jún 25 2017

Farské oznamy na 12. nedeľu v období cez rok – 25.6.2017

 

nedeľa

25. júna

12. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

+ Gustáv Slašťan a rodičia z oboch strán

10.30 hod.

za Božiu pomoc a zdravie pre Viktóriu a jej rodičov

pondelok

26. júna

 

18.00 hod.

+ manžel Ivan a rodičia z oboch strán

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

27. júna

Sv. Ladislava,

ľubovoľná spomienka

18.00 hod.

za živých a + členov ružencového bratstva

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

28. júna

Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka,

spomienka

18.00 hod.

+ Imrich Molčan

štvrtok

29. júna

Sv. Petra a Pavla, apoštolov,

slávnosť

PRIKÁZANÝ SVIATOK

18.00 hod.

za farníkov

piatok

30. júna

Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme,

ľubovoľná spomienka

18.00 hod.

+ bratia Paľko a Kamil

sobota

1. júla

PRVÁ SOBOTA MESIACA

8.00 hod.

Mariánska ružencová pobožnosť

18.00 hod. TL

za zdravie a Božie požehnanie pre syna Juraja s rodinou

nedeľa

2. júla

13. nedeľa v období cez rok

 

PRVÁ NEDEĽA MESIACA

9.00 hod.

+ manžel Ján

10.30 hod.

za farníkov

14.00 hod.

Začiatok tichej adorácie

15.00 hod.

Eucharistická pobožnosť a po nej požehnanie motorových vozidiel

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Dnes sa po svätej omši koná zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Nech Boh odmení Vaše milodary.

Dnes popoludní o 15.00 hod. bude vo farskom kostole záverečná, tretia spoločná modlitba matiek. Pozvané sú všetky mamy z farnosti, aj tie, ktoré sa nemodlia pravidelne v skupinkách.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Pod ťažkým hriechom máme povinnosť zúčastniť sa svätej omše. S platnosťou na sviatok bude aj večerná svätá omša v stredu.

V piatok dopoludnia sa konala mimoriadna upratovacia brigáda v bočnom vchode. Veľmi pekne ďakujem ženám a mužom za pomoc. Pripravili sme provizórne miesto na spovedanie, keďže v tomto týždni sa rozoberie spovedelnica a pripraví sa priestor pre novú. Oslovil som mužov s prosbou  o pomoc s týmito prácami; ak by bol niekto ochotný pridať ruku k dielu, môže sa u mňa prihlásiť.

Milodary pre farnosť v tomto týždni činili 55 €. Pán Boh zaplať.

 

jún 18 2017

Farské oznamy na 11. nedeľu v období cez rok – 18.6.2017

 

nedeľa

18. júna

11. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

+ manžel Pavol a otec Anton

10.30 hod.

+ Anna Klasovitá

pondelok

19. júna

 

18.00 hod.

+ rodičia

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

20. júna

 

18.00 hod.

+ manžel a rodičia

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

21. júna

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka,

spomienka

18.00 hod.

za Božie milosti a dary Ducha Svätého pre pokrstených nepraktizujúcich katolíkov z rodiny

štvrtok

22. júna

 

18.00 hod.

+ brat, švagriná a synovec Janko

piatok

23. júna

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho,

slávnosť

18.00 hod.

+ teta

sobota

24. júna

Narodenie sv. Jána Krstiteľa,

slávnosť

18.00 hod. TL

+ rodičia Hlaváčoví a ich synovia

nedeľa

25. júna

12. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

+ Gustáv Slašťan a rodičia z oboch strán

10.30 hod.

za farníkov

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Chcem vyjadriť úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do prípravy slávnosti Božieho tela v našej farnosti: ďakujem za krásny spev zboru, prípravu oltárikov, zabezpečenie a sypanie lupienkov i za službu chlapcov miništrantov. Nech Pán Boh štedro požehná Vašu obetu.

V piatok budeme prežívať slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Je to deň, od ktorého sa odvádza naša úcta k Ježišovmu Srdcu na každý prvý piatok v mesiaci. Pozývam Vás na svätú omšu aj na eucharistickú adoráciu. Počas nej sa spoločne pomodlíme odprosujúcu modlitbu s názvom Najmilší Ježišu, pri ktorej môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

V tomto týždni bude vo farskom kostole trojdnie modlitieb matiek: v piatok po večernej svätej omši, v sobotu o 8.00 hod. a v nedeľu o 15.00 hod. Pozvané sú všetky mamy z farnosti, aj tie, ktoré sa nemodlia pravidelne v skupinkách.

Apoštolská penitenciária na žiadosť slovenských biskupov obdarovala modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva úplnými odpustkami. Presné podmienky ich získania sú uvedené na nástenke.

Na budúcu nedeľu, keďže to bude nedeľa, ktorá predchádza sviatok sv. Petra a Pavla, sa bude konať zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Budúcu nedeľu budeme pri obidvoch svätých omšiach ďakovať Bohu za uplynulý školský rok.

Prvú júlovú nedeľu popoludní by som chcel uskutočniť požehnanie motorových vozidiel.

Liturgické okienko: Darí sa nám uskutočňovať, že po premenení vstávame hneď, ešte pred výzvou „Hľa, tajomstvo viery.“, ako aj to, že si dávame znak pokoja až po spoločnej odpovedi. Teraz pridáme ešte jednu úpravu: pri recitovaní alebo speve vyznania viery (Verím v Boha), keď sa spomína tajomstvo Vtelenia, sa všetci skloníme.

Milodary pre farnosť v tomto týždni činili 50 €. Pán Boh zaplať.

 

jún 15 2017

Obrazová spomienka na prvé sväté prijímanie 2017

V nedeľu 28. mája 2017 pri svätej omši o 10.30 hod. päť detí z myjavskej farnosti po prvýkrát pristúpilo k sviatosti Eucharistie. Predchádzala tomu niekoľkomesačná príprava, pravidelná účasť na svätých omšiach, preskúšanie z katechetických otázok a deň pred slávnosťou prvé prijatie sviatosti zmierenia a pokánia. Prinášame niekoľko záberov a odkaz na televíznu reportáž ako spomienku na tohtoročnú slávnosť prvého svätého prijímania.

 

 

VIDEO

 

 

 

jún 11 2017

Farské oznamy na nedeľu Najsvätejšej Trojice – 11.6.2017

 

nedeľa

11. júna

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

slávnosť

9.00 hod.

+ bratia Ján, Pavol, Emil a Peter

10.30 hod.

za farníkov

pondelok

12. júna

 

18.00 hod.

prosba o dary Ducha Svätého

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

13. júna

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi,

spomienka

18.00 hod.

za Božie požehnanie pre celú rodinu

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

14. júna

 

18.00 hod.

za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre rodinu

štvrtok

15. júna

Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi,

slávnosť

PRIKÁZANÝ SVIATOK

18.00 hod.

za farníkov

piatok

16. júna

 

18.00 hod.

+ otec Rudolf Malík (40 rokov od smrti)

sobota

17. júna

 

18.00 hod. TL

za duše v očistci

nedeľa

18. júna

11. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

+ manžel Pavol a otec Anton

10.30 hod.

+ Anna Klasovitá

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Svätá omša s platnosťou na sviatok bude aj v stredu večer. Vo štvrtok po večernej svätej omši uskutočníme eucharistickú procesiu so štyrmi oltárikmi. Prosím ochotných farníkov o pomoc pri ich príprave.

Kto sa na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi zúčastní spevu alebo recitovania hymnu Ctime túto Sviatosť slávnu môže sa obvyklých podmienok získať úplne odpustky.

Úmysly svätých omší na mesiac júl budem zapisovať v piatok po svätej omši vo farskej kancelárii.

Rodičov detí prihlásených do letného farského tábora prosím, aby do piatka tohto týždňa priniesli manželom Hrinovcom mladším vlakový preukaz, aby mohli vybaviť zľavnené cestovné lístky.

Milodary pre farnosť v tomto týždni činili 40 €. Pán Boh zaplať.

 

jún 10 2017

Návšteva kňazov – rodákov z Myjavy

Vo štvrtok 8. júna 2017, na sviatok Nášho Pána, Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza navštívili Farnosť Myjava kňazi, ktorí pochádzajú z Myjavy. Pri slávení večernej Eucharistie vo Farskom kostole sv. Štefana Uhorského, kráľa bol hlavným celebrantom dp. Dušan Molek, ktorý pôsobí v Nitrianskej diecéze. Homíliu predniesol dp. Roman Stachovič, v súčasnosti dekan v Skalici. Pripomenul dôležitosť služby kňazov a povzbudil podporovať vzrast nových kňazských povolaní. Na viacerých pozoruhodných príkladoch zo života ilustroval Božie láskavé požehnanie preukázané rodinám, v ktorých sa zrodilo kňazské povolanie. Po svätej omši a eucharistickej adorácii sa pred kostolom vytvorila príjemná atmosféra rozhovorov a vzájomného priateľského zdieľania.

 

 

jún 4 2017

Farské oznamy na slávnosť Zoslania Ducha Svätého – 4.6.2017

 

nedeľa

4. júna

Zoslanie Ducha Svätého – Turíce,

slávnosť

 

PRVÁ NEDEĽA V MESIACI

9.00 hod.

+ rodičia a starí rodičia z oboch strán

10.30 hod.

za farníkov

14.00 hod.

Eucharistická adorácia

– zakončenie pobožnosťou o 15.00 hod.

pondelok

5. júna

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka,

spomienka

 

Svätodušný pondelok

18.00 hod.

+ rodičia Imrich a Mária Molnároví

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

6. júna

 

18.00 hod.

za Božiu pomoc pre synov s rodinami

a pre vnučku pri štúdiu

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

7. júna

 

18.00 hod.

+ Pavel a starí rodičia Sučanskí

štvrtok

8. júna

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza

sviatok

18.00 hod.

+ rodina Valušková a Turčanyová

piatok

9. júna

 

18.00 hod.

+ starí rodičia z oboch strán, rodičia

a krstní rodičia

sobota

10. júna

 

18.00 hod. TL

+ z rodiny Živicovej a Košnárovej

nedeľa

11. júna

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

slávnosť

9.00 hod.

+ bratia Ján, Pavol, Emil a Peter

10.30 hod.

za farníkov

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Kto sa dnes, na slávnosť Zoslania Ducha Svätého zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Príď, Duchu Svätý tvorivý, môže sa obvyklých podmienok získať úplne odpustky.

Dnešnou nedeľou sa končí veľkonočné obdobie. Zajtra sa začína liturgické obdobie cez rok; ráno, napoludnie a večer sa modlíme modlitbu Anjel Pána.

Vo štvrtok budeme sláviť liturgický sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. Chceme si uctiť Ježišovu veľkňazskú obetu na kríži a ďakovať za prítomnosť živého Krista v službe kňazov. Pri príležitosti tohto sviatku budú večernú svätú omšu v našej farnosti slúžiť kňazi – rodáci z Myjavy: dp. Roman Stachovič a dp. Dušan Molek. Všetkých Vás srdečne pozývam vytvoriť spoločenstvo s Ježišom Kristom a jeho kňazmi pri oltári.

V diecéznom kole súťaže Biblia pre všetkých rodinný tím Hrinovcov získal 76 z maximálneho počtu 105 bodov. V silnej konkurencii to pre nich znamenalo 13. miesto. Ďakujeme im, že reprezentovali našu farnosť a tešíme sa, že získali cenné skúsenosti.

Oznamoval som, že ku koncu veľkonočného obdobia by mohla byť hotová nová spovedelnica. Termín sa trochu posunul, keďže stolárom do toho vstúpili rodinné aj zdravotné ťažkosti. Na diele sa už pracuje a v blízkom čase by mohlo byť dokončené a inštalované.

Pri minulotýždňovej zbierke na katolícke masmédiá sa v našej farnosti vyzbieralo 300,79 €. Pán Boh odmeň Vaše dary.

Milodary pre farnosť v tomto týždni činili 170 €. Pán Boh zaplať.

 

máj 28 2017

Farské oznamy na 7. veľkonočnú nedeľu – 28.5.2017

 

nedeľa

28. mája

7. veľkonočná nedeľa

9.00 hod.

+ manžel Ján, dcéry Jana a Eva

10.30 hod.

za prvoprijímajúce deti našej farnosti

pondelok

29. mája

 

18.00 hod.

za obrátenie a dar viery pre synov a vnukov

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

30. mája

 

18.00 hod.

za zdravie a Božiu pomoc pre nevestu Renátu

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

31. mája

 

18.00 hod.

za zdravie, pokoj a Božiu pomoc pre rodičov

štvrtok

1. júna

Sv. Justína, mučeníka,

spomienka

PRVÝ ŠTVRTOK V MESIACI

18.00 hod.

za farníkov

piatok

2. júna

PRVÝ PIATOK V MESIACI

18.00 hod.

+ rodičia Antonín a Anna

sobota

3. júna

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, ugandských mučeníkov,

spomienka

PRVÁ SOBOTA V MESIACI

8.00 hod.

Mariánska ružencová pobožnosť

18.00 hod. TL

za zdravie a Božiu pomoc pre manželku

nedeľa

4. júna

Zoslanie Ducha Svätého – Turíce,

slávnosť

PRVÁ NEDEĽA V MESIACI

9.00 hod.

+ rodičia a starí rodičia z oboch strán

10.30 hod.

za farníkov

14.00 hod.

Eucharistická adorácia

– zakončenie pobožnosťou o 15.00 hod.

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Dnes sa po svätej omši koná zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh odmeň Vaše dary na tento účel.

Pred prvým piatkom budem spovedať vo štvrtok od 17.00 hod. a v piatok od 16.00 hod. Vo štvrtok a v piatok navštívim chorých v domácnostiach.

V tomto období sa pred svätými omšami modlíme deväťdňovú pobožnosť – novénu pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého.

V sobotu večer bude o 18.00 hod. v kostole na Turej Lúke vigília slávnosti Zoslania Ducha Svätého. Pozývam Vás všetkých prosiť o dary Ducha Svätého pri tomto bohatšom slávení s viacerými čítaniami, ktoré vytvára paralelu k Veľkonočnej vigílii. Svätá omša bude zakončená adoráciou.

V sobotu o 14.00 hod. bude na fare tretia, záverečná prednáška o prirodzených metódach plánovania rodičovstva.

Do diecézneho kola súťaže Biblia pre všetkých postúpil rodinný tím Hrinovcov. Blahoželáme im a prajeme veľa úspechov, aby našu farnosť čo najlepšie reprezentovali v Bratislave.

Na nástenke sú informácie o Turíčnej púti v Národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

V dňoch 2. a 3. júna tohto roka sa bude v Trnave konať 25. ročník gospelového festivalu Lumen, ktorý ponúka kresťanskú hudbu, prednášky a diskusie. Viac informácií je na nástenke a na stránke www.fln.sk.

Milodary pre farnosť v tomto týždni činili 155 €. Pán Boh zaplať.

 

máj 21 2017

Farské oznamy na 6. veľkonočnú nedeľu – 21.5.2017

 

nedeľa

21. mája

6. veľkonočná nedeľa

9.00 hod.

+ Pavol Gála (nedožitých 86 rokov)

10.30 hod.

za farníkov

pondelok

22. mája

Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky,

ľubovoľná spomienka

15.30 hod. TL

pohrebná svätá omša za + Annu Klasovitú

16.45 hod.

Mariánske večeradlo (v kostole)

18.00 hod.

za živú vieru pre deti

utorok

23. mája

Prosebný deň v našej farnosti

8.00 hod.

za živých a + členov Ružencového bratstva

streda

24. mája

 

18.00 hod.

za uzdravenie Petra

štvrtok

25. mája

Nanebovstúpenie Pána,

slávnosť

PRIKÁZANÝ SVIATOK

18.00 hod.

za farníkov

piatok

26. mája

Sv. Filipa Neriho, kňaza,

spomienka

18.00 hod.

+ Kornélia Navrátilová a jej rodina

sobota

27. mája

 

 

18.00 hod. TL

+ otec Ignác

nedeľa

28. mája

7. veľkonočná nedeľa

9.00 hod.

+ manžel Ján, dcéry Jana a Eva

10.30 hod.

za prvoprijímajúce deti našej farnosti

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

V pondelok bude po večernej svätej omši u nás na fare dekanátne kolo súťaže Biblia pre všetkých. Mariánske večeradlo bude preto presunuté pred svätú omšu o 16.45 hod. v kostole.

V utorok bude mimoriadne svätá omša ráno, lebo večer mám kňazské povinnosti mimo našej farnosti. Tento týždeň nebudú modlitby otcov.

V tomto týždni sú prosebné dni. V utorok ráno pri svätej omši budeme prosiť za Božie požehnanie pre tohtoročnú úrodu.

V tomto týždni vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Máme povinnosť zúčastniť sa svätej omše. S platnosťou na sviatok bude aj svätá omša v stredu večer.

Od piatka sa začneme pred svätými omšami modliť deväťdňovú pobožnosť – novénu pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého.

Slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti bude najbližšiu nedeľu 28. mája pri svätej omši o 10.30 hod. V piatok budú mať deti prípravný nácvik od 16.30 hod. V sobotu bude od 9.00 hod. najprv svätá spoveď detí a potom ich rodinných príslušníkov.

Budúcu nedeľu sa po svätých omšiach bude konať zbierka na katolícke masmédiá.

V dňoch 2. a 3. júna tohto roka sa bude v Trnave konať 25. ročník gospelového festivalu Lumen, ktorý ponúka kresťanskú hudbu, prednášky a diskusie. Viac informácií je na nástenke a na stránke www.fln.sk.

Milodary pre farnosť v tomto týždni činili 175 €. Pán Boh zaplať.

 

máj 14 2017

Farské oznamy na 5. veľkonočnú nedeľu – 14.5.2017

 

nedeľa

14. mája

5. veľkonočná nedeľa

9.00 hod.

za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre rodinu

10.30 hod.

za farníkov

pondelok

15. mája

 

18.00 hod.

za ochranu Panny Márie pre manželku

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

16. mája

sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka,

slávnosť patróna farského kostola na Turej Lúke

18.00 hod. TL

za hojné milosti a požehnanie pre rodinu a priateľov

19.00 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

17. mája

 

18.00 hod.

za zdravie a Božie požehnanie pre mamu

štvrtok

18. mája

 

18.00 hod.

za dary Ducha Svätého pre Dominika

piatok

19. mája

 

18.00 hod.

+ manžel Ján, švagor Emil a rodina z oboch strán

sobota

20. mája

 

 

18.00 hod. TL

+ z rodiny Chovanovej a Závodskej

nedeľa

21. mája

6. veľkonočná nedeľa

9.00 hod.

+ Pavol Gála (nedožitých 86 rokov)

10.30 hod.

za farníkov

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Pri minulotýždňovej zbierke na kňazský seminár sa vyzbieralo 487,38 €. Pán Boh zaplať za Vaše dary na podporu formácie budúcich kňazov.

Úmysly svätých omší na mesiac jún budem zapisovať v stredu po svätej omši na fare.

Slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti bude v nedeľu 28. mája 2017 pri svätej omši o 10.30 hod.

Mám úprimnú radosť z detí, ktoré chodia spievať pri nedeľnej svätej omši o 10.30 hod. Pozývam aj ďalšie deti spevom oslavovať Pána a prosím rodičov a starých rodičov, aby to deťom pripomenuli a povzbudili ich. Nácviky sa začínajú vždy v nedeľu v pastoračnej miestnosti na fare o 9.30 hod.

Slovenská katolícka Televízia LUX už dlhšiu dobu vytvára klub svojich priateľov a podporovateľov. Dostali sme oslovenie a prosbu: aby sa mohol lepšie rozvíjať kontakt medzi televíziou a farnosťou, kto by chcel byť tzv. farskou spojkou, môže sa prihlásiť na fare.

 

máj 7 2017

Farské oznamy na 4. veľkonočnú nedeľu – 7.5.2017

 

nedeľa

7. mája

 

4. veľkonočná nedeľa

 

Nedeľa Dobrého Pastiera

 

PRVÁ NEDEĽA V MESIACI

 

9.00 hod.

+ Ján  Kucharčík

(svätá omša po pohrebe z 28.3.2017)

10.30 hod.

za ťažko chorého manžela Jozefa

14.00 hod.

Eucharistická adorácia,

zakončenie pobožnosťou o 15.00 hod.

pondelok

8. mája

 

Púť do Katedrály sv. Martina v Bratislave

Svätá omša tam: za uzdravenie ťažko chorého Petra

utorok

9. mája

 

18.00 hod.

za zdravie a ochranu Panny Márie pre Natáliu

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

10. mája

 

18.00 hod.

+ rodičia a sestra Ľudmila

štvrtok

11. mája

 

18.00 hod.

za Božie požehnanie a zdravie pre rodinu

piatok

12. mája

 

18.00 hod.

na poďakovanie za dožitých 80 rokov

sobota

13. mája

 

Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej,

ľubovoľná spomienka

 

8.00 hod.

Fatimská pobožnosť

18.00 hod. TL

za Božie požehnanie, vieru a dary Ducha Svätého pre dcéru a jej rodinu

nedeľa

14. mája

5. veľkonočná nedeľa

9.00 hod.

za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre rodinu

10.30 hod.

za farníkov

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Dnes sa po svätej omši koná zvyčajná zbierka na kňazský seminár, ktorá je spojená s nedeľou Dobrého Pastiera.

V utorok sa účastníci púte k sv. Martinovi do Bratislavy stretneme o 6.15 hod. za farou, kde bude pristavený autobus. Odchod bude o 6.20 hod. V Brezovej pod Bradlom sa pridá druhá skupina pútnikov a vyrazíme do Bratislavy. Popoludní sa zastavíme v Marianke a návrat bude v podvečerných hodinách. Jedlo si treba vziať so sebou.

Do budúcej nedele treba priniesť milodary z Pôstnej krabičky pre Afriku, kto chce využiť spoločné odoslanie.

Vo farskom kole súťaže Biblia pre všetkých sa stretli štyri družstvá. Do dekanátneho kola postúpil tím Hrinovcov a tím Magulovcov. Teším sa a ďakujem všetkým zúčastneným.

Na 100. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime sa spustí slovenské vysielanie Rádia Mária, ktoré bude možné nateraz počúvať prostredníctvom webovej stránky radiomariaslovakia.sk.

Dávam do pozornosti snúbencov a tých, ktorí uvažujú o slávení manželstva, že rozšírená príprava na manželstvo povinná pre všetky páry, prebieha počas kurzu s deviatimi stretnutiami. Pre organizáciu kurzu je potrebné, aby snúbenci oznámili svoj úmysel uzavrieť manželstvo pol roka pred plánovaným termínom sobáša.

Prihlášku do detského farského tábora a zaplatenie zálohy treba čím skôr odovzdať manželom Hrinovcom mladším. Niektorým deťom by pomohol finančný príspevok, aby sa tábora mohli zúčastniť za menšiu než plnú sumu. Kto by takýmto spôsobom chcel prejaviť solidaritu, môže príspevok priniesť na faru.

Milodary pre farnosť v uplynulom týždni činili 40 €. Pán Boh zaplať.