sep 18 2018

Septembrové putovanie k Panne Márii

Mariánske sviatky na začiatku septembra podnietili viacerých farníkov z Myjavy putovať na vzácne mariánske miesta. Najprv sa skupinka asi 20 veriacich vybrala autobusom v sobotu 8. septembra 2018 do Žarošíc osláviť "Zlatú sobotu" pri príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie. Hlboký dojem na nich spravilo množstvo pútnikov, veľký počet krojovancov, večerný sprievod so sochami Panny Márie i prítomnosť a slová hlavného celebranta – pražského arcibiskupa, kardinála Dominika Duku OP. V piatok 14. septembra 2018 niektorí z birmovancov putovali do Národnej svätyne Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, aby sa zúčastnili večerného programu pre mladých. Na hlavnú púť do Šaštína na druhý deň zas vycestovali viacerí veriaci z Myjavy individuálne so svojimi rodinami.

 

Comments are closed.