mar 30 2019

Štafetová adorácia rodín za rodiny

V sobotu 23. marca 2019 sa Farnosť Myjava zapojila do modlitbovej akcie, kedy sa vo farskom kostole pred eucharistickým Kristom modlili rodiny za rodiny. Viac než 12 rodín sa počas dňa od ôsmej hodiny rannej do ôsmej hodiny večernej vystriedalo, aby sa modlili za seba, za svojich blízkych i za ďalšie, známe i neznáme rodiny navzájom. Podnet zorganizovať toto podujatie prišiel z Rodinkova v Belušských Slatinách, ktoré sa venuje duchovnej pomoci kresťanským rodinám. Nech je ochota modliť sa, adorovať a odovzdávať všetkých a všetko Bohu odmenená aj v Myjave hojným Božím požehnaním.

 

Comments are closed.