apr 23 2017

Farské oznamy na 2. veľkonočnú nedeľu – 23.4.2017

 

nedeľa

23. apríla

 

2. veľkonočná nedeľa

 

Nedeľa Božieho milosrdenstva

 

9.00 hod.

+ rodičia a ostatná rodina

10.30 hod.

za farníkov

15.00 hod.

Pobožnosť Božieho milosrdenstva

pondelok

24. apríla

Sv. Juraja, mučeníka,

ľubovoľná spomienka

18.00 hod.

+ rodičia Harnošoví, starí rodičia a brat Jozef

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

25. apríla

Sv. Marka, evanjelistu,

sviatok

18.00 hod.

na poďakovanie za dožitých 40 rokov s prosbou o obrátenie

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

26. apríla

 

18.00 hod.

za Božiu milosť a požehnanie pre celú rodinu

štvrtok

27. apríla

 

18.00 hod.

za obrátenie a dar viery pre synov a vnukov

piatok

28. apríla

 

18.00 hod.

za dary Ducha Svätého a Božie požehnanie pre rodiny z oboch strán

sobota

29. apríla

 

Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi,

sviatok

 

18.00 hod. TL

+ starí rodičia z oboch strán

nedeľa

30. apríla

 

3. veľkonočná nedeľa

 

9.00 hod.

za dary Ducha Svätého a ochranu Panny Márie pre muža a deti

10.30 hod.

za farníkov

15.00 – 17.00 hod.

TL: Výročná eucharistická poklona

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Zbierka pri Božom hrobe činila 298,40 €. Výťažok vždy používa Svätá Stolica na pomoc kresťanom vo Svätej zemi. Pri farskej ofere sa vyzbieralo 650,86 €. Pán Boh odmeň Vaše dary.

Informácie o prácach:

 • U stolárov sa vyrába nová spovedelnica. Mohla by byť hotová na konci veľkonočného obdobia.
 • Prebiehajú rekonštrukčné práce v kostole na Turej Lúke. Opravuje sa podvežie, teda vstupný priestor do kostola. Bolo to veľmi potrebné. Dostali sme aj finančnú podporu na stavebné práce od Bratislavskej arcidiecézy. Ak by niekto chcel prispieť na turolúcky kostol, pomôže nám milodar na svietidlá a drevené prvky, ktoré sú v podveží na dokončenie potrebné.
 • Zajtra v pondelok sa začínajú práce na úprave farskej kancelárie.

Tento týždeň treba uzatvoriť prihlasovanie na púť do Katedrály sv. Martina v Bratislave. Cena za autobus je 8 € na osobu. Prihlásených prosím, aby prišli zaplatiť.

Mladým pripomínam diecézne stretnutie Cliptime v dňoch 12. – 14. mája 2017 vo Svätom Jure. Registráciu a bližšie informácie nájdu záujemcovia na stránke cliptime.sk.

Prosím ochotných mužov a ženy o brigádnickú pomoc na pozemku pri kostole. V stredu od 9.00 hod. by sme za dobrého počasia chceli vyhrabať okolie kostola. Hrable si treba priniesť.

Milodary v uplynulom týždni činili 140 €. Pán Boh zaplať.

 

apr 16 2017

Farské oznamy na Veľkonočnú nedeľu – 16.4.2017

 

nedeľa

16. apríla

Veľkonočná nedeľa

9.00 hod.

+ rodičia, brat Ivan a synovec Pavol

10.30 hod.

za farníkov

pondelok

17. apríla

 

9.30 hod.

na dobrý úmysel

utorok

18. apríla

 

18.00 hod.

za farníkov

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

19. apríla

 

18.00 hod.

na poďakovanie Pánu Bohu za 70 rokov života

štvrtok

20. apríla

 

18.00 hod.

+ Alexander a Jolana

piatok

21. apríla

 

18.00 hod.

na poďakovanie nebeskému Otcovi za dožitých 78 rokov

sobota

22. apríla

 

18.00 hod. TL

za zdravie a Božie požehnanie pre manželku

nedeľa

23. apríla

 

2. veľkonočná nedeľa

 

Nedeľa Božieho milosrdenstva

 

9.00 hod.

+ rodičia a ostatná rodina

10.30 hod.

za farníkov

15.00 hod.

Pobožnosť Božieho milosrdenstva

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Vo veľkonočnom období, ktoré bude trvať nasledujúcich 50 dní, sa modlíme namiesto „Anjel Pána“ modlitbu „Raduj sa, nebies Kráľovná“.

Dnes sa po svätej omši koná farská ofera, ktorú použijeme na úpravu a vylepšenie farskej kancelárie.

Úmysly svätých omší na mesiac máj budem zapisovať v stredu po svätej omši vo farskej kancelárii.

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti bude v nedeľu 28. mája 2017.

Pripomínam možnosť putovať v tomto Roku sv. Martina pri príležitosti 1700. výročia od narodenia patróna našej arcidiecézy do nášho katedrálneho chrámu v Bratislave. Púť dekanátov Senica a Skalica sa bude konať v pondelok 8. mája. Prihlásenie je možné v sakristii.

Pripomínam cirkevné prikázanie, ktoré sa pre kresťana katolíka viaže práve s veľkonočným obdobím: aspoň raz do roka sa úprimne vyspovedať a prijať sväté prijímanie.

Chcem vyjadriť úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali s ochotou a obetavosťou na slávení Veľkej noci v našej farnosti. Ďakujem pánovi kostolníkovi; organistkám; členom zboru, ktorí už dlho dopredu cvičili spevy, ktoré v nás zanechali hlboké duchovné dojmy. Ďakujem chlapcom miništrantom za ich dobrú vôľu a cennú pomoc; rozdávateľom svätého prijímania; spevákom pašií; mužom, ktorým sa umývali nohy. Veľká vďaka patrí tým, ktorí sa postarali o výzdobu kostola, o oltárne plachty a p. Viere Hyžovej za prípravu krásnej kvetinovej výzdoby.

Všetkým Vám prajem požehnané veľkonočné sviatky!

 

apr 9 2017

Farské oznamy na Kvetnú nedeľu – 9.4.2017

 

nedeľa

9. apríla

Kvetná nedeľa

Nedeľa utrpenia Pána

9.30 hod.

za farníkov

15.00 hod.

Krížová cesta

pondelok

10. apríla

 

18.00 hod.

+ Zdeněk Kašparovský

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

11. apríla

 

18.00 hod.

za farníkov

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

12. apríla

 

18.00 hod.

za dary Ducha Svätého pre snúbencov Jakuba a Luciu

štvrtok

13. apríla

Zelený štvrtok

18.00 hod.

+ Lukáč Konopa (nedožitých 70 rokov)

do 21.00 hod.

Tichá modlitba a poklona Oltárnej sviatosti

piatok

14. apríla

Veľký piatok

 9.00 hod.

Krížová cesta

15.00 hod.

Obrady utrpenia a smrti Pána

do 21.00 hod.

Poklona Oltárnej sviatosti v Božom hrobe

sobota

15. apríla

Biela sobota

8.00 hod.

Modlitba Liturgie hodín (breviára)

od 8.30 hod.

do 19.30 hod.

Poklona Oltárnej sviatosti v Božom hrobe

20.00 hod.

+ Alojzia Jurkovičová

nedeľa

16. apríla

Veľkonočná nedeľa

9.00 hod.

+ rodičia, brat Ivan a synovec Pavol

10.30 hod.

za farníkov

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

V stredu sa o 17.30 hod. spoločne pomodlíme ruženec k Sedembolestnej Panne Márii.

Na Zelený štvrtok dopoludnia bude v Katedrále sv. Martina v Bratislave slávená omša svätenia olejov. Otec arcibiskup požehná olej katechumenov, olej na pomazanie chorých a posvätí krizmu. Kňazi prítomní v hojnom počte si obnovia sľuby, ktoré zložili pri svojej vysviacke.

Na Veľký piatok platí zákon prísneho pôstu. Pod ťažkým hriechom sú všetci veriaci od 14. roku života do smrti povinní zdržať sa mäsitého pokrmu. Veriaci od 18. do 60. roku života sa môžu iba raz za deň dosýta najesť, pričom ešte dvakrát v priebehu dňa môžu prijať trochu pokrmu.

Prosím všetkých farníkov o službu modlitby a stráže pri Božom hrobe.

V sobotu večer, na slávenie Veľkonočnej vigílie je potrebné priniesť si so sebou sviečku. Slávenie začneme pred kostolom pri ohni, až potom pôjdeme v sprievode dovnútra.

Vo Veľkom týždni možno za splnenia obvyklých podmienok získať úplné odpustky:

 • na Zelený štvrtok pri adorácii Najsvätejšej oltárnej sviatosti a speve hymnu Ctime túto sviatosť slávnu,
 • na Veľký piatok pri nábožnej poklone kríža,
 • na Veľkonočnú vigíliu pri obnove krstných sľubov.

Milodary v uplynulom týždni činili 55 €. Pán Boh zaplať.

Na Veľkonočnú nedeľu bude po svätej omši zvyčajná farská ofera, ktorú použijeme na úpravu a vylepšenie farskej kancelárie.

 

apr 2 2017

Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu – 2.4.2017

 

nedeľa

2. apríla

5. pôstna nedeľa

9.00 hod.

za dary Ducha Svätého a Božie požehnanie pre deti a vnúčatá

10.30 hod.

za farníkov

15.00 hod.

Krížová cesta zakončená adoráciou

pondelok

3. apríla

 

18.00 hod.

za duchovné uzdravenie

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

4. apríla

 

18.00 hod.

za dary Ducha Svätého a uzdravenie pre zaťa

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

5. apríla

 

18.00 hod.

+ rodičia a starí rodičia Valuškoví

štvrtok

6. apríla

PRVÝ ŠTVRTOK V MESIACI

18.00 hod.

za úspešné ukončenie štúdia pre dcéry

piatok

7. apríla

PRVÝ PIATOKV MESIACI

17.30 hod.

Krížová cesta

18.00 hod.

+ rodičia Košíkoví a rodiny ich detí

sobota

8. apríla

 

18.00 hod.

za Božiu pomoc v ťažkej situácii

nedeľa

9. apríla

Kvetná nedeľa

Nedeľa utrpenia Pána

9.30 hod.

za farníkov

15.00 hod.

Krížová cesta

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

V stredu sa o 17.30 hod. budeme spoločne modliť ruženec k Sedembolestnej Panne Márii. Z tohto dôvodu pred svätou omšou nebudem spovedať.

Pred prvým piatkom budem spovedať vo štvrtok od 17.00 hod. a v piatok od 16.00 hod. Vo štvrtok a v piatok dopoludnia navštívim chorých v domácnostiach.

Vysluhovanie sviatosti pokánia a zmierenia pred veľkonočnými sviatkami bude v našej farnosti najbližšiu sobotu 8. apríla od 9.00 do 12.00 hod.

Budúcu nedeľu je Kvetná nedeľa. Začíname ňou Veľký týždeň utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Svätá omša bude len jedna, so začiatkom o 9.30 hod. Podľa možností si treba priniesť ratolesti, ktoré sa budú na začiatku svätej omše požehnávať a potom niesť v procesii. Svätú omšu začneme pri historickej bráne na pozemku pri kostole. Preto všetkých prosím, aby nešli do kostola, ale zhromaždili sa pri bráne. Keďže v nedeľu bude len jedna svätá omša, ak by sa jej niekto nemohol zúčastniť, pre uľahčenie v sobotu večer bude svätá omša z Kvetnej nedele o 18.00 hod. mimoriadne vo farskom kostole v Myjave.

Ak by niekto zo starších a chorých mal záujem pred veľkonočnými sviatkami prijať sviatosti, môže sa sám alebo cez príbuzných či známych prihlásiť na fare. Rád ich navštívim.

Milodary v uplynulom týždni činili 25 €. Pán Boh zaplať.

 

mar 26 2017

Farské oznamy na 4. pôstnu nedeľu – 26.3.2017

 

nedeľa

26. marca

4. pôstna nedeľa

 

NEDEĽA RADOSTI (LAETARE)

9.00 hod.

za dary Ducha Svätého pri skúškach pre dcéru

10.30 hod.

za Božiu pomoc pre manžela

15.00 hod.

Krížová cesta

pondelok

27. marca

 

18.00 hod.

za Božiu pomoc a zdravie pre chorú sestru

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

28. marca

 

18.00 hod.

+ manžel Miroslav

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

29. marca

 

18.00 hod.

za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu

štvrtok

30. marca

 

18.00 hod.

za Božiu pomoc, zdravie a živú vieru pre syna Jozefa

piatok

31. marca

 

17.30 hod.

Krížová cesta

18.00 hod.

za živých a + členov Ružencového bratstva

sobota

1. apríla

PRVÁ SOBOTA V MESIACI

8.00 hod.

Mariánska ružencová pobožnosť

18.00 hod. TL

za Božiu pomoc pri operácii pre Simonku

nedeľa

2. apríla

5. pôstna nedeľa

 

PRVÁ NEDEĽA V MESIACI

9.00 hod.

za dary Ducha Svätého a Božie požehnanie pre deti a vnúčatá

10.30 hod.

za farníkov

15.00 hod.

Krížová cesta zakončená adoráciou

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Pri podávaní pôstnej polievky sa minulú nedeľu vyzbieralo spolu 363 €. Vďaka za Vaše štedré podelenie sa v prospech tehotných žien, matiek s deťmi a rodín v sociálnej núdzi v krízovom centre v Ružomberku. Ďakujem p. Eve Hrinovej a p. Eve Halásovej za nezištnú prípravu polievky.

V stredu pred svätou omšou o 17.30 hod. sa v rámci prežívania pôstneho obdobia spoločne budeme modliť ruženec k Sedembolestnej Panne Márii. Z tohto dôvodu v stredu pred svätou omšou nebudem spovedať.

Dopredu informujem, že vysluhovanie sviatosti zmierenia pred veľkonočnými sviatkami bude v sobotu 8. apríla dopoludnia. Na Kvetnú nedeľu (9. apríla), ktorou vstupujeme do Veľkého týždňa, bude len jedna svätá omša o 9.30 hod., aby sme ju mohli sláviť spoločne, dôstojne aj s procesiou s ratolesťami.

Prežívame v našej arcidiecéze Rok sv. Martina pri príležitosti 1700. výročia od narodenia tohto svätca. Sme pozvaní uskutočniť púť do nášho katedrálneho chrámu v Bratislave. Pre dekanáty Senica a Skalica bol vybraný termín pondelok 8. mája 2017. V programe bude svätá omša, výklad o katedrále, stretnutie s biskupmi i možnosť navštíviť krypty a klenotnicu. Plagát je na nástenke. Prihlásenie je možné v sakristii. Podľa záujmu upresníme dopravu a cenu.

Pre mladých sa pripravuje arcidiecézne stretnutie mládeže Cliptime vo Svätom Jure v dňoch 12. – 14. mája 2017 (teda v čase 100. výročia fatimských zjavení). Heslo stretnutia „S TEBOU“ vyjadruje pozvanie pre každého mladého, aby prišiel a prehĺbil svoj vzťah k Bohu a tiež vzájomné vzťahy v spoločenstve Cirkvi. Zvýhodnená registrácia prebieha do 16. apríla. Viac informácií: cliptime.sk.

Milodary v uplynulom týždni činili 60 €. Pán Boh zaplať.

 

mar 19 2017

Farské oznamy na 3. pôstnu nedeľu – 19.3.2017

 

nedeľa

19. marca

3. pôstna nedeľa

9.00 hod.

+ Ján Drahoš

(svätá omša po pohrebe zo 6.3.2017)

10.30 hod.

za uzdravenie ťažko chorého Jána Kucharčíka

15.00 hod.

Krížová cesta

pondelok

20. marca

sv. Jozefa, ženícha Panny Márie,

slávnosť

18.00 hod.

+ rodičia Vladislav a Mária

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

21. marca

 

18.00 hod.

za prehĺbenie vzájomnej lásky a súdržnosti v rodine

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

22. marca

 

18.00 hod.

+ Nataša Heráková

štvrtok

23. marca

 

18.00 hod.

za milosť správneho života pre Veroniku a Jána

piatok

24. marca

 

18.00 hod.

za farníkov (z nedele)

sobota

25. marca

Zvestovanie Pána,

slávnosť

18.00 hod. TL

+ Elemír Nejeschleba

nedeľa

26. marca

4. pôstna nedeľa

 

NEDEĽA RADOSTI (LAETARE)

9.00 hod.

za dary Ducha Svätého pri skúškach pre dcéru

10.30 hod.

za Božiu pomoc pre manžela

15.00 hod.

Krížová cesta

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Dnes sa po druhej svätej omši na fare koná akcia pôstna polievka. Namiesto riadneho obeda môžeme prijať pôstnu polievku a ušetrené prostriedky venujeme na dobročinný cieľ. Výťažok pomôže tehotným ženám, matkám s deťmi a rodinám v sociálnej núdzi v krízovom centre v Ružomberku.

24 hodín pre Pána je duchovná iniciatíva, ku ktorej pozýva Svätý Otec František. Koná sa pred 4. pôstnou nedeľou ako duchovná príprava na Veľkú noc. V piatok 24. marca budeme mať večer mimoriadny program:

 • 17.00 hod. – tichá adorácia, možnosť svätej spovede, rozdávanie bielych stužiek na pripomienku 25. marca ako Dňa počatého dieťaťa
 • 18.00 hod. – svätá omša (z vigílie slávnosti Zvestovania Pána)
 • 18.45 hod. – modlitby matiek
 • 19.30 hod. – tichá adorácia (možnosť osobnej modlitby na kľačadle pred oltárom)
 • 20.30 hod. – moderovaná adorácia s piesňami
 • 21.00 hod. – nočná krížová cesta pri sviečkach

Všetkých pozývam k účasti, zvlášť manželov, rodiny a mladých prežiť pokojný duchovný večer s Pánom.

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude v piatok hneď po svätej omši na fare. Katechéza pre deti v piatok nebude. Deti prídu až na svätú omšu o 18.00 hod.

Prvá náuková prednáška kurzu prirodzeného plánovania rodičovstva bude najbližšiu sobotu 25. marca 2017 o 14.00 hod. v pastoračnej miestnosti na fare.

Kto by mal záujem cestovať v sobotu 25. marca na mariánske večeradlo do Bratislavy, môže sa prihlásiť u p. Anny Kovaničovej.

Jarné trojdnie Modlitieb matiek bude tento týždeň v piatok po svätej omši v kostole, v sobotu o 8.00 hod. v kostole a budúcu nedeľu pred krížovou cestou o 14.00 hod. na fare.

Prvé prípravné stretnutie tímov zapojených do súťaže Biblia pre všetkých bude budúcu nedeľu 26. marca po krížovej ceste na fare.

O týždeň sa zo soboty na nedeľu mení čas. Hodinky posúvame o hodinu dopredu.

Prihlášky na detský farský tábor si záujemcovia môžu prevziať u manželov Hrinovcov mladších.

Milodary v uplynulom týždni činili 20 €. Pán Boh zaplať.

 

mar 12 2017

Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu – 12.3.2017

 

nedeľa

12. marca

2. pôstna nedeľa

9.00 hod.

+ rodičia a sestra Mária

10.30 hod.

za farníkov

15.00 hod.

Krížová cesta

pondelok

13. marca

Výročie zvolenia Svätého Otca Františka

(2013)

18.00 hod.

za zdravie, Božie požehnanie a ochranu pre deti, vnučku a ostatnú rodinu

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

14. marca

 

18.00 hod.

+ brat Pavol

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

15. marca

 

18.00 hod.

za Božiu pomoc a vedenie Duchom Svätým pre vnúčatá

štvrtok

16. marca

 

18.00 hod.

za duše v očistci

piatok

17. marca

 

17.30 hod.

Krížová cesta

18.00 hod.

za Božie milosti a svätú trpezlivosť pre ťažko chorých

sobota

18. marca

 

18.00 hod. TL

na poďakovanie za dožitých 80 rokov života

nedeľa

19. marca

3. pôstna nedeľa

9.00 hod.

+ Ján Drahoš

(svätá omša po pohrebe zo 6.3.2017)

10.30 hod.

za uzdravenie ťažko chorého Jána Kucharčíka

15.00 hod.

Krížová cesta

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Pri minulotýždňovej jarnej zbierke na charitu sa vyzbieralo 508,54 €. Pán Boh odmeň Vaše dary.

V uplynulom týždni sa podarilo uskutočniť ohlásený výrub stromov pri kostole a fare. Ďakujem pánovi Ing. Jozefovi Stachovičovi za starostlivé zabezpečenie prác, ako aj mužom, ktorí prišli brigádnicky pomôcť s uprataním dreva.

Túto nedeľu sa krížovú cestu modlia seniori, budúcu nedeľu deti, nasledujúcu nedeľu manželia. V piatok si rozdelia zastavenia tí, ktorí sú o 17.30 hod. v kostole. Prosím o aktívnu účasť a skorší príchod, aby sa modlitba mohla začať načas.

Úmysly svätých omší na mesiac apríl budem zapisovať v stredu po večernej svätej omši vo farskej kancelárii.

Budúcu nedeľu po druhej svätej omši sa bude na fare podávať pôstna polievka. Pri tejto dobročinnej akcii darujeme to, čo si sami odoprieme. Spájame tak pôst s almužnou. Namiesto obeda prijmeme pôstnu polievku a ušetrené peniaze pomôžu tehotným ženám, matkám s deťmi a rodinám v sociálnej núdzi v krízovom centre v Ružomberku.

Prvá náuková prednáška kurzu prirodzeného plánovania rodičovstva bude v sobotu 25. marca 2017 o 14.00 hod. v pastoračnej miestnosti na fare.

Minulý týždeň sme čítali pastiersky list, ktorý obsahoval aj informáciu o príprave snúbencov na manželstvo. V našej farnosti sa už príprava snúbencov realizuje takýmto spôsobom. Keďže kurz s deviatimi stretnutiami vyžaduje istý čas, je potrebné, aby snúbenci prišli a oznámili zámer uzavrieť manželstvo minimálne 6 mesiacov pred sobášom. Rovnaké pravidlo platí, ak by niekto chcel absolvovať prípravu na manželstvo v našej farnosti, pričom sobáš bude inde.

Milodary v uplynulom týždni činili 155 €. Pán Boh zaplať.

 

mar 5 2017

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu – 5.3.2017

 

nedeľa

5. marca

1. pôstna nedeľa

9.00 hod.

za obrátenie a dar viery pre synov a vnukov

10.30 hod.

za farníkov

15.00 hod.

Krížová cesta a eucharistická adorácia

pondelok

6. marca

 

18.00 hod.

za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre rodinu

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

7. marca

 

18.00 hod.

+ manžel Vladimír a rodičia Ján a Helena

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

8. marca

 

18.00 hod.

+ rodičia Rudolf a Anna

štvrtok

9. marca

 

18.00 hod.

za zdravie celej rodiny a za úspešné štúdium pre vnučku

piatok

10. marca

Výročie posviacky Katedrály sv. Martina v Bratislave,

sviatok

17.30 hod.

Krížová cesta

18.00 hod.

+ Kornélia Navrátilová a jej rodina

sobota

11. marca

 

18.00 hod. TL

+ Jaroslav Ušiak

nedeľa

12. marca

2. pôstna nedeľa

9.00 hod.

+ rodičia a sestra Mária

10.30 hod.

za farníkov

15.00 hod.

Krížová cesta

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Dnes sa koná jarná zbierka na charitu.

V nadchádzajúcom týždni sú jarné kántrové dni. V stredu pri svätej omši sa budeme modliť za dar lásky.

Informácia o priebehu prípravy na prvé sväté prijímanie: Máme päť detí, ktoré by v tomto roku mali prvýkrát prijať sviatosť pokánia a Najsvätejšiu Eucharistiu. Stretávame sa každý piatok na katechéze a pri svätej omši. Účasť na svätej omši sa deťom značí do kartičiek. Čakajú ich dve skúšky na fare za prítomnosti aspoň jedného z rodičov, prvá bude v sobotu 11. marca 2017 dopoludnia.

Informácia o Šaštíne: Na základe vzájomnej dohody medzi Slovenskou provinciou Saleziánov don Bosca a Bratislavskou arcidiecézou sa 28. februára 2017 skončilo pôsobenie saleziánov v Šaštíne. Od 1. marca 2017 bola Farnosť Šaštín – Stráže a Národná svätyňa Sedembolestnej Panny Márie zverená reholi pavlínov (Rád svätého Pavla, prvého pustovníka).

Slovenská katolícka charita aj na tohtoročné pôstne obdobie pripravila akciu Pôstna krabička pre Afriku. Krabičky sú k dispozícii vzadu v kostole. Môžeme si ich vziať domov, poskladať a počas pôstu zbierať malé dary pre deti a rodiny v krajinách subsaharskej Afriky. V minulom roku sa takto podarilo vyzbierať viac než 190-tisíc €. Po Veľkej noci môže každá rodina odoslať milodary z krabičky osobitne alebo to môžeme urobiť aj spoločne ako farnosť.

Najnovšie číslo časopisu Milujte sa!, ktoré je k dispozícii, má upravenú cenu: 1,50 €.

Milodary v uplynulom týždni činili 210 €. Pán Boh zaplať.

 

feb 26 2017

Farské oznamy na 8. nedeľu v cezročnom období – 26.2.2017

 

nedeľa

26. februára

8. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

za spásu duše + Alexandra Szikhardta

10.30 hod.

za farníkov

15.00 hod.

Zmierna poklona a odprosujúca pobožnosť

pondelok

27. februára

 

18.00 hod.

+ mamička a brat Paľko

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

28. februára

 

18.00 hod.

+ brat Pavol a manželka Ľubica

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

1. marca

POPOLCOVÁ

STREDA

18.00 hod.

za dary Ducha Svätého a Božie požehnanie pre syna s rodinou

štvrtok

2. marca

 

18.00 hod.

na poďakovanie Pánu Bohu za zdravie syna

piatok

3. marca

PRVÝ PIATOK  

V MESIACI

17.30 hod.

Krížová cesta

18.00 hod.

+ rodičia Markoví a Bližnákoví a starí rodičia z oboch strán

sobota

4. marca

PRVÁ SOBOTA

V MESIACI

8.00 hod.

Mariánska ružencová pobožnosť

18.00 hod. TL

na poďakovanie za dožitých 84 rokov života

nedeľa

5. marca

1. pôstna nedeľa

9.00 hod.

za obrátenie a dar viery pre synov a vnukov

10.30 hod.

za farníkov

15.00 hod.

Krížová cesta a eucharistická adorácia

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Tento týždeň Popolcovou stredou vstupujeme do obdobia 40-dňového pôstu.

Na Popolcovú stredu sme viazaní pod ťažkým hriechom zdržiavať sa mäsitého pokrmu a zachovať pôst. Pôst znamená iba raz za deň sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Zdržiavanie sa mäsa zaväzuje od 14. roku života, pôst viaže od 18. do 60. roku života. Je správne, aby aj deti a mladí, ktorí nie sú viazaní pôstom boli primeraným spôsobom vedení k prežívaniu pokánia.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci, zároveň v stredu začína pôstne obdobie, preto budem spovedať mimoriadne: utorok, stredu, štvrtok a v piatok vždy od 17.00 hod. Odporúča sa začať pôstne obdobie dobrou svätou spoveďou.

V pôstnom období sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty vždy v piatok pred svätou omšou o 17.30 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Keďže v tomto týždni sú jarné prázdniny, deti a mladí sú pozvaní spoločne stráviť dopoludnie na fare vo štvrtok od 9.00 hod., kde bude pre nich pripravený program.

Do konca februára treba uzavrieť prihlášky do súťaže Biblia pre všetkých. Kto by sa rozhodol ešte zúčastniť, prihlášku rád poskytnem.

Úvodná prednáška kurzu o prirodzených metódach plánovania rodičovstva bude v sobotu 4. marca o 16.00 hod. v pastoračnej miestnosti na fare. Pozývam manželov, snúbencov aj mladých, ktorí do budúcnosti uvažujú o manželstve.

Budúcu nedeľu sa koná jarná zbierka na charitu.

Milodary v uplynulom týždni činili 15 €. Pán Boh zaplať.

 

feb 19 2017

Farské oznamy na 7. nedeľu v cezročnom období – 19.2.2017

 

nedeľa

19. februára

7. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

omša za život

10.30 hod.

za farníkov

pondelok

20. februára

 

18.00 hod.

za Božie požehnanie pre Martu

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

21. februára

 

18.00 hod.

za pomoc a dary Ducha Svätého pre Petra s rodinou

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

22. februára

Katedra sv. Petra, apoštola,

sviatok

18.00 hod.

za živých a + členov Ružencového bratstva

štvrtok

23. februára

sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka,

spomienka

18.00 hod.

+ matka Alžbeta a starí rodičia Sučanskí

piatok

24. februára

 

18.00 hod.

za Božiu pomoc a trpezlivosť pre chorú mamu

sobota

25. februára

 

18.00 hod. TL

+ otec Ignác

nedeľa

26. februára

8. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

za spásu duše + Alexandra Szikhardta

10.30 hod.

za farníkov

15.00 hod.

Zmierna poklona a odprosujúca pobožnosť

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Do konca februára povzbudzujem k vytvoreniu trojčlenných tímov, ktoré by sa zapojili do súťaže Biblia pre všetkých. Prihlášky sú v sakristii.

Naša farnosť chce aj počas leta 2017 ponúknuť deťom spoločne strávený čas na detskom farskom tábore. Uskutoční sa v katolíckom dome v Zákopčí na Kysuciach od 9. do 15. júla. Cena je 130 € a prihlásenie je možné u manželov Hrinovcov mladších.

Budúcu nedeľu o 15.00 hod. bude vo farskom kostole zmierna poklona pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou pred začiatkom obdobia veľkého pôstu.

Milodary v uplynulom týždni činili 480 €. Pán Boh zaplať všetkým darcom.