jún 26 2016

Farské oznamy 26/2016

FARSKÉ OZNAMY
26.06.2016 – 03.07.2016 | 26. týždeň

DEŇ LITURGICKÁ SLÁVNOSŤ ČAS Úmysel
NEDEĽA
26.06.2016
TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 9:00 Poďakovanie Pánu Bohu za milosti za 50 rokov od promócii
10:15 Za farníkov
11:30V Na úmysel
PONDELOK
27.06.2016
Pondelok 13. týždňa v Cezročnom období
féria
18:00 Poďakovanie za 65 rokov s prosbou o Božiu ochranu
UTOROK
28.06.2016
Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka
spomienka
7:00 Poďakovanie za dar života pre Jakuba
STREDA
29.06.2016
SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV
slávnosť | PRIKÁZANÝ SVIATOK

16:45V

Na úmysel
18:00 Za farníkov
ŠTVRTOK
30.06.2016
Štvrtok 13. týždňa v Cezročnom období
féria
PIATOK
01.07.2016
Piatok 13. týždňa v Cezročnom období
féria | prvý piatok
18:00 + Kornélia Navrátilová a rodina
SOBOTA
02.07.2016
NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE
sviatok | prvá sobota
8:00 + Anna Zárecká
NEDEĽA
03.07.2016
ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

9:00

Za duchovné uzdravenie dcéry
10:15 za farníkov
15:00 Eucharistické požehnanie

 TL – Turá Lúka, V – Vrbovce

  • Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
  • Sv. spoveď: v piatok od 16.00 hod.
  • Posledným júnovým dňom končí možnosť prihlásiť sa na Svetové dni mládeže v Krakove aj pre tých, ktorí sa nezúčastnia slovenského programu a pôjdu len na záverečné dni. Kto by potreboval pomoc, môže kontaktovať Komisiu pre mládež cez stránku mladezba.sk.
  • V septembri sa v Šaštíne bude konať diecézne stretnutie mládeže Cliptime s hlavnou myšlienkou "Otvorené srdce". Začne sa pešou púťou z Marianky do Šaštína a jeho program bude nadviazaním na Svetové dni mládeže (či už sa ich mladí zúčastnili alebo nie). Všetkých, najmä však starších bratov a sestry prosíme o modlitbovú podporu, aby tieto stretnutia priniesli ovocie viery v živote mladých ľudí.
  • Pre mladých, ktorí chcú pomáhať službou animátora vo farnosti alebo cítia potrebu hlbšej osobnej formácie je určený nový ročník Bratislavskej animátorskej školy. Na jeseň sa otvára tzv. učenícky rok (alebo iBAŠ) zameraný na osobnú formáciu a prehĺbenie kresťanskej identity. Prihlásenie je možné do 10. júla 2016. Bližšie informácie o mladežníckych podujatiach nájdete na plagátoch na výveske.
  • V nedeľu 3. júla 2016 o 15.00 hod. sa pri historickom Kostolíku sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch uskutoční slávnosť s názvom Cyrilometodská ratolesť. Hlavným celebrantom svätej omše bude bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.
jún 26 2016

Pozvánka: Bratislavská animátorská škola

bas-ka

Viac info – tu.

BAŠka – plagát

jún 26 2016

Pozvánka: Cliptime

cliptime

Cliptime 2016 – plagát

jún 26 2016

Pozvánka: Bl. P. G. Frassati na Slovensku

frasatt-pozv

Frassati – pozvánka

Frassati – plagát

jún 11 2016

Pozvánka: Púť zdravotníkov Skalka

put-zdravot-skalka

put-zdravotnikov-skalka

máj 14 2016

Aktivity vo farnosti: máj 2016

Sobota 7. mája 2016: Púť do Saktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove – Lagievnikoch:

Sobota 14. mája 2016: Vigília Zoslania Ducha Svätého v Kaplnke Milosrdného Ježiša, Myjava: