okt 20 2018

Ružencová duchovná obnova

V nedeľu 14. októbra 2018 sa v myjavskej farnosti uskutočnila ružencová duchovná obnova. Jej úmyslom bolo prehĺbiť ružencový apoštolát v jestvujúcom a fungujúcom ružencovom bratstve a tiež pozvať k pravidelnej modlitbe posvätného ruženca aj nových záujemcov. S týmto zámerom pricestoval do Myjavy páter Bruno Donoval OP z komunity bratov dominikánov v Dunajskej Lužnej. Počas nedeľného dopoludnia sa prihovoril veriacim na dvoch svätých omšiach a popoludní o 15.00 hod. viedol duchovný program korunky Božieho milosrdenstva a slávnostného ruženca, po ktorom v príhovore rozoberal život ružencového bratstva, jeho ciele, pravidlá a správne fungovanie. Nasledujúce obdobie otvára úlohu nové podnety premyslieť a uplatniť v ružencovom modlitbovom živote našej farnosti.

 

 

Comments are closed.