okt 14 2018

Regionálne mariánske večeradlo 2018

Vo štvrtok 11. októbra 2018 sa v myjavskom farskom kostole po druhýkrát uskutočnilo regionálne mariánske večeradlo, ktoré sa v minulosti zvyklo konať v kostole v Rovensku. Kňazi i veriaci sa zhromaždili na modlitbe posvätného ruženca podobne ako boli apoštoli po Ježišovom vzkriesení a nanebovstúpení zídení v jeruzalemskom večeradle spolu s Pannou Máriou. O 17.00 hod. sa začala modlitba ruženca zakončená zasvätením pred sochou Panny Márie. Modlitbu viedol vdp. Marián Vojtko, farár v Borskom Svätom Jure a kňaz zodpovedný za Mariánske kňazské hnutie. Svätú omšu o 18.00 hod. slávil vdp. Ján Kliment, farár v Brezovej pod Bradlom a koncelebrovali vdp. Jozef Bicák zo Sobotišťa, ktorý sa veriacim prihovoril aj v kázni, ďalej vdp. Daniel Vachan zo Starej Turej, vdp. Marián Horváth z Osuského a domáci farár vdp. Lukáš Uváčik. Na záver bola príležtiosť, aby myjavskí farníci zablahoželali svojmu bývalému farárovi vdp. Mariánovi Vojtkovi k jeho nedávnym vzácnym životným jubileám: 50 rokov života a 25 rokov kňazstva. Napokon po eucharistickej poklone a požehnaní pokračovalo spoločenstvo v radostnej atmosfére na fare pri občerstvení, ktoré štedro pripravili domáci farníci.

 

 

Comments are closed.