júl 6 2019

Prvé sväté prijímanie 2019

V nedeľu 2. júna 2019 pri slávnostnej svätej omši o 10.30 hod. prijalo po prvýkrát Najsvätejšiu Eucharistiu deväť detí z myjavskej farnosti. Táto slávnosť bola zavŕšením ich 9-mesačnej prípravy, počas ktorej sa od septembra 2018 za podpory rodičov stretávali na piatkových farských katechézach. Zároveň slávnosť prvého svätého prijímania otvorila deťom cestu k plnému sviatostnému životu, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom sviatostného odpustenia vo svätej spovedi a prijímaním Ježišovho eucharistického Tela pri svätej omši. V sobotu 29. júna 2019 pristúpil k prvému svätému prijímaniu ešte jeden chlapec z Myjavy, čím sa tohtoročný počet prvoprijímajúcich detí doplnil na desať.

 

 

Comments are closed.