jan 17 2019

Bohaté Vianoce 2018

Spoločenstvo veriacich myjavskej farnosti aj tento rok prežilo duchovne bohaté Vianoce. Najdôležitejším duchovným programom boli liturgické slávenia jednotlivých sviatkov: Božieho narodenia, nedele Svätej rodiny s obnovením manželských sľubov, poďakovania Pánu Bohu v posledný deň roka, Panny Márie Bohorodičky na Nový rok a Zjavenia Pána s požehnaním vody, soli, kriedy a tymiánu. K tomu sa však pridali ďalšie duchovné podujatia. Na prvom mieste vydarená jasličková slávnosť s programom detí, biblickou scénkou a záverečnou adoráciou s eucharistickým požehnaním a tiež koledovanie Dobrej noviny po domoch, pri ktorom dve skupinky koledníkov navštívili na sv. Štefana 18 domácností. Obdobie po slávnosti Zjavení Pána sa zas spája s trojkráľovou koledou a požehnávaním príbytkov kňazom.

 

 

Comments are closed.