feb 2 2019

Ekumenické bohoslužby

Videoreportáž myjavskej televízie prináša informáciu o ekumenických bohoslužbách, ktoré sa opäť aj tento rok konali v Myjave v rámci januárového týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. V duchu hlavnej tohoročnej myšlienky "Len o spravodlivosť sa budeš usilovať" sa spoločne modlili katolíci a evanjelici nielen v Myjave a na Starej Myjave, ale aj na Turej Lúke v rámci spolupráce z Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi na Turej Lúke.

 

 

Comments are closed.