Aktuálne farské oznamy

na 28. nedeľu v cezročnom období – 13. októbra 2019

 

 

nedeľa 13. októbra – 28. nedeľa v cezročnom období    

9.00 hod. + rodičia Ondrej a Terézia Červení

10.30 hod. za Božie požehnanie pre očakávané bábätko

14.30 hod. Eucharistická poklona

15.00 hod. Regionálne Mariánske večeradlo

 

pondelok 14. októbra    

18.00 hod. za Božiu pomoc a silu v chorobe

 

utorok 15. októbra – Sv. Terézie od Ježiša (z Avily), panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

18.00 hod. na poďakovanie za Božiu milosť s prosbou o dary Ducha Svätého pre celú rodinu

18.45 hod. Modlitby otcov (na fare)

 

streda 16. októbra        

8.00 hod. za Božiu pomoc, ochranu Panny Márie a zdravie pre rodinu

 

štvrtok 17. októbra – Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

18.00 hod. za Božiu pomoc pri operácii pre syna Martina

 

piatok 18. októbra – Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

18.00 hod. + rodičia Ján a Veronika a starí rodičia z oboch strán 

 

sobota 19. októbra      

18.00 hod. za Božiu pomoc, úspešnú operáciu a uzdravenie pre Annu – v kostole TURÁ LÚKA

 

nedeľa 20. októbra – 29. nedeľa v cezročnom období – MISIJNÁ NEDEĽA

9.00 hod. + Gustáv a Jaroslav 

10.30 hod. za Božie požehnanie pre Terézie z nášho kostola 

 

Dnes popoludní sa v našom kostole bude konať regionálne Mariánske večeradlo. O 14.30 hod. sa stíšime pri eucharistickej poklone a modlitba večeradla začne o 15.00 hod. Kto sa rozhodol prispieť do spoločného pohostenia, ktoré bude po skončení večeradla, môže to priniesť dnes od 14.00 hod. na faru. Vopred veľmi pekne ďakujem.

Úmysly svätých omší na mesiac november budem zapisovať zajtra – v pondelok po večernej svätej omši vo farskej kancelárii.

Najbližší piatok sa chceme pripojiť k duchovnej akcii „Milión detí sa modlí ruženec“. Pozývam všetky deti aj mladých a adresujem to najmä rodičom, od ktorých do veľkej miery závisí účasť detí, aby v piatok o 17.30 hod. prišli do kostola na modlitbu ruženca. V piatok pred svätou omšou nebudem môcť spovedať; v prípade potreby vyspovedám po svätej omši.

Budúca nedeľa sa v Cirkvi slávi ako misijná nedeľa. V súvise s mimoriadnym misijným mesiacom a jeho hlavnou myšlienkou „Pokrstení a poslaní“ si budúcu nedeľu pri svätých omšiach obnovíme krstné sľuby. O týždeň v nedeľu sa bude tiež konať zbierka na misie, ktorá je tento rok zacielená na pomoc Rwande – africkej krajine, ktorá trpí chudobou a následkami hroznej genocídy.

Budúcu nedeľu si o 14.00 hod. na fare pozrieme misijný film a potom okolo 15.00 hod. pôjdeme za dobrého počasia púšťať šarkanov. Pozývam nielen deti, ale aj všetkých farníkov každého veku prežiť spoločné nedeľné chvíle pri filme i vonku.

Odoberatelia časopisu Posol môžu predplatné na budúci rok vo výške 8,50 € uhradiť do konca novembra u p. Márie Markovej. Prihlásiť sa môžu aj noví záujemcovia.

V tomto týždni milodary na nové okná činili 250 € a pre farnosť 70 €. Pán Boh zaplať.

 

 


 

FARSKÉ OZNAMY PREDCHÁDZAJÚCEHO TÝŽDŇA

 

 

 

nedeľa 6. októbra – 27. nedeľa v cezročnom období – PRVÁ NEDEĽA V MESIACI

9.00 hod. za živých a + členov Ružencového bratstva v Myjave

10.30 hod. na poďakovanie za Božiu pomoc pri štúdiu

14.00 hod. Začiatok tichej adorácie

15.00 hod. Pobožnosť a eucharistické požehnanie

 

pondelok 7. októbra – Ružencovej Panny Márie, spomienka

18.00 hod. + manžel Ján, syn Milanko a rodičia z oboch strán

18.45 hod. Mariánske večeradlo (v kostole)

 

utorok 8. októbra        

18.00 hod. za Božie požehnanie pre Michala a jeho rodinu

18.45 hod. Modlitby otcov (na fare)

 

streda 9. októbra        

8.00 hod. na poďakovanie za 80 rokov života manžela Jána a za Božiu pomoc

 

štvrtok 10. októbra        

18.00 hod. na poďakovanie za 15 rokov manželstva Mareka a Evy s prosbou o Božie vedenie v ďalších rokoch 

 

piatok 11. októbra – Sv. Jána XXIII., pápeža, ľubovoľná spomienka

18.00 hod. + strýko Václav a teta Terezka

 

sobota 12. októbra        

18.00 hod. za Božiu pomoc pri výchove vnúčat – v kostole TURÁ LÚKA  

 

nedeľa 13. októbra – 28. nedeľa v cezročnom období    

9.00 hod. + rodičia Ondrej a Terézia Červení

10.30 hod. za Božie požehnanie pre očakávané bábätko

14.30 hod. Eucharistická poklona

15.00 hod. Regionálne Mariánske večeradlo

 

Rádio Mária vysiela cez internet v slovenskom jazyku už jeden rok. V sobotu 12. októbra pozývajú na ďakovnú púť do Marianky. Informácie o programe sú na nástenke.

Budúcu nedeľu popoludní sa uskutoční v našom kostole regionálne Mariánske večeradlo, ktoré sa konáva vždy 13. októbra. Keďže tento rok to vychádza na nedeľu, o 14.30 hod. sa stíšime a pripravíme na modlitbu pri eucharistickej poklone a modlitba večeradla začne o 15.00 hod. Po skončení by sme mohli uskutočniť aj spoločné stretnutie pri pohostení. Kto by mohol pripraviť niečo napečené, môže to priniesť budúcu nedeľu od 14.00 hod. na faru. Pre isté zjednodušenie odporúčanými druhmi sú pagáčiky a im podobné zo slaného pečiva a medovníky a linecké koláčiky zo sladkého pečiva.

Pre rodiny s deťmi by sme túto jeseň chceli usporiadať farskú šarkaniádu. Termín aj podľa počasia upresníme. Zatiaľ si záujemcovia môžu chystať šarkanov.

Prežívame mesiac október, ktorý je venovaný modlitbe posvätného ruženca. Ruženec sa modlievame pravidelne pred svätými omšami. Pozývam Vás k intenzívnejšej účasti. Ak sa modlíme 5 desiatkov ruženca spoločne, vyslovujeme tajomstvá jednotlivých desiatkov a rozjímame nad nimi, môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Október tohto roka vyhlásil pápež František za mimoriadny misijný mesiac. Jeho hlavná myšlienka: „Pokrstení a poslaní“ vyjadruje zodpovednosť každého z nás za šírenie evanjelia v tomto svete. Na stránke verbisti.sk sú k dispozícii zamyslenia na každý deň misijného mesiaca.

V tomto týždni milodary pre farnosť činili 125 € a na nové okná 20 €. Pán Boh zaplať.