Aktuálne farské oznamy

na 5. veľkonočnú nedeľu – 19. mája 2019

 

 

nedeľa 19. mája – 5. veľkonočná nedeľa    

9.00 hod. + manžel Jozef Horváth (2. výročie smrti)

10.30 hod. + Štefan Riška (20 rokov od smrti)

 

pondelok 20. mája        

18.00 hod. za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre deti s rodinami 

18.45 hod. Mariánske večeradlo (v kostole)

 

utorok 21. mája        

18.00 hod. za svetlo Ducha Svätého pre dcéru s rodinou

18.45 hod. Modlitby otcov (na fare)

 

streda 22. mája – Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky, ľubovoľná spomienka

8.00 hod. za obrátenie zatvrdilých hriešnikov 

 

štvrtok 23. mája        

18.00 hod. + Rudolf a Blanka Landoví

 

piatok 24. mája        

18.00 hod. za milosť obrátenia a Božiu pomoc v práci pre syna s rodinou 

 

sobota 25. mája        

18.00 hod. za živú vieru v rodine – v kostole TURÁ LÚKA 

 

nedeľa 26. mája – 6. veľkonočná nedeľa    

9.00 hod. + Alexander Szikhart

10.30 hod. za farníkov

 

Zbierka na kňazský seminár, ktorá sa konala na nedeľu Dobrého Pastiera, vyniesla 471,17 €. Nech Pán Boh odmení Vaše milodary.

Prosím rodičov prvoprijímajúcich detí, aby prišli na krátke stretnutie najbližší piatok po večernej svätej omši. Zároveň touto cestou chcem vyzvať deti za pomoci rodičov, aby využili čas a už sa učili otázky na papierikoch 9 až 16 a prikázania.

Najbližšiu sobotu ideme na veľkú detskú púť z Rače do Marianky. Autobus bude odchádzať od fary o 6.30 hod. Platiť sa bude až v autobuse. Odporúča sa vziať ako obetný dar jednu trvanlivú potravinu pre chudobných. Návrat bude večer okolo 18.00 hod.

Stretko pre deti a mladých, na ktorom si nachystáme pútnickú vlajku do Marianky, sa bude konať na fare dnes popoludní o 15.30 hod.

Tento rok v lete sa náš farský tábor bude konať vo Važci v termíne od 18. do 24. augusta. Kto by sa ho chcel zúčastniť, môže si prihlášku vyzdvihnúť u manželov Marka a Evy Hrinových.

Do pozornosti dávam ponuku Rádia Mária Slovensko, ktoré sa dá počúvať prostredníctvom internetového vysielania. V utorok 21. mája bude o 10.00 hod. naživo vysielaná svätá omša, pri ktorej otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský požehná novú kaplnku Rádia Mária. Ďalšia pripravovaná akcia od 22. do 24. mája predstavuje živú reťaz modlitieb a svedectiev a má názov Mariathon. Bližšie informácie sú uvedené na bezplatnom informačnom liste, ktorý si môžete vziať zo stolíka s novinami.

Milodary na nové okná tento týždeň činili 140 €. Pán Boh zaplať.

 

 


 

FARSKÉ OZNAMY PREDCHÁDZAJÚCEHO TÝŽDŇA

 

 

 

nedeľa 12. mája – 4. veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého Pastiera    

9.00 hod. za Božiu pomoc pre dcéru v požehnanom stave

10.30 hod. za farníkov

 

pondelok 13. mája – Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka

18.00 hod. + otec Pavol (10 rokov od smrti)

18.45 hod. Mariánske večeradlo (v kostole)

 

utorok 14. mája – Sv. Mateja, apoštola, sviatok

18.00 hod. + matka Mária a + z oboch strán 

18.45 hod. Modlitby otcov (na fare)

 

streda 15. mája        

8.00 hod. na poďakovanie za dožitých 70 rokov života a prosba o ďalšiu Božiu pomoc

 

štvrtok 16. mája – Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka – SLÁVNOSŤ PATRÓNA KOSTOLA NA TUREJ LÚKE

12.00 hod. Vyloženie Oltárnej sviatosti na výročnú poklonu – v kostole TURÁ LÚKA

18.00 hod. za farníkov – v kostole TURÁ LÚKA

 

piatok 17. mája       

18.00 hod. + Anna Duždová (13 rokov od smrti)

 

sobota 18. mája        

18.00 hod. + rodičia Ján a Mária a sestra Ľudmila – v kostole TURÁ LÚKA

 

nedeľa 19. mája – 5. veľkonočná nedeľa    

9.00 hod. + manžel Jozef Horváth (2. výročie smrti)

10.30 hod. + Štefan Riška (20 rokov od smrti)

 

Dnes, na nedeľu Dobrého Pastiera sa modlíme za nové kňazské povolania a po svätej omši sa koná zbierka na kňazský seminár. Nech Pán Boh odmení Vaše dary na tento účel.

V tomto týždni pripadá na štvrtok deň slávnosti sv. Jána Nepomuckého, ktorý je patrónom kostola a farnosti na Turej Lúke. Vo štvrtok bude preto večerná svätá omša v kostole na Turej Lúke. Zároveň by som chcel informovať o jednej veci: Turá Lúka mala pôvodne stanovený deň výročnej farskej poklony Oltárnej sviatosti koncom apríla. Po porade s farskou radou som požiadal otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského, či by výročný deň poklony nemohol byť presunutý práve na 16. mája – teda na deň sv. Jána Nepomuckého. Tejto žiadosti bolo vyhovené, takže každoročne 16. máj môže byť dňom, kedy sa na Turú Lúku prídeme pokloniť Ježišovi Kristovi v Eucharistii a zároveň osláviť sv. Jána Nepomuckého. Vo štvrtok sa poklona na Turej Lúke bude začínať o 12.00 hod. Birmovanci prídu na sv. omšu na Turú Lúku a potom tam bude aj birmovanecké stretko.

V piatok po večernej svätej omši budem v kancelárii zapisovať omšové úmysly na mesiac jún.

V sobotu 25. mája sa koná veľká detská púť z Rače do Marianky. Chceli by sme sa jej zúčastniť autobusom z našej farnosti. Pre prvoprijímajúcich a birmovancov je účasť na tejto púti súčasťou prípravy. Odchod bude spred fary ráno o 6.30 hod. Cena je 7 €, z toho 6 € je za dopravu a 1 € je príspevok na obed, ktorý zabezpečujú organizátori. Kto má záujem z detí, mladých, rodičov či starých rodičov putovať do Marianky, nech sa čím skôr prihlási v sakristii.

V pôstnych krabičkách pre Afriku boli milodary spolu v krásnej hodnote 668,98 €, ktoré som odoslal Slovenskej katolíckej charite na podporu vzdelávania a zdravotnej starostlivosti pre deti v Ugande a Rwande. Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí k pôstu pripojili tento dobročinný skutok.

Milodary na nové okná tento týždeň činili 50 € a pre potreby farnosti 30 €. Pán Boh zaplať.