aug 13 2017

Farské oznamy na 19. nedeľu v období cez rok – 13.8.2017

 

nedeľa

13. augusta

19. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

+ manžel Emil a rodičia z oboch strán

10.30 hod.

za farníkov

pondelok

14. augusta

Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka,

spomienka

18.00 hod.

+ rodičia Pavol a Jozefína a + z rodiny

19.00 hod.

Mariánske večeradlo (v kostole)

utorok

15. augusta

Nanebovzatie Panny Márie,

slávnosť

PRIKÁZANÝ SVIATOK

18.00 hod.

za farníkov

19.15 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

16. augusta

Sv. Štefana Uhorského, patróna našej farnosti,

slávnosť

8.00 hod.

za Božiu pomoc pre Moniku

štvrtok

17. augusta

 

18.00 hod.

vzdanie úcty a vďaky Pánu Bohu za všetky dobrodenia, ktoré od neho dostávame

piatok

18. augusta

Sv. Heleny,

ľubovoľná spomienka

18.00 hod.

za pevnú vieru v rodine

sobota

19. augusta

 

18.00 hod. TL

za Štefana a jeho manželku, ich syna a za rodičov Drobných, ich deti, nevesty, zaťov a vnúčatá

nedeľa

20. augusta

20. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

+ rodičia Košíkoví a rodiny ich detí

10.30 hod.

+ mama Františka (20. výročie smrti)

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

V tomto týždni v utorok je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Pod ťažkých hriechom máme povinnosť zúčastniť sa svätej omše. Tejto povinnosti zadosťučiní aj ten, kto je prítomný na svätej omši v predvečer slávnosti (v pondelok večer).

V stredu večer o 18.00 hod. bude v kostole nácvik spevokolu na hodovú slávnosť.

Úmysly svätých omší na september budem zapisovať vo farskej kancelárii v piatok po večernej svätej omši.

Uplynutých 60 rokov od legalizácie umelých potratov v Československu chce pripomenúť cyklistické podujatie „Na bicykli za život“. Ich trasa vedie symbolicky z Košíc až do Prahy. Za 3 týždne navštívia 31 miest, z toho jednu zastávku budú mať aj v Myjave pri nemocnici. S cyklistami sa môžeme stretnúť a modliť najbližšiu sobotu 19. augusta o 14.00 hod. pred myjavskou nemocnicou. Kto by mal záujem, môže sa k nim pridať aspoň na kúsok cesty na bicykli. Prídu z Trenčína a budú pokračovať do Piešťan.

V sobotu 19. augusta popoludní sa v Bratislave koná podujatie s názvom „Hrdí na rodinu“. Ľudia v červených tričkách pôjdu mestom, aby verejne a s radosťou vyjadrili, že rodina založená na manželstve muža a ženy je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Informačný plagát je na nástenke. V ten istý deň sa má v Bratislave konať aj presne opačná akcia, nezlučiteľná s prirodzeným a kresťanským pohľadom na rodinu.

Hodovú slávnosť sv. Štefana Uhorského, kráľa budeme mať budúcu nedeľu pri svätej omši o 9.00 hod. Všetkých Vás pozývam prísť na prvú svätú omšu a osláviť nášho patróna. Budúcu nedeľu po obidvoch svätých omšiach bude hodová ofera na nový koberec a krížovú cestu do kostola.

Úprimne ďakujem p. kostolníkovi Augustínovi Magulovi a p. Jozefovi Molekovi, že sa v uplynulom týždni pustili do náročnej niekoľkodňovej práce a veľmi obetavo vymaľovali viaceré steny kostola v Myjave. Ďakujem tiež ženám, ktoré prišli kostol po maľovaní očistiť.

Milodary pre farnosť v tomto týždni činili 65 €. Pán Boh zaplať.

 

aug 6 2017

Farské oznamy na sviatok Premenenia Pána – 6.8.2017

 

nedeľa

6. augusta

Premenenie Pána,

sviatok

 

PRVÁ NEDEĽA V MESIACI

9.00 hod.

+ manželia Siváčkoví a ich syn Štefan

10.30 hod.

za farníkov

13.30 hod.

Začiatok tichej adorácie

15.00 hod.

Pobožnosť s eucharistickým požehnaním

pondelok

7. augusta

 

18.00 hod.

za nenarodené dieťa

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (v kostole)

utorok

8. augusta

Sv. Dominika, kňaza,

spomienka

18.00 hod.

+ stará mama Žofia a bratranec Peter

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

9. augusta

Sv. Terézie Benedikty z Kríža, panny a mučenice, spolupatrónky Európy,

sviatok

8.00 hod.

za živú vieru a dary Ducha Svätého pre deti a vnúčatá

štvrtok

10. augusta

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka,

sviatok

18.00 hod.

za dary Ducha Svätého pre rodinu

piatok

11. augusta

Sv. Kláry, panny,

spomienka

18.00 hod.

za zdravie mamičky a bábätka

sobota

12. augusta

 

18.00 hod. TL

za Božiu pomoc a dar pokoja v rodine

nedeľa

13. augusta

19. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

+ manžel Emil a rodičia z oboch strán

10.30 hod.

za farníkov

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Ďakujem všetkým, ktorí pripravili a zúčastnili sa minulú nedeľu detských hier v Trnovcoch. Srdečná vďaka patrí aj pánovi a pani Michalicovým, ktorí nezištne poskytli konský povoz ako prekvapenie pre deti.

Komunita Cenacolo organizuje pri príležitosti 10. výročia prítomnosti na Slovensku deň otvorených dverí – budúcu nedeľu 13. augusta na Včelárskej Paseke v Kráľovej pri Senci. Srdečne pozývajú spoznať ich život a činnosť. Plagát s bližšími informáciami je na nástenke.

Budúcu stredu 16. augusta bude o 18.00 hod. v kostole nácvik spevokolu na hodovú slávnosť.

Aj tento rok sa koná cyklistické podujatie „Na bicykli za život“. Keďže tento rok uplynie 60 rokov od legalizácie umelých potratov v Československu, ich trasa vedie symbolicky z Košíc až do Prahy. Za 3 týždne navštívia 31 miest, z toho jednu zastávku budú mať aj v Myjave pri nemocnici. S cyklistami sa môžeme stretnúť a modliť pred nemocnicou v sobotu 19. augusta o 14.00 hod. Kto by mal záujem, môže sa k nim pridať aspoň na kúsok cesty na bicykli. Prídu z Trenčína a budú pokračovať do Piešťan.

Milodary pre farnosť v tomto týždni činili 130 €. Pán Boh zaplať.

 

aug 5 2017

Detské farské hry v Trnovcoch

V nedeľu 30. júla 2017 popoludní boli všetky deti z myjavskej farnosti pozvané na spoločné hry do oddychového areálu Trnovce. Akcia nadväzovala na detský farský tábor a bola príležitosťou stretnúť sa, zahrať sa a budovať priateľstvá aj pre tie deti, ktoré pre rozličné okolnosti nemohli byť v letnom tábore. Deti čakalo aj veľké prekvapenie v podobe konského povoza, za ktorý patrí srdečná vďaka pánovi a pani Machalicovým, keďže ho poskytli nezištne, ako dobrý skutok pre deti našej farnosti. Tie sa s veľkou radosťou odviezli spred fary tam aj späť a mohli si na koníkovi aj sami zajazdiť. Lúka a les v Trnovcoch poskytli deťom výborné prostredie na hru, pohyb a oddych v prírode. Poďakovanie patrí manželom Markovi a Eve Hrinovým, animátorom i všetkým, ktorí prišli.

 

 

 

júl 30 2017

Farské oznamy na 17. nedeľu v období cez rok – 30.7.2017

 

nedeľa

30. júla

17. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

+ manžel Anton Straka

10.30 hod.

za farníkov

pondelok

31. júla

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza,

spomienka

18.00 hod.

za zdravie a Božiu pomoc pre manželku

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (v kostole)

utorok

1. augusta

Sv. Alfonza Máriu de‘ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi,

spomienka

18.00 hod.

za dar viery pre rodinu

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

2. augusta

 

18.00 hod.

+ manžel

štvrtok

3. augusta

PRVÝ ŠTVRTOK V MESIACI

18.00 hod.

+ rodičia a brat

piatok

4. augusta

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza,

spomienka

 

PRVÝ PIATOK V MESIACI

18.00 hod.

za Božiu ochranu na dovolenke

sobota

5. augusta

PRVÁ SOBOTA V MESIACI

8.00 hod.

Mariánska ružencová pobožnosť

18.00 hod. TL

za živú vieru a dary Ducha Svätého pre manželov

nedeľa

6. augusta

Premenenie Pána,

sviatok

 

PRVÁ NEDEĽA V MESIACI

9.00 hod.

+ manželia Siváčkoví a ich syn Štefan

10.30 hod.

za farníkov

13.30 hod.

Začiatok tichej adorácie

15.00 hod.

Pobožnosť s eucharistickým požehnaním

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Dnes popoludní sú všetky deti našej farnosti pozvané na spoločné detské hry v Trnovcoch. Zraz je o 15.00 hod. pred farským kostolom v Myjave. Pre prvých, ktorí prídu načas, sa chystá aj veľké prekvapenie.

V stredu 2. augusta možno v katedrálach, bazilikách, farských a františkánskych kostoloch získať odpustky „Porciunkuly“. Predpísaným skutkom je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče nášVerím v Boha. Tromi obvyklými podmienkami sú svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.

V stredu kvôli širšej možnosti získať porciunkulové odpustky bude svätá omša večer a spovedať budem od 17.00 hod.

Pred prvým piatkom v mesiaci budem spovedať vo štvrtok od 17.00 hod. a v piatok od 16.00 hod. Vo štvrtok a v piatok navštívim chorých v domácnostiach.

Milodary pre farnosť v tomto týždni činili 191 €. Pán Boh zaplať.

 

júl 23 2017

Farské oznamy na 16. nedeľu v období cez rok – 23.7.2017

 

nedeľa

23. júla

16. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

za Božie milosti, pokoj a lásku pre brata s rodinou

10.30 hod.

za farníkov

pondelok

24. júla

 

18.00 hod.

 + manžel Jozef

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (v kostole)

utorok

25. júla

Sv. Jakuba, apoštola,

sviatok

18.00 hod.

za Božiu pomoc pre syna Dušana

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

26. júla

Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie,

spomienka

8.00 hod.

na poďakovanie za dožitých 78 rokov života a prosba o Božiu pomoc aj naďalej

štvrtok

27. júla

Sv. Gorazda a spoločníkov,

spomienka

18.00 hod.

+ rodičia a súrodenci z oboch strán

piatok

28. júla

 

18.00 hod.

+ rodičia z oboch strán

sobota

29. júla

Sv. Marty,

spomienka

18.00 hod. TL

+ otec a jeho rodičia

nedeľa

30. júla

17. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

+ manžel Anton Straka

10.30 hod.

za farníkov

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Všetky deti, či už boli na farskom tábore alebo nie, sú pozvané na spoločné detské hry v Trnovcoch budúcu nedeľu 30. júla. Zraz bude o 15.00 hod. pred farským kostolom v Myjave.

Hodová slávnosť sv. Štefana Uhorského, kráľa bude tento rok v nedeľu 20. augusta pri svätej omši o 9.00 hod.

Po novej spovedelnici ďalšími vylepšeniami v našom farskom kostole v Myjave by mal byť nový koberec v zostávajúcej časti kostola a nová krížová cesta. Terajšie obrazy krížovej cesty ako aj bočné oltárne obrazy by sa preniesli do kostola na Turej Lúke. Postupne budeme šetriť na tieto účely.

Milodary pre farnosť v tomto týždni činili 95 €. Pán Boh zaplať.

 

júl 16 2017

Farské oznamy na 15. nedeľu v období cez rok – 16.7.2017

 

nedeľa

16. júla

15. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

za šťastný pôrod bábätka

10.30 hod.

za farníkov

pondelok

17. júla

Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov,

spomienka

18.00 hod.

+ Paula Polláková

(svätá omša po pohrebe z 23.5.2017)

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (v kostole)

utorok

18. júla

 

18.00 hod.

za Božie požehnanie a šťastnú hodinu smrti pre najbližších z rodiny

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

19. júla

 

18.00 hod.

+ Jaroslav Majtán (2. výročie smrti)

štvrtok

20. júla

 

18.00 hod.

na poďakovanie s prosbou o Božiu pomoc do budúcnosti pre manželov Podperovcov (2. výročie)

piatok

21. júla

 

18.00 hod.

+ manžel Eduard a za Božiu pomoc pre celú rodinu

sobota

22. júla

Sv. Márie Magdalény,

sviatok

18.00 hod. TL

+ rodičia Adam a Mária a starí rodičia z oboch strán

nedeľa

23. júla

16. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

za Božie milosti, pokoj a lásku pre brata s rodinou

10.30 hod.

za farníkov

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

V uplynulom týždni sa 19 detí z našej farnosti zúčastnilo detského tábora v obci Zákopčie na Kysuciach. Chcem vyjadriť veľké poďakovanie manželom Markovi a Eve Hrinovým za starostlivú prípravu a vedenie celého tábora. Ďakujem za čas, ochotu a obetavosť aj animátorom, ktorí sa postarali o výborný program pre deti: Monike a Veronike Molčanovým, Veronike Dugovej, Tadeášovi Magulovi a Martinovi Vanekovi. Ďakujem dobrodincom, ktorí podporili deti finančne, koláčmi či sladkosťami.

Úmysly svätých omší na mesiac august budem zapisovať v stredu po večernej svätej omši na fare.

Spoločenstvo s názvom Inštitút svätého Františka Saleského poslalo do našej farnosti ponuku objednať si knihu Triumf Srdca, ktorej slovenský preklad pripravili vzhľadom na 100. výročie zjavení vo Fatime. Kniha šíri úctu k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a opisuje nielen historické udalosti zjavení, ale podáva aj jej duchovné piliere. Objednávkový formulár je k dispozícii na stolíku pri novinách.

Na nástenke je plagát s informáciami o slávnosti blahorečenia don Titusa Zemana SDB, ktoré sa bude konať v Bratislave v sobotu 30. septembra 2017. Mali by sme zvážiť naše možnosti účasti na tejto mimoriadnej slávnosti.

Od budúceho týždňa by som chcel (aspoň na vyskúšanie počas prázdnin) sväté omše v stredu preniesť na ráno o 8.00 hod. Ak by to niekomu robilo problém vzhľadom na zapísaný úmysel, nech sa za mnou zastaví a budeme hľadať riešenie.

 

júl 9 2017

Farské oznamy na 14. nedeľu v období cez rok – 9.7.2017

 

nedeľa

9. júla

14. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

za snúbencov Tomáša a Luciu

10.30 hod.

+ Ján Karika (1. výročie smrti)

pondelok

10. júla

 

 

utorok

11. júla

Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy,

sviatok

 

streda

12. júla

 

18.00 hod.

+ teta Anna Sučanská

štvrtok

13. júla

 

8.00 hod.

+ rodičia Červení, bratia Paľko a Kamil, manžel Samuel a Milan

piatok

14. júla

 

 

sobota

15. júla

Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi,

spomienka

18.00 hod. TL

za Božie požehnanie pre vnukov Ondreja a Jakuba

nedeľa

16. júla

15. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

za šťastný pôrod bábätka

10.30 hod.

za farníkov

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

V uplynulom týždni bola nainštalovaná v kostole nová spovedelnica. Ďakujem pani Ing. arch. Márii Serdaheylovej za dizajnový návrh, ktorý má súčasný výraz a pritom vhodne zapadá do historického priestoru kostola. Spovedelnica má len dve časti: jednu pre kňaza a druhú pre kajúcnikov – vchádza sa teda vždy iba do jedných dverí. Pre starších ľudí je možnosť aj sedieť. Na strope je svetelná signalizácia: červené svetlo znamená, že treba čakať; zelené, že je možné vojsť.

Tento týždeň sa v Zákopčí na Kysuciach bude konať detský farský tábor. Sväté omše počas týždňa v Myjave budú v obmedzenom režime. V prípade nutnosti budem mať so sebou mobilný telefón.

Budúcu nedeľu pri svätej omši o 9.00 hod. uskutočníme požehnanie mamičiek v požehnanom stave, keďže máme vo farnosti viacero žien, ktoré očakávajú narodenie bábätka.

Pripomínam mladým možnosť rozhodnúť sa pre absolvovanie Bratislavskej animátorskej školy. Prihlášky sa podávajú do 16. júla tohto roka. Animátorská škola pomáha mladým pracovať na sebe a učiť sa slúžiť pre dobro iných v spoločenstve Cirkvi. Bližšie informácie sú na stránke www.mladezba.sk.

Milodary pre farnosť v tomto týždni činili 195 €. Pán Boh zaplať.

 

júl 3 2017

Obrazová spomienka na slávnosť Božieho tela 2017 v Myjave

K prejavom katolíckej viery a nábožnosti patrí úcta k Najsvätejšej Eucharistii vyjadrená pri príležitosti sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi aj verejnou procesiou so zastaveniami pri štyroch oltárikoch. Tento rok slávnosť pripadla na štvrtok 15. júna, kedy sa veriaci Farnosti Myjava zišli na večernej svätej omši o 18.00 hod. a po nej za spevu duchovných piesní kráčali s Ježišom Kristom prítomným v Oltárnej sviatosti v procesii okolo farského kostola. Slávnosť pozdvihol krásny spev farského spovokolu pod vedením pani dirigentky Moniky Magulovej. Aj požehnané počasie prispelo k prežitiu slávnosti, ktorá nás povzbudila pamätať, že sviatosť Eucharistie je živá Kristova prítomnosť medzi nami a sväté prijímanie je centrom duchovného života veriaceho človeka.

 

 

júl 2 2017

Farské oznamy na 13. nedeľu v období cez rok – 2.7.2017

 

nedeľa

2. júla

13. nedeľa v období cez rok

 

PRVÁ NEDEĽA V MESIACI

9.00 hod.

+ manžel Ján

10.30 hod.

za farníkov

14.00 hod.

Začiatok tichej adorácie

15.00 hod.

Eucharistická pobožnosť a po nej požehnanie motorových vozidiel

pondelok

3. júla

Sv. Tomáša, apoštola,

sviatok

18.00 hod.

za Božiu pomoc pre synovca Petra s manželkou

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

4. júla

 

 

18.00 hod.

za Božie požehnanie pre deti a manžela

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

5. júla

Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov,

slávnosť

9.30 hod.

za zdravie a požehnanie pre celú rodinu

štvrtok

6. júla

Sv. Márie Goretti, panny a mučenice,

ľubovoľná spomienka

 

PRVÝ ŠTVRTOK V MESIACI

18.00 hod.

za dary Ducha Svätého pre novomanželov

piatok

7. júla

 

PRVÝ PIATOK V MESIACI

 

18.00 hod.

+ Mária Heldová (1. výročie smrti)

sobota

8. júla

 

18.00 hod. TL

+ Rudolf, Anna, Mária

nedeľa

9. júla

14. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

za snúbencov Tomáša a Luciu

10.30 hod.

za farníkov

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Pri minulotýždňovej zbierke na dobročinné diela Svätého Otca sa v našej farnosti vyzbieralo 359,59 €. Nech Boh odmení Vaše milodary, ktoré bude môcť pápež František použiť na pomoc ľuďom v núdzi.

Dnes bude popoludňajšia adorácia na prvú nedeľu v mesiaci a hneď po nej požehnanie áut pred kostolom. Autá treba zaparkovať do 15.00 hod. čo najbližšie ku kostolu a okolo fary. Po eucharistickom požehnaní vyjdeme pred kostol a uskutočníme požehnanie.

V stredu na slávnosť sv. Cyrila a Metoda bude jedna svätá omša dopoludnia o 9.30 hod. Počas nej sa pripojíme k zasväteniu, ktoré uskutočnia naši biskupi v Nitre.

Spovedať pred prvým piatkom budem celý týždeň pred svätými omšami a potom vo štvrtok od 16.00 hod. a v piatok od 17.00 hod. Vo štvrtok a v piatok navštívim chorých v domácnostiach.

Uplynulý týždeň bol v našej farnosti po viacerých stránkach pracovný: veľmi pekne ďakujem chlapom, ktorí pripravili miesto pre novú spovedelnicu; ženám, ktoré išli upratať kostol na Turej Lúke, aj upratovacej službe v kostole v Myjave.

Milodary pre farnosť v tomto týždni činili 120 €. Pán Boh zaplať.

 

jún 25 2017

Farské oznamy na 12. nedeľu v období cez rok – 25.6.2017

 

nedeľa

25. júna

12. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

+ Gustáv Slašťan a rodičia z oboch strán

10.30 hod.

za Božiu pomoc a zdravie pre Viktóriu a jej rodičov

pondelok

26. júna

 

18.00 hod.

+ manžel Ivan a rodičia z oboch strán

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

27. júna

Sv. Ladislava,

ľubovoľná spomienka

18.00 hod.

za živých a + členov ružencového bratstva

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

28. júna

Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka,

spomienka

18.00 hod.

+ Imrich Molčan

štvrtok

29. júna

Sv. Petra a Pavla, apoštolov,

slávnosť

PRIKÁZANÝ SVIATOK

18.00 hod.

za farníkov

piatok

30. júna

Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme,

ľubovoľná spomienka

18.00 hod.

+ bratia Paľko a Kamil

sobota

1. júla

PRVÁ SOBOTA MESIACA

8.00 hod.

Mariánska ružencová pobožnosť

18.00 hod. TL

za zdravie a Božie požehnanie pre syna Juraja s rodinou

nedeľa

2. júla

13. nedeľa v období cez rok

 

PRVÁ NEDEĽA MESIACA

9.00 hod.

+ manžel Ján

10.30 hod.

za farníkov

14.00 hod.

Začiatok tichej adorácie

15.00 hod.

Eucharistická pobožnosť a po nej požehnanie motorových vozidiel

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Dnes sa po svätej omši koná zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Nech Boh odmení Vaše milodary.

Dnes popoludní o 15.00 hod. bude vo farskom kostole záverečná, tretia spoločná modlitba matiek. Pozvané sú všetky mamy z farnosti, aj tie, ktoré sa nemodlia pravidelne v skupinkách.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Pod ťažkým hriechom máme povinnosť zúčastniť sa svätej omše. S platnosťou na sviatok bude aj večerná svätá omša v stredu.

V piatok dopoludnia sa konala mimoriadna upratovacia brigáda v bočnom vchode. Veľmi pekne ďakujem ženám a mužom za pomoc. Pripravili sme provizórne miesto na spovedanie, keďže v tomto týždni sa rozoberie spovedelnica a pripraví sa priestor pre novú. Oslovil som mužov s prosbou  o pomoc s týmito prácami; ak by bol niekto ochotný pridať ruku k dielu, môže sa u mňa prihlásiť.

Milodary pre farnosť v tomto týždni činili 55 €. Pán Boh zaplať.