apr 17 2019

Kvetná nedeľa – vstup do Veľkej noci

Kvetnou nedeľou sa začína sláviť Veľký týždeň Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania. Aj tento rok sa veriaci myjavskej farnosti s ratolesťami v rukách zhromaždili na Kvetnú nedeľu, ktorá tento rok pripadla na 14. apríla 2019, aby od historickej brány uskutočnili procesiu do farského kostola. Kvetná nedeľa týmto liturgickým úkonom pripomína Ježišov slávnostný vstup do mesta Jeruzalema pred jeho ukrižovaním. Okrem evanjeliovej správy o Ježišovom príchode do mesta sú súčasťou slávenia na Kvetnú nedeľu aj pašie, ktoré je zvykom prednášať slávnostne – spievanou formou, aby sa tak čo najlepšie pripravili mysle i srdcia veriacich na hlboké udalosti viery prežívané počas Veľkej noci.

 

 

Comments are closed.