dec 29 2018

Adventné roráty 2018

Počas adventu sa aj v tomto roku veriaci myjavskej farnosti stretali na skorých ranných svätých omšiach pri sviečkach. Boli na to tri príležitosti – každú adventnú stredu o 6.00 hod. Roráty sa tešili peknej účasti veriacich ako staršej, tak aj strednej a – čo je výborné – aj mladej generácie. Okrem duchovného zážitku, modlitby a adventného zamyslenia pri svätej omši boli príťažlivou súčasťou rorátneho programu spoločné raňajky na fare. Posilnení na duši i na tele tak mohli mnohí svedčiť o tom, ako sa namáhavé skoré ranné vstávanie premenilo na svieži deň a radostné očakávanie Vianoc. 

 

 

Comments are closed.