sep 18 2016

Farské oznamy na 25. nedeľu v období cez rok – 18. septembra 2016

 

nedeľa

18. septembra

25. nedeľa

v období cez rok

9.00 hod.

+ rodičia Hlaváčoví a ich synovia

10.30 hod.

za farníkov

pondelok

19. septembra

 

16.45 hod.

Mariánske večeradlo

18.00 hod.

+ manžel Vladimír

utorok

20. septembra

sv. kórejských mučeníkov,

spomienka

18.00 hod.

+Rudolf Brun a + z rodiny

streda

21. septembra

sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

sviatok

18.00 hod. TL

+ rodičia Stanislav a Jana

štvrtok

22. septembra

 

18.00 hod.

+ rodičia Harnošoví a starí rodičia z oboch strán

piatok

23. septembra

sv. Pia z Pietrelciny, kňaza,

spomienka

18.00 hod.

+ bratia Ján, Pavol, Emil a Peter

sobota

24. septembra

 

18.00 hod. TL

+ Milan Sadloň (nedožitých 90 rokov)

nedeľa

25. septembra

26. nedeľa

v období cez rok

9.00 hod.

+ rodičia Florián a Mária

10.30 hod.

za farníkov

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Dnes popoludní o 15.00 hod. sa v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave uskutoční kajúcna bohoslužba za obete holokaustu. Podujatie pripravilo Mesto Myjava spolu s Evanjelickou cirkvou. Účasťou bude zastúpená aj Katolícka cirkev. Pozývam Vás zúčastniť sa tejto pobožnosti. O 16.30 hod. bude odhalený pamätník obetiam holokaustu. Plagát je na nástenke.

Podpisom je možné podporiť európsku iniciatívu na ochranu manželstva muža a ženy. Pre platnosť podpisu sa nesmú používať žiadne skratky, adresa musí byť kompletná a aj muži musia vypísať rodné priezvisko. Štátna príslušnosť sa vypisuje „slovenská“. Organizátori pripravili záložky, ktoré si môžete zobrať domov a obdarovať sa nimi ako manželia alebo ako rodičia a deti.

Dodatočné prihlásenie dieťaťa na prvé sväté prijímanie je možné ešte v tomto týždni v sprievode aspoň jedného z rodičov v dopredu dohodnutom čase.

V utorok 20. septembra uskutoční Svätý Otec František medzináboženské stretnutie v Assisi. Zvlášť v tento deň prosí o modlitbu za pokoj vo svete. Zároveň je v tento deň výročie konania pochodu za život v Bratislave. Môžeme v modlitbách pamätať aj na vec ochrany života.

V tomto týždni v piatok po svätej omši, v sobotu o 8.00 hod. a budúcu nedeľu o 15.00 hod. budú vo farskom kostole modlitby matiek. Pozývam všetky mamičky a babičky z našej farnosti na toto modlitbové trojdnie.

V sobotu 1. októbra, na začiatku mariánskeho ružencového mesiaca, bude v šaštínskej bazilike 10. púť ružencových bratstiev. Pozvaní sú všetci ctitelia Panny Márie a priaznivci modlitby posvätného ruženca. Plagát s programom je na ružencovej nástenke.

Liturgické okienko: Po premenení je správne z pokľaknutia vstávať hneď, spolu s kňazom, ešte pred slovami „Hľa, tajomstvo viery.“ Pri znaku pokoja má najprv zaznieť spoločné zvolanie „Pokoj a bratská láska, nech je medzi nami,“ a až potom sa obrátiť k okolostojacim a uskutočniť gesto podania ruky. Povzbudzujem k aktívnej účasti na svätej omši cez zapojenie sa do spevu a do odpovedí ľudu.

Milodary v tomto týždni činili 210 €. Pán Boh zaplať.

 

sep 11 2016

Farské oznamy na 24. nedeľu v období cez rok – 11. septembra 2016

 

nedeľa

11. septembra

 

24. nedeľa

v období cez rok

 

 

9.00 hod.

za zdravie a dary Ducha Svätého

pre rodinu

10.30 hod.

za farníkov

pondelok

12. septembra

Najsvätejšieho mena Panny Márie,

ľubovoľná spomienka

16.45 hod.

Mariánske večeradlo

18.00 hod.

+ manžel a rodičia z oboch strán

utorok

13. septembra

sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi,

spomienka

18.00 hod.

za duchovné uzdravenie a obrátenie manžela

streda

14. septembra

Povýšenie Svätého kríža,

sviatok

18.00 hod. TL

za obrátenie a živú vieru

pre spolužiakov

štvrtok

15. septembra

Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska,

slávnosť

18.00 hod.

+ manžel Jozef Závodský

(1. výročie)

piatok

16. septembra

sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov,

spomienka

18.00 hod.

+ manžel Jozef a rodičia z oboch strán

sobota

17. septembra

 

18.00 hod. TL

+ starí rodičia z oboch strán

 

nedeľa

18. septembra

 

25. nedeľa

v období cez rok

9.00 hod.

+ rodičia Hlaváčoví a ich synovia

10.30 hod.

za farníkov

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

V dnešnú nedeľu pozývam popoludní o 15.30 hod. všetkých farníkov – mladších, starších a najmä rodiny s deťmi na farskú opekačku, ktorá sa bude konať v oddychovom areáli Padelky v mestskej časti Turá Lúka. Suroviny na opekanie si treba priniesť. Tešíme sa na vzájomné spoločenstvo.

Zapisovanie úmyslov svätých omší na mesiac október bude v utorok 13. septembra po večernej svätej omši vo farskej kancelárii.

V deň Sedembolestnej Panny Márie bude slávnostná svätá omša v našej farnosti večer o 18.00 hod. Dopoludnia sa môžeme podľa možností zúčastniť na púti v Šaštíne. Bolo by ideálne vzájomne si pomôcť s dopravou autami. Vzadu na nástenke v kostole je tabuľka, kde sa môžu zapísať ochotní šoféri a pasažieri do ich áut. Odchod bude od kostola o 8.00 hod.

Miništrantské stretnutia budú bývať pravidelne vždy vo štvrtok počas svätej omše a po nej.

Prihlasovanie detí na prvé sväté prijímanie bude v piatok 16. septembra o 17.00 hod. vo farskej kancelárii. Je potrebné, aby dieťa prišlo v sprievode aspoň jedného z rodičov.

Sväté omše za účasti detí a mládeže budú bývať vždy v piatok o 18.00 hod. Podporí sa tak aj užitočná duchovná prax zúčastniť sa okrem nedele aspoň raz aj počas týždňa na svätej omši.

V našej farnosti nie sú pevne stanovené úradné hodiny. Stretnutie ohľadom krstu, sobáša, rozhovoru či inej záležitosti odporúčam vopred dohodnúť telefonicky, e-mailom alebo osobne po svätej omši, aby sa mohlo uskutočniť pokojne, v termíne vyhovujúcom obidvom stranám.

V uplynulom týždni sa podarilo obnoviť predsieň farského kostola. Ďakujem mužom, ktorí pomohli s prácami – p. kostolníkovi Augustínovi Magulovi, p. Jozefovi Molekovi a p. Milanovi Vachovi, ako aj ženám, ktoré potom starostlivo upratali.

Milodary v tomto týždni činili 106 €. Pán Boh zaplať.

 

sep 5 2016

Svedectvo a modlitba po Svetových dňoch mládeže

Z Farnosti Myjava sa na Svetových dňoch mládeže v poľskom Krakove zúčastnili Martin Vanek, Klára Magulová a Veronika Hudáková. V nedeľu 4. septembra 2016 vo Farskom kostole sv. Štefana Uhorského v Myjave pripravili títo traja mladí pre farníkov zaujímavé podujatie, pri ktorom porozprávali o histórii Svetových dní mládeže a podelili sa s osobnými svedectvami a zážitkami z tohto jedinečného svetového stretnutia mladých ľudí veriacich v Krista. Prežitú atmosféru približili prostredníctvom fotografií a klipov. Pri svojom rozprávaní nevynechali ani ťažkosti, s ktorými sa v Krakove stretli a napriek ktorým pokladajú účasť na Svetových dňoch mládeže za fascinujúci zážitok, ktorý ich posilnil vovnútri i navonok v odvážnom prežívaní viery, ktorú majú spoločnú s miliónmi mladých ľudí po celom svete. Prezentačnú časť potom vystriedalo stíšenie pri eucharistickej adorácii. Mladí z myjavskej farnosti si pripravili zamyslenia na tri významné témy kresťanského života: láska, odpustenie a svätosť. Krásnym spevom a hudbou pomohli aj ostatným farníkom pozdvihnúť srdcia k Bohu a ďakovať za Cirkev, ktorá je stále mladá a plná života milosti.

 

 

sep 4 2016

Farské oznamy na 23. nedeľu v období cez rok – 4. septembra 2016

 

nedeľa

4. septembra

 

23. nedeľa

v období cez rok

 

9.00 hod.

celá + rodina Vojvodová

10.30 hod.

za manželov Tomáša a Marcelku

17.00 hod.

Svedectvo zo SDM

a eucharistická adorácia

pondelok

5. septembra

 

16.45 hod.

Mariánske večeradlo

18.00 hod.

+ otec, krstní rodičia Prední,

starí rodičia a ostatní príbuzní

utorok

6. septembra

 

18.00 hod.

+ rodičia Mydlíkoví a starí rodičia Gojdičoví

streda

7. septembra

Svätých košických mučeníkov,

spomienka

18.00 hod. TL

+ matka Mária a brat Ignác

štvrtok

8. septembra

Narodenie Panny Márie,

sviatok

18.00 hod.

na poďakovanie za 82 rokov života

a prosba za obrátenie v rodine

piatok

9. septembra

 

18.00 hod.

+ rodičia, súrodenci, manžel, vnučka

a za chorého syna

sobota

10. septembra

 

18.00 hod. TL

za obrátenie priateľa

 

nedeľa

11. septembra

 

24. nedeľa

v období cez rok

9.00 hod.

za zdravie a dary Ducha Svätého

pre rodinu

10.30 hod.

za farníkov

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Srdečne všetkých pozývam na dnešný duchovný program o 17.00 hod. Účastníci Svetových dní mládeže z našej farnosti nám sprostredkujú svedectvo o tejto akcii a potom bude eucharistická adorácia, ktorú pripravili naši mladí.

V rámci prípravy birmovancov prídu v piatok do našej farnosti hostia – členovia skupiny Lámačské chvály. Začiatok bude o 18.00 hod. svätou omšou, po nej budú v ich  programe chválové piesne a svedectvá. Pozývam všetkých, nielen birmovancov, povzbudiť sa ich vierou a piesňami.

Budúcu nedeľu 11. septembra pozývam všetkých farníkov – mladších, starších a najmä rodiny na farskú opekačku, ktorá sa bude konať od 15.30 hod. v oddychovom areáli Padelky v mestskej časti Turá Lúka. Ak nám bude priať počasie, bude to príležitosť na príjemné neformálne stretnutie a posilnenie vzájomných vzťahov. Suroviny na opekanie si treba priniesť.

Okrem Katolíckych novín je vzadu v kostole k dispozícii nový časopis – dvojmesačník Milujte sa! Odporúčaná cena je 1,35 €.

Miništrantské stretnutie bude vo štvrtok počas svätej omše a po nej.

Informácia o aktuálnych udalostiach v Cirkvi: 1. septembra bol vysvätený nový košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. Dnes 4. septembra je v Ríme svätorečená Matka Tereza z Kalkaty.

Pozvanie pre mladých: diecézne stretnutie mládeže Cliptime v Šaštíne (17. – 18. septembra), predtým pešia púť z Marianky do Šaštína.

Možnosť objednať pre deti katolícky časopis Rebrík pre rozvoj ich tvorivosti a rast vo viere.

Milodary v tomto týždni činili 285 €. Pán Boh zaplať za každý dar.

 

sep 3 2016

Farská púť do Svätyne Božieho milosrdenstva v Łagiewnikoch

V prvý septembrový deň sa takmer 50 pútnikov z Farnosti Myjava vydalo na jednodňovú púť, ktorej cieľom bolo prejsť Bránou milosrdenstva na Svätyni Božieho milosrdenstva v Łagiewnikoch v Krakove. Pútnici po krátkej modlitbe a prijatí požehnania v myjavskom farskom kostole o 5.30 hod. vycestovali autobusom do Poľska. O 11.00 hod. sa v slovenskej kaplnke Sedembolestnej Panny Márie nachádzajúcej sa na dolnom podlaží Svätyne v Łagiewnikoch zúčastnili svätej omše, pri ktorej sa povzbudili slovami z evanjelia o apoštolovi Petrovi, ktorý napriek hrôze zo svojej hriešnosti neváhal nasledovať Ježiša Krista. Po obede z vlastných zásob si pútnici uctili dvoch svätcov, veľkých apoštolov Božieho milosrdenstva: sv. sestru Faustínu Kowalskú a sv. Jána Pavla II. Navštívili kostol v kláštore, kde sestra Faustína zložila prvé aj večné sľuby a kde aj zomrela. Po krátkej pešej prechádzke sa dostali do novovybudovaného Centra sv. Jána Pavla II. na protiľahlom svahu, kde sa v nádhernej svätyni mohli nadchnúť jedinečnou mozaikovou výzdobou pátra Marka Ivana Rupnika SJ a prezrieť si vzácne pamätné predmety súvisiace so životom pápeža Jána Pavla II. Čas cestovania v autobuse využili pútnici na zamyslenie nad časťami pápežskej buly Misericordiae vultus, ktorou Svätý Otec František vyhlásil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Šťastný návrat do Myjavy nastal pred 22.00 hod. Prinášame výber fotografií z púte.

 

 

 

aug 28 2016

Farské oznamy na 22. nedeľu v období cez rok – 28. augusta 2016

 

nedeľa

28. augusta

 

22. nedeľa

v období cez rok

 

 

9.00 hod.

+ mamička a brat Paľko

10.30 hod.

za farníkov

pondelok

29. augusta

Mučenícka smrť

sv. Jána Krstiteľa,

spomienka

16.45 hod.

Mariánske večeradlo

18.00 hod.

za vedenie Ducha Svätého pri výchove detí

utorok

30. augusta

 

18.00 hod.

za duše v očistci

streda

31. augusta

 

18.00 hod. TL

 

štvrtok

1. septembra

Prvý štvrtok

–  –  –

Farská púť k Božiemu milosrdenstvu

piatok

2. septembra

Prvý piatok

18.00 hod.

+ dcéra Alena

sobota

3. septembra

Prvá sobota

8.00 hod.

Mariánska ružencová pobožnosť

18.00 hod. TL

za šťastný pôrod dcéry

 

nedeľa

4. septembra

 

23. nedeľa

v období cez rok

9.00 hod.

celá + rodina Vojvodová

10.30 hod.

za manželov Tomáša a Marcelku

17.00 hod.

Svedectvo zo SDM a eucharistická adorácia

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Pútnici k Božiemu milosrdenstvu do Łagiewnikov sa stretneme vo štvrtok 1. septembra o 5.15 hod. vo farskom kostole. O 5.20 hod. sa zveríme pod Božiu ochranu a nastúpime do autobusu, ktorý odštartuje presne o 5.30 hod.

Svätá spoveď pred prvým piatkom bude v utorok od 17.00 hod. a v piatok od 16.00 hod.

Začiatok bezprostrednej prípravy kandidátov na prijatie sviatosti birmovania bude v piatok pri svätej omši o 18.00 hod. Pre birmovancov je účasť povinná.

V sobotu bude o 8.00 hod. mariánska ružencová pobožnosť. Hneď po jej skončení sa bude konať stretnutie všetkých lektorov našej farnosti, na ktorom budeme hovoriť o vykonávaní tejto služby. Zároveň na toto stretnutie pozývam nových záujemcov, ktorí by boli ochotní zapojiť sa do služby čítania Božieho slova pri svätých omšiach. Podmienkou je pravidelný sviatostný život.

Budúcu nedeľu budeme pri obidvoch svätých omšiach prosiť o dary Ducha Svätého na začiatku nového školského roka.

O týždeň, na prvú nedeľu v mesiaci budeme mať mimoriadny duchovný program. Nebude zvyčajná poludňajšia adorácia, ale stretneme sa vo farskom kostole navečer o 17.00 hod. Účastníci Svetových dní mládeže z našej farnosti nám sprostredkujú svedectvo o tejto akcii a zakončíme adoráciou, ktorú pripravia naši mladí.

Pozývam dospelých, ktorí neprijali krst, prvé sväté prijímanie alebo birmovku a túžia po týchto sviatostiach, aby sa prihlásili na fare.

Milodary v tomto týždni: 55 €. Pán Boh zaplať.

 

aug 21 2016

Hodová slávnosť a požehnanie nového erbu farnosti

Najbližšiu nedeľu po sviatku sv. Štefana Uhorského, ktorý je patrónom myjavskej rímskokatolíckej farnosti, sa vo farskom kostole o 9.30 hod. konala hodová slávnosť obohatená o predstavenie a požehnanie nového erbu farnosti. Ten bol pripravený odborníkom z oblasti herladiky podľa patrocínia kostola. Na modrom pozadí sa nachádza zlatý kríž a strieborný glóbus. Kríž odkazuje na zásluhy sv. Štefana Uhorského ako šíriteľa a podporovateľa kresťanskej viery vo svojom kráľovstve a glóbus symbolizuje jeho úlohu vládnuť a spravovať pozemské veci. Hodová svätá omša v Myjave bola ozdobená spevom miestneho chrámového zboru a hojnou účasťou veriacich, ktorí si prišli uctiť svojho patróna, posilniť sa v prežívaní farského spoločenstva a premýšľať nad odkazom sv. Štefana Uhorského pre súčasný život viery. Prinášame niekoľko fotografií z hodovej slávnosti.

 

 

aug 21 2016

Farské oznamy na 21. nedeľu v období cez rok – 21. augusta 2016

 

nedeľa

21. augusta

 

21. nedeľa

v období cez rok

 

Hodová nedeľa

 

9.30 hod.

+ rodičia Kubicoví

pondelok

22. augusta

Panny Márie Kráľovnej,

spomienka

16.45 hod.

Mariánske večeradlo

18.00 hod.

za Božie požehnanie pre deti, krstné deti a birmovné deti

utorok

23. augusta

 

18.00 hod.

+ rodičia Horváthoví a sestra Margita

streda

24. augusta

sv. Bartolomeja, apoštola,

sviatok

18.00 hod. TL

za + mamičku a za silu pre rodinu

štvrtok

25. augusta

 

18.00 hod.

za vieru a dary Ducha Svätého

pre synov a vnúčatá

piatok

26. augusta

 

18.00 hod.

+ rodičia František a Antónia a bratia

sobota

27. augusta

sv. Moniky,

spomienka

18.00 hod. TL

+ Rudolf, Mária, Anna a starí rodičia

 

nedeľa

28. augusta

 

22. nedeľa

v období cez rok

9.00 hod.

+ mamička a brat Paľko

10.30 hod.

za farníkov

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Dnes máme v našej farnosti hodovú slávnosť nášho patróna sv. Štefana Uhorského, kráľa. Ďakujem všetkým, ktorí sa ochotnou službou pričinili k príprave a priebehu slávnosti (p. kostolník, organistky, členovia zboru, miništranti, pomocníci s výzdobou, plachtami, upratovaním).

Ešte je niekoľko voľných miest na púť do Svätyne Božieho milosrdenstva v Łagiewnikoch, ktorú plánujeme uskutočniť vo štvrtok 1. septembra. Cena autobusovej dopravy vychádza 15 €. Záväzné prihlásenie aj so zaplatením je možné po každej svätej omši v sakristii.

Prišla k nám ponuka z Katolíckych novín, aby boli k dispozícii na zakúpenie v kostole. Bude k nám prichádzať nateraz 20 výtlačkov, podľa záujmu tento počet upravíme. Cena je 0,50 €. Aktuálne číslo prináša duchovnú obnovu o oslávení Panny Márie, predstavenie svätyne sv. Jána Pavla II. v Łagiewnikoch (ktorú aj navštívime počas púte), článok o potápaní či filme Ben Hur.

Televízia LUX pozýva najbližšiu sobotu 27. augusta svojich divákov a podporovateľov na púť do Rajeckej Lesnej. Bližšie informácie o programe sú na nástenke a tiež na webovej stránke televízie (tvlux.sk).

Milodary na faru a kostol v tomto týždni činili spolu 195 €. Pán Boh zaplať.

 

aug 13 2016

Farské oznamy na 20. nedeľu v období cez rok – 14. augusta 2016

 

 

nedeľa

14. augusta

 

20. nedeľa

v období cez rok

9.00 hod.

za živých a zomrelých členov Ružencového bratstva

10.30 hod.

za farníkov

pondelok

15. augusta

Nanebovzatie Panny Márie,

slávnosť, prikázaný sviatok

16.45 hod.

Mariánske večeradlo

18.00 hod.

za farníkov

utorok

16. augusta

sv. Štefana Uhorského,

slávnosť

18.00 hod.

+ manžel a rodičia

streda

17. augusta

 

18.00 hod. TL

+ Veronika Matišíková

(omša po pohrebe)

štvrtok

18. augusta

 

18.00 hod.

za dary Ducha Svätého

pre Petra s rodinou

piatok

19. augusta

 

18.00 hod.

+ rodičia Molnároví a brat Bohuslav

sobota

20. augusta

sv. Bernarda,

opáta a učiteľa Cirkvi,

spomienka

18.00 hod. TL

+ Jozef a Mária, Ján a Štefánia

 

nedeľa

21. augusta

 

21. nedeľa

v období cez rok

 

HODOVÁ NEDEĽA

9.30 hod.

+ rodičia Kubicoví

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

V pondelok je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Kto by sa pre vážny a oprávnený dôvod nemohol zúčastniť večernej svätej omše a ani by nemal možnosť ísť na svätú omšu niekde inde v inom čase, nech sa ešte dovtedy za mnou zastaví.

V pondelok 15. augusta po večernej svätej omši budem zapisovať úmysly svätých omší na mesiac september.

Stretnutie a liturgický nácvik miništrantov bude v utorok 16. augusta o 16.00 hod. Prosím rodičov, aby pripomenuli synom toto stretnutie.

V utorok budeme sláviť nášho patróna sv. Štefana Uhorského, kráľa. Hodová slávnosť sa uskutoční najbližšiu nedeľu 21. augusta. Bude len jedna svätá omša so začiatkom o 9.30 hod. Pri nej bude predstavený a požehnaný nový erb našej farnosti, ktorý súvisí s naším patrónom.

Ešte sú voľné miesta na púť do Svätyne Božieho milosrdenstva v Łagiewnikoch, ktorú plánujeme uskutočniť vo štvrtok 1. septembra. Cena autobusovej dopravy vychádza 15 €. Záväzné prihlásenie aj so zaplatením je možné po každej svätej omši v sakristii.

Pripomínam a pozývam na modlitby za život pred myjavskou nemocnicou každý piatok o 8.00 hod. O modlitbových stretnutiach je informovaný pán riaditeľ nemocnice aj Mesto Myjava.

Bohuznáma osoba venovala v tomto týždni na rekonštrukciu farskej budovy 200 €. Ostatné milodary činili spolu 160 €. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

 

aug 11 2016

Rekonštrukčné práce na farskej budove

Po prípravných prácach vykonaných brigádnicky ochotnými chlapmi z farnosti sa v pondelok 1. augusta 2016 rozbehli rekonštrukučné práce na myjavskej fare zabezpečované profesionálnou stavebnou firmou. Cieľom rekonštrukcie je upraviť poschodie farskej budovy, aby tam vzniklo vhodné bývanie pre kňaza. Nevyhnutnosťou bolo kompletne prerobiť kúpeľňu, ktorá bola nepoužívaná pre havarijný stav a zatekanie. K tomu sa pridala aj výmena starej škvárovej výplne podlahy a oprava stierok nerovných stien. Presunutie bytu kňaza na poschodie prinesie aj ten pozitívny efekt, že na prízemí farskej budovy sa získajú väčšie priestory pre účely farských pastoračných aktivít. Vzhľadom na prepojenie s farským dvorom (ktorý sa snáď v budúcnosti podarí upraviť do kultivovanej podoby) sa tak otvárajú výborné možnosti využitia. Prinášame niekoľko fotografií dokumentujúcich aktuálny stav rekonštrukčných prác.