Farár

 

Mgr. Lukáš Uváčik

kňaz Bratislavskej arcidiecézy

 

– narodený v roku 1986

– 11. júna 2011         kňazská vysviacka v Bratislave

– 18. júna 2011         primície v Piešťanoch

– od 1. júla 2011       kaplán vo Farnosti Skalica

– od 1. júla 2012       sekretár arcibiskupa

– od 1. júla 2016      farár vo Farnosti Myjava