júl 6 2019

Božie telo 2019

Vo štvrtok 20. júna 2019, na ktorý tento rok pripadol prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, sa veriaci myjavskej farnosti nielen zúčastnili večernej svätej omše, ale svoju vieru v skutočnú prítomnosť Ježiša Krista v tajomstve sviatosti Eucharistie vyjadrili aj vonkajšou procesiou okolo farského kostola. Ochotní farníci pripravili 4 oltáriky, deti rozsýpali na cestu kvetové lupienky, chlapci miništranti zabezpečili dôstojnú asistenciu a speváci pozdvihli slávnosť nábožnými spevmi. Niekoľko fotografií zachytáva priebeh eucharistickej procesie.

 

 

Comments are closed.