apr 30 2019

Veľká noc 2019 v obrazoch

Veľkonočné sviatky, ktoré v tomto roku pripadli na druhú polovicu apríla, prebehli vo Farnosti Myjava pokojne a dôstojne. Výnimkou bola len prudká predkostolová oblievačka na Veľkonočný pondelok. Fotografie zachytávajú veľkonočné slávenia vo Farskom kostole sv. Štefana Uhorského v Myjave.

Prvé tri fotografie: Zelený štvrtok – umývanie nôh 12 osobám rezrezentujúcim celé spoločenstvo a záverečné prenesenie Oltárnej sviatosti do bočného bohostánku.

Ďalšie tri fotografie: Veľký piatok – úvodná prostrácia, spev pašií a odkrývanie kríža na poklonu.

Ďalšie štyri fotografie: Biela sobota – úvodný obrad svetla, obnova krstných sľubov s horiacimi sviečkami, vonkajšia procesia na oslavu Vzkrieseného Pána.

Posledné dve fotografie: Veľkonočný pondelok – účastníci oblievačky.

 

 

Comments are closed.