Aktuálne farské oznamy

NA OBDOBIE OD 14. DO 28. JÚLA 2019
 

 

nedeľa 14. júla – 15. nedeľa v cezročnom období    

9.00 hod. + manžel a rodičia Hlaváčoví

10.30 hod. + Anna Sučanská

 

pondelok 15. júla – Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka    

18.00 hod. za farníkov

18.45 hod. Mariánske večeradlo (v kostole)

 

utorok 16. júla – Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľubovoľná spomienka    

18.00 hod. za farníkov

18.45 hod. Modlitby otcov (na fare)

 

streda 17. júla – Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka    

8.00 hod. za farníkov

 

18. júla   

 

19. júla   

 

sobota 20. júla        

18.00 hod. za šťastný pôrod a zdravie bábätka – v kostole TURÁ LÚKA

 

nedeľa 21. júla – 16. nedeľa v cezročnom období    

8.00 hod. + Anna Gálová (nedožitých 86 rokov)

10.30 hod. na dobrý úmysel

 

22. júla – Sv. Márie Magdalény, sviatok

 

utorok 23. júla – Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok    

18.00 hod. za živých a zomrelých členov Ružencového bratstva v Myjave

 

24. júla  

 

25. júla – Sv. Jakuba, apoštola, sviatok  

 

piatok 26. júla – Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka    

18.00 hod. za Božiu pomoc a šťastný pôrod pre Terezku

 

sobota 27. júla – Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka    

18.00 hod. + rodičia Adam a Mária a za Boží dotyk pre deti – v kostole TURÁ LÚKA

 

nedeľa 28. júla – 17. nedeľa v cezročnom období    

9.00 hod. + Pavol (nedožitých 100 rokov) a Jozefína a ostatní členovia rodiny

10.30 hod. + Valter Smyčka (svätá omša po pohrebe z 20. júna 2019)

 

V sobotu 20. júla popoludní sa bude v Bratislave konať podujatie s názvom „Hrdí na rodinu“. Ide o 8. ročník živej reťaze ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina založená na manželstve muža a ženy je výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť.

Budúcu nedeľu 21. júla bude z dôvodu zastupovania začiatok prvej svätej omše o 8.00 hod. Druhá svätá omša zostáva bez zmeny (o 10.30 hod.).

Počas cykloakcie „Na bicykli za život“ sa v nedeľu 21. júla o 13.30 hod. zastaví skupina cyklistov aj v Myjave pred nemocnicou na približne polhodinovú modlitbu. Pozývajú nás k spoločnej verejnej modlitbe za život, prípadne aj pripojiť sa na istý úsek cesty na bicykli. Cyklisti prídu zo Skalice a budú pokračovať do Piešťan.

V čase od 18. do 25. júla budem odcestovaný mimo farnosti. Sväté omše budú v mimoriadnom režime. Počas neprítomnosti ma v prípade zaopatrovania zomierajúcich alebo pohrebu bude zastupovať vdp. Ján Kliment, farár v Brezovej pod Bradlom. Kontakt na pevnú linku: 034/624 24 10, mobil: 0904 738 370.

V auguste pripravujeme detský farský tábor. Zúčastní sa ho 21 detí a 8 animátorov. Ponechali sme cenu 120 €. Kto by mohol finančne prispieť na pestrejší táborový program, je to srdečne vítané.

Milodary na okná tento týždeň činili 350 € a pre potreby farnosti 30 €. Pán Boh zaplať.

 

 


 

FARSKÉ OZNAMY PREDCHÁDZAJÚCEHO TÝŽDŇA

 

 

 

nedeľa 7. júla – 14. nedeľa v cezročnom období – PRVÁ NEDEĽA V MESIACI

9.00 hod. za živú vieru a správne rozhodnutia pre deti a za pokoj v rodine

10.30 hod. + Marta Gréková (svätá omša po pohrebe z 21.5.2019)

14.00 hod. Začiatok tichej adorácie

15.00 hod. Pobožnosť a eucharistické požehnanie

 

pondelok 8. júla        

18.00 hod. + rodičia Červení

18.45 hod. Mariánske večeradlo (v kostole)

 

utorok 9. júla        

18.00 hod. za šťastný pôrod pre Zuzku

18.45 hod. Modlitby otcov (na fare)

 

streda 10. júla        

8.00 hod. za Božie svetlo a správne názory pre vnučky

 

štvrtok 11. júla – Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

18.00 hod. za Božie požehnanie pre synov v novej práci

 

piatok 12. júla        

18.00 hod. za uzdravenie maminky a za pomoc pri jej opatrovaní

 

sobota 13. júla        

18.00 hod. + manžel Štefan Živica a ostatná zomrelá rodina – v kostole TURÁ LÚKA

 

nedeľa 14. júla – 15. nedeľa v cezročnom období    

9.00 hod. + manžel a rodičia Hlaváčoví

10.30 hod. + Anna Sučanská

 

Informácia o nových oknách pre náš farský kostol. Už približne pol roka sa zbierame a máme našetrenú čiastku 11.000 €. Mali sme viacero cenových ponúk, pričom sme vybrali tú najvýhodnejšiu vo výške 15.000 €. Keď sme začali s výrobcom komunikovať o detailoch výroby, ukázalo sa, že nevie presne dodržať profiláciu okien tak, ako boli architektom navrhnuté a schválené pamiatkovým úradom. Museli sme preto hľadať iného výrobcu. Najvýhodnejšia ponuka s garanciou dodržania profilácie okien bola vo výške 21.792 € v prevedení červený smrek. Okná budeme vymieňať v 2 etapách. Tento rok do konca septembra sa vymenia 2 okná na sakristii a 3 veľké kostolné okná v presbytériu. Budúci rok je plán pokračovať výmenou zvyšných 6 veľkých okien v lodi kostola. V uplynulom týždni sa konalo stretnutie pamiatkového dohľadu a výrobcu okien, kde sme dohodli všetky detaily a podpísal som zmluvu o dielo. Cena prvej etapy výmeny okien vychádza na 8.635,20 €. Najbližšia zbierka na okná bude na hodovú nedeľu – 18. augusta.

Dnes popoludní sa pri starobylom Kostolíku sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch koná duchovné podujatie s názvom Cyrilometodská ratolesť. O 15.00 hod. bude Korunka Božieho milosrdenstva a svätá omša s bratislavským pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľkom bude o 15.30 hod.

V sobotu 20. júla popoludní sa bude v Bratislave konať podujatie s názvom „Hrdí na rodinu“. Ide o 8. ročník živej reťaze ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina založená na manželstve muža a ženy je výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Bližšie informácie sú na plagáte na nástenke.

Počas cykloakcie „Na bicykli za život“ sa v nedeľu 21. júla o 13.30 hod. zastaví skupina cyklistov aj v Myjave pred nemocnicou na približne polhodinovú modlitbu. Pozývajú nás k spoločnej verejnej modlitbe za život, prípadne aj pripojiť sa na istý úsek cesty na bicykli. Cyklisti prídu zo Skalice a budú pokračovať do Piešťan.

Dopredu upozorňujem, že v nedeľu 21. júla (teda o 2 týždne) bude z dôvodu zastupovania začiatok prvej svätej omše o 8.00 hod. Druhá svätá omša zostáva bez zmeny (o 10.30 hod.).

Milodary na okná tento týždeň činili 480 € a pre potreby farnosti 105 €. Pán Boh zaplať.