Udalosti roka 2016

.

Príspevky sú usporiadané retrospektívne, od konca roka k predchádzajúcim udalostiam.

.

Koledovanie Dobrej noviny

Na sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka, sa mladí a deti z Farnosti Myjava vydali na koledovanie Dobrej noviny do rodín. Navštívili viac než 15 domácnosti, ktorým priniesli radostnú zvesť o narodenom Spasiteľovi spolu s možnosťou konkrétnym spôsobom preukázať dobro deťom v Etiópii prostredníctvom finančnej zbierky.

.

Jasličková slávnosť

V nedeľu Pánovho narodenia popoludní sa vo Farskom kostole sv. Štefana Uhorského v Myjave konala jasličková slávnosť, ktorú si pripravili deti a mladí z farnosti. Divadelným spracovaním vyrozprávali príbeh pastierov, ktorým sa v noci zjavil anjel a pozval ich na cestu do Betlehema hľadať a nájsť narodené Božie Dieťa. Dialógy boli previazané s vianočnými piesňami. Po skončení dramatizácie sa jasličková slávnosť zakončila adoráciou a eucharistickým požehnaním.

.

Pletenie adventných vencov

Vo farskej pastoračnej miestnosti sa v sobotu 26. novembra 2016 popoludní uskutočnilo spoločné pletenie adventných vencov ako príprava na obdobie očakávania Pánovho príchodu. Príjemnú atmosféru pri tvorivej práci zachytáva niekoľko fotografií.

.

Vysluhovanie sviatosti birmovania vo Farnosti Myjava

V nedeľu 23. októbra 2016 pri svätej omši o 10.30 hod. vo Farskom kostole sv. Štefana Uhorského v Myjave vyslúžil bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský sviatosť birmovania 18 kandidátom, ktorí sa na posilnenie Božieho pôsobenia vo svojich životoch cez prijatie darov Ducha Svätého pripravovali vo Farnosti Myjava. Na úvod svätej omše privítali otca arcibiskupa vo Farnosti Myjava ako zástupcovia rodičov birmovancov manželia Hudákoví. Po prečítaní evanjelia otec arcibiskup vo svojom príhovore hovoril o sviatosti birmovania ako o chvíli osobitného Božieho pôsobenia, ktoré sa má prejaviť mnohorakým spôsobom v živote veriaceho človeka. Ako príklad uviedol svedectvo odpustenia dievčaťa svojmu otcovi, ktorý v ťažkej chorobe opustil svoju manželku a jej matku. Pred vyslúžením sviatosti birmovania bol každý birmovanec predstavený svojím krstným menom a priezviskom ako aj menom, ktoré si zvolil za birmovné. Pred záverečným požehnaním vyjadrili birmovanci vďaku otcovi arcibiskupovi, vdp. farárovi Milošovi Kohútkovi, ktorý viedol prvú časť ich prípravy ako aj súčasnému farárovi vdp. Lukášovi Uváčikovi.

.Zoznam pobirmovaných:

Michaela Čerešňová – birmovné meno Nina

Simona Čerešňová – birmovné meno Olívia

Diana Dujková – birmovné meno Gianna podľa sv. Gianny Berettovej – Mollovej

Tibor Ďungel – birmovné meno Izidor podľa sv. Izidora Sevillského

Michal Ďurčík – birmovné meno Sebastián

Nikola Ďurčíková – birmovné meno Sofia

Martin Hôždala – birmovné meno Michal

Tobiáš Hôždala – birmovné meno Rafael

Alexandra Hrabošová – birmovné meno Katarína podľa sv. Kataríny Sienskej

Mária Hudáková – birmovné meno Perpetua

Veronika Hudáková – birmovné meno Rita podľa sv. Rity z Cascie

Lucia Kozumplíková – birmovné meno Katarína podľa sv. Kataríny Sienskej

Klára Magulová – birmovné meno Mária podľa sv. Márie Goretti

Kristína Marková – birmovné meno Monika

Martina Mislovičová – birmovné meno Veronika

Juraj Molčan – birmovné meno Pio podľa sv. pátra Pia z Pietrelčiny

Sára Sadloňová – birmovné meno Felicita

Petra Sládečková – birmovné meno Františka

.

Svedectvo a modlitba po Svetových dňoch mládeže

Z Farnosti Myjava sa na Svetových dňoch mládeže v poľskom Krakove zúčastnili Martin Vanek, Klára Magulová a Veronika Hudáková. V nedeľu 4. septembra 2016 vo Farskom kostole sv. Štefana Uhorského v Myjave pripravili títo traja mladí pre farníkov zaujímavé podujatie, pri ktorom porozprávali o histórii Svetových dní mládeže a podelili sa s osobnými svedectvami a zážitkami z tohto jedinečného svetového stretnutia mladých ľudí veriacich v Krista. Prežitú atmosféru priblížili prostredníctvom fotografií a klipov. Pri svojom rozprávaní nevynechali ani ťažkosti, s ktorými sa v Krakove stretli a napriek ktorým pokladajú účasť na Svetových dňoch mládeže za fascinujúci zážitok, ktorý ich posilnil vovnútri i navonok v odvážnom prežívaní viery, ktorú majú spoločnú s miliónmi mladých ľudí po celom svete. Prezentačnú časť potom vystriedalo stíšenie pri eucharistickej adorácii. Mladí z myjavskej farnosti si pripravili zamyslenia na tri významné témy kresťanského života: láska, odpustenie a svätosť. Krásnym spevom a hudbou pomohli aj ostatným farníkom pozdvihnúť srdcia k Bohu a ďakovať za Cirkev, ktorá je stále mladá a plná života milosti.

.

Farská púť do Svätyne Božieho milosrdenstva v Łagiewnikoch

V prvý septembrový deň sa takmer 50 pútnikov z Farnosti Myjava vydalo na jednodňovú púť, ktorej cieľom bolo prejsť Bránou milosrdenstva na Svätyni Božieho milosrdenstva v Łagiewnikoch v Krakove. Pútnici po krátkej modlitbe a prijatí požehnania v myjavskom farskom kostole o 5.30 hod. vycestovali autobusom do Poľska. O 11.00 hod. sa v slovenskej kaplnke Sedembolestnej Panny Márie nachádzajúcej sa na dolnom podlaží Svätyne v Łagiewnikoch zúčastnili svätej omše, pri ktorej sa povzbudili slovami z evanjelia o apoštolovi Petrovi, ktorý napriek hrôze zo svojej hriešnosti neváhal nasledovať Ježiša Krista. Po obede z vlastných zásob si pútnici uctili dvoch svätcov, veľkých apoštolov Božieho milosrdenstva: sv. sestru Faustínu Kowalskú a sv. Jána Pavla II. Navštívili kostol v kláštore, kde sestra Faustína zložila prvé aj večné sľuby a kde aj zomrela. Po krátkej pešej prechádzke sa dostali do novovybudovaného Centra sv. Jána Pavla II. na protiľahlom svahu, kde sa v nádhernej svätyni mohli nadchnúť jedinečnou mozaikovou výzdobou pátra Marka Ivana Rupnika SJ a prezrieť si vzácne pamätné predmety súvisiace so životom pápeža Jána Pavla II. Čas cestovania v autobuse využili pútnici na zamyslenie nad časťami pápežskej buly Misericordiae vultus, ktorou Svätý Otec František vyhlásil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Šťastný návrat do Myjavy nastal pred 22.00 hod. Prinášame výber fotografií z púte.

.

Hodová slávnosť a požehnanie nového erbu farnosti

Najbližšiu nedeľu po sviatku sv. Štefana Uhorského, ktorý je patrónom myjavskej rímskokatolíckej farnosti, sa vo farskom kostole o 9.30 hod. konala hodová slávnosť obohatená o predstavenie a požehnanie nového erbu farnosti. Ten bol pripravený odborníkom z oblasti herladiky podľa patrocínia kostola. Na modrom pozadí sa nachádza zlatý kríž a strieborný glóbus. Kríž odkazuje na zásluhy sv. Štefana Uhorského ako šíriteľa a podporovateľa kresťanskej viery vo svojom kráľovstve a glóbus symbolizuje jeho úlohu vládnuť a spravovať pozemské veci. Hodová svätá omša v Myjave bola ozdobená spevom miestneho chrámového zboru a hojnou účasťou veriacich, ktorí si prišli uctiť svojho patróna, posilniť sa v prežívaní farského spoločenstva a premýšľať nad odkazom sv. Štefana Uhorského pre súčasný život viery. Prinášame niekoľko fotografií z hodovej slávnosti.

.

Rekonštrukčné práce na farskej budove

Po prípravných prácach vykonaných brigádnicky ochotnými chlapmi z farnosti sa v pondelok 1. augusta 2016 rozbehli rekonštrukčné práce na myjavskej fare zabezpečované profesionálnou stavebnou firmou. Cieľom rekonštrukcie je upraviť poschodie farskej budovy, aby tam vzniklo vhodné bývanie pre kňaza. Nevyhnutnosťou bolo kompletne prerobiť kúpeľňu, ktorá bola nepoužívaná pre havarijný stav a zatekanie. K tomu sa pridala aj výmena starej škvárovej výplne podlahy a oprava stierok nerovných stien. Presunutie bytu kňaza na poschodie prinesie aj ten pozitívny efekt, že na prízemí farskej budovy sa získajú väčšie priestory pre účely farských pastoračných aktivít. Vzhľadom na prepojenie s farským dvorom (ktorý sa snáď v budúcnosti podarí upraviť do kultivovanej podoby) sa tak otvárajú výborné možnosti využitia. Prinášame niekoľko fotografií dokumentujúcich aktuálny stav rekonštrukčných prác.

.

Detský farský tábor v Zuberci

Od nedele 17. júla do soboty 23. júla 2016 sa v turistickej ubytovni v Zuberci na Orave uskutočnil tábor detí myjavskej farnosti. Zúčastnilo sa ho vyše 20 detí, o ktoré sa starali manželia Marek a Eva Hrinoví spolu s animátormi Monikou a Veronikou Molčanovými, Veronikou Dugovou a Tadeášom Magulom. Program tábora bol veľmi pestrý a vystavaný na príbehu stredovekého mestečka s rytiermi a princeznami. Počas pobytu deti rozdelené do troch skupiniek zbierali dukáty, budovali mestečko a osídľovali ho obyvateľmi rozličných profesií. Medzitým deti videli múzeum oravskej dediny, ako turisti navštívili Roháčske plesá a plavili sa loďou po Oravskej priehrade. Prinášame niekoľko fotografií zachytávajúcich príjemnú a radostnú atmosféru detského tábora.

.

Modlitby za život s návštevou pútnikov „Na bicykli za život“

Pred myjavskou nemocnicou sa pravidelne každý piatok o 8.00 hod. konajú modlitby za život v rámci celoslovenskej akcie 9 mesiacov za život prebiehajúcej od 25. marca do 25. decembra 2016. Skupina farníkov sa na priestranstve pred nemocnicou vždy pomodlí bolestný ruženec s úmyslom prebudiť srdcia matiek, otcov, lekárov a zdravotníckych pracovníkov pre hlas nevinného nenarodeného života ohrozeného násilným umelým ukončením tehotenstva.

V utorok 12. júla 2016 sa o 14.00 hod. pred nemocnicou v Myjave uskutočnilo mimoriadne modlitbové stretnutie posilnené účasťou pútnikov za život na bicykloch. Skupina cyklistov prechádzajúca Slovenskom a smerujúca na Svetové dni mládeže do poľského Krakova sa zastavila aj v Myjave. Spolu s domácimi obhajcami posvätnosti ľudského života sa pomodlili ruženec a krížovú cestu, po ktorej zotrvali v priateľských rozhovoroch a zdieľaní vzájomných skúseností v aktivitách za život.

.

Kánonické uvedenie nového vdp. farára

Podľa predpisov kánonického práva sa vyžaduje, aby kňaz, ustanovený do úradu farára, bol biskupom alebo ním povereným zástupcom uvedený do tohto úradu a kánonicky prevzal farnosť. Na slávnosť slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda, v utorok dňa 5. júla 2016 preto prišiel do Farnosti Myjava vdp. dekan zo Senice Mons. Karol Martinec. Predsedal sláveniu Najsvätejšej Eucharistie vo Farskom kostole sv. Štefana Uhorského o 9.30 hod.

V úvode svätej omše vdp. dekan prečítal časť menovacieho dekrétu vdp. Lukáša Uváčika za farára Farnosti Myjava a nový vdp. farár následne zložil prísahu, že pri vykonávaní povinností farára bude všetko konať s vernosťou a v jednote s Katolíckou cirkvou. Po homílii, v ktorej vdp. dekan rozvíjal a aktualizoval cyrilometodskú myšlienku, nový farár vyznal vieru Cirkvi ako základ a východisko jeho služby vo farnosti. Prinášame fotografie z tejto slávnosti.

.

Privítanie nového vdp. farára

V piatok 1. júla 2016 prišiel do Farnosti Myjava nový vdp. farár, ktorým sa z rozhodnutia bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského stal vdp. Lukáš Uváčik. Veriaci ho milými slovami a kvetmi privítali na nedeľnej svätej omši o 9.00 hod. dňa 3. júla 2016. Prinášame fotografie z tejto udalosti.

.

Rozlúčka s vdp. farárom Milošom Kohútekom

Na slávnosť svätých Petra a Pavla, v stredu 29. júna 2016 sa vo Farskom kostole sv. Štefana Uhorského v Myjave konala rozlúčka s vdp. farárom Milošom Kohútekom, ktorý pôsobil ako farár Farnosti Myjava od roku 2009, čiže sedem rokov. Prinášame fotografie z tejto slávnosti.

.