okt 24 2018

Púť mužov na horu Butkov

V nedeľu 21. októbra 2018 vykonali muži z myjavskej farnosti púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva, ktoré sa nachádza v kameňolome na hore Butkov nad Ladcami. Myšlienka tejto mužskej púte sa zrodila na jednom zo stretnutí modlitieb otcov, ktoré pravidelne bývajú každý utorok večer na fare v Myjave. Skupinka 11 pútnikov sa počas pešej cesty na vrchol dlhej asi 1400 m pomodlila krížovú cestu milosrdenstva pri jednotlivých zastaveniach vybudovaných z kameňa. Potom mohli pútnici obdivovať zaujímavosť a duchovnú inšpiratívnosť tohto mladého, novovzniknutého pútnického miesta Slovenska, ktoré ponúka nielen krásny výhľad, ale aj kríž, sochu Panny Márie, kaplnku, mnoho pamätníkov, modlitieb na kamenných tabuliach a získaných relikvií svätých.

 

 

Comments are closed.