dec 6 2017

Návšteva svätého Mikuláša

V predvečer sviatku svätého biskupa Mikuláša sa vo farskom kostole v Myjave konala milá slávnosť pre deti. Počas svätej omše sa v príhovore k deťom hovorilo o dobrom skutku podelenia sa. Svätý Mikuláš, keď podľa tradície obdaroval iných, podelil sa s tým, čo mal. Darovať znamená podeliť sa. Po skončení svätej omše sa deti učili pesničku na privítanie sv. Mikuláša, po ktorej tento svätec prišiel do kostola aj v sprievode dvoch anjelov. Niektoré deti ho potešili pesničkou či básničkou a všetky dostali mikulášsky balíček, ktorý tiež môže slúžiť na podelenie sa s inými.

 

 

nov 2 2017

Spomienka na zomrelých

Každoročne je začiatok novembra obdobím, kedy v modlitbách pamätáme na našich zomrelých – známych aj neznámych, veď v spoločenstve Cirkvi tvoríme jednu rodinu. Na slávnosť Všetkých svätých (1. novembra) najprv obdivujeme pôsobenie Božej milosti v životoch svätých, ktorí sú pre nás nielen príkladom, ale najmä orodovníkmi v nebi u Boha. V deň spomienky na všetkých verných zosnulých (2. novembra) zas my pomáhame dušiam v očistci, keďže možnosti lásky a spoločenstva prestupujú aj hranicu života a smrti. Pobožnosť za zomrelých sa v Myjave na Dolnom cintoríne konala v stredu 1. novembra 2017 o 15.30 hod. Jej súčasťou boli modlitby za zomrelých, pokropenie hrobov požehnanou vodou a incenzovanie kadidlom i litánie ku všetkým svätým. Modlitby boli sprevádzané spevom farského spevokolu. Vo štvrtok 2. novembra 2017 sa zas pekné spoločenstvo veriacich myjavskej farnosti zapojilo do kampane Sviečka za nenarodené deti. Pri modlitbe ruženca prosili za nenarodené deti, ktoré zomreli v dôsledku umelého alebo spontánneho potratu. V prvom prípade je nevyhnutné zásadné obrátenie, v druhom je potrebná útecha a posilňujúce sprevádzanie zarmútených rodičov.

 

 

okt 13 2017

Mariánske večeradlo v Myjave

Mariánske večeradlá s účasťou veriacich aj z okolia bývavali po minulé roky v kostole v obci Rovensko pri Senici. V tomto roku sa regionálne večeradlo presunulo do Myjavy, kde sa pravidelne schádzava skupinka modliacich sa každý pondelok. Základom mariánskeho večeradla je modlitba posvätného ruženca, teda evanjeliová modlitba, ktorá rozjíma o živote Ježiša Krista a Božej Matky, Panny Márie obohatená o prežívanie duchovnosti Mariánskeho kňazského hnutia. Termín tohto slávnostného regionálneho večeradla bol zvolený zámerne na predvečer 100. výročia posledného fatimského zjavenia, pri ktorom sa udial slnečný zázrak. Vo štvrtok 12. októbra 2017 sa teda zišli domáci farníci spolu s hosťami z okolia, aby sa modlili večeradlo, ktoré viedol vdp. Marián Vojtko, farár v Borskom Svätom Jure a kňaz zodpovedný na Slovensku za Mariánske kňazské hnutie. Ku koncelebrácii pri svätej omši sa pripojili aj vdp. Jozef Bicák, farár v Sobotišti ako hlavý celebrant, vdp. Marián Horváth, farár v Osuskom ako kazateľ a vdp. Jozef Ščepko, farár v Hradišti pod Vrátnom. Na slávenie Najsvätejšej Eucharistie nadviazala adorácia, ktorá zakončila bohatý duchovný program a po ktorej sa mnohí účastníci stretli na fare v spoločenstve pri občerstvení, ktoré veľmi štedro pripravili farníci.

 

 

sep 2 2017

Bodka za letnými prázdninami 2017

Vynikajúce zakončenie letných prázdnin zažili účastníci farského popoludnia v Jablonke. Uskutočnilo sa v utorok 29. augusta 2017, v deň štátneho sviatku, kedy sa po skončení popoludňajšej svätej omše vo farskom kostole v Myjave farníci presunuli k výborným hostiteľom Michalicovcom, ktori ponúkli svoj pozemok pre túto farskú akciu a pripravili aj výnimočné pohostenie. Deti si vyskúšali svoju šikovnosť pri hrách a súťažiach. Dospelí sa mohli porozprávať a tešiť zo spoločenstva v príjemnej atmosfére, ako to dosvedčujú aj pripojené fotografie. Pre deti boli okrem večernej opekačky veľkým lákadlom aj zvieratká – kone, holuby a zajace. Celkom spontánne sa farské podujatie obohatilo aj o ľudový spev so sprievodom heligónky.

 

 

aug 25 2017

Návšteva cyklistov za život v Myjave

V sobotu 19. augusta 2017 popoludní sa cyklopúť Na bicykli za život zastavila aj v Myjave. Počas roka 2016 sa miestni farníci počas deviatich mesiacov každý týždeň v piatok ráno o 8.00 hod. stretávali pred myjavskou nemocnicou, keďže aj tu násilne zomierajú nevinné nenarodené deti umelým potratom. Pri sobotňajšej návšeteve cyklistov, ktorí prechádzajú z Košíc Slovenskom a Českom a mieria až do Prahy, si myjavskí veriaci pripomenuli dôležitosť modlitby za život. Pri posvätnom ruženci prosili za všetky nenarodené deti a modlili sa aj za obrátenie všetkých, ktorí sa zaplietli do ťažkého hriechu proti životu. Po modlitbe a spoločnom priateľskom rozhovore sa cyklisti posilnení malých občerstvením vydali na cestu do Piešťan.

 

 

aug 5 2017

Detské farské hry v Trnovcoch

V nedeľu 30. júla 2017 popoludní boli všetky deti z myjavskej farnosti pozvané na spoločné hry do oddychového areálu Trnovce. Akcia nadväzovala na detský farský tábor a bola príležitosťou stretnúť sa, zahrať sa a budovať priateľstvá aj pre tie deti, ktoré pre rozličné okolnosti nemohli byť v letnom tábore. Deti čakalo aj veľké prekvapenie v podobe konského povoza, za ktorý patrí srdečná vďaka pánovi a pani Machalicovým, keďže ho poskytli nezištne, ako dobrý skutok pre deti našej farnosti. Tie sa s veľkou radosťou odviezli spred fary tam aj späť a mohli si na koníkovi aj sami zajazdiť. Lúka a les v Trnovcoch poskytli deťom výborné prostredie na hru, pohyb a oddych v prírode. Poďakovanie patrí manželom Markovi a Eve Hrinovým, animátorom i všetkým, ktorí prišli.

 

 

júl 3 2017

Obrazová spomienka na slávnosť Božieho tela 2017 v Myjave

K prejavom katolíckej viery a nábožnosti patrí úcta k Najsvätejšej Eucharistii vyjadrená pri príležitosti sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi aj verejnou procesiou so zastaveniami pri štyroch oltárikoch. Tento rok slávnosť pripadla na štvrtok 15. júna, kedy sa veriaci Farnosti Myjava zišli na večernej svätej omši o 18.00 hod. a po nej za spevu duchovných piesní kráčali s Ježišom Kristom prítomným v Oltárnej sviatosti v procesii okolo farského kostola. Slávnosť pozdvihol krásny spev farského spovokolu pod vedením pani dirigentky Moniky Magulovej. Aj požehnané počasie prispelo k prežitiu slávnosti, ktorá nás povzbudila pamätať, že sviatosť Eucharistie je živá Kristova prítomnosť medzi nami a sväté prijímanie je centrom duchovného života veriaceho človeka.

 

 

jún 15 2017

Obrazová spomienka na prvé sväté prijímanie 2017

V nedeľu 28. mája 2017 pri svätej omši o 10.30 hod. päť detí z myjavskej farnosti po prvýkrát pristúpilo k sviatosti Eucharistie. Predchádzala tomu niekoľkomesačná príprava, pravidelná účasť na svätých omšiach, preskúšanie z katechetických otázok a deň pred slávnosťou prvé prijatie sviatosti zmierenia a pokánia. Prinášame niekoľko záberov a odkaz na televíznu reportáž ako spomienku na tohtoročnú slávnosť prvého svätého prijímania.

 

 

VIDEO

 

 

 

jún 10 2017

Návšteva kňazov – rodákov z Myjavy

Vo štvrtok 8. júna 2017, na sviatok Nášho Pána, Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza navštívili Farnosť Myjava kňazi, ktorí pochádzajú z Myjavy. Pri slávení večernej Eucharistie vo Farskom kostole sv. Štefana Uhorského, kráľa bol hlavným celebrantom dp. Dušan Molek, ktorý pôsobí v Nitrianskej diecéze. Homíliu predniesol dp. Roman Stachovič, v súčasnosti dekan v Skalici. Pripomenul dôležitosť služby kňazov a povzbudil podporovať vzrast nových kňazských povolaní. Na viacerých pozoruhodných príkladoch zo života ilustroval Božie láskavé požehnanie preukázané rodinám, v ktorých sa zrodilo kňazské povolanie. Po svätej omši a eucharistickej adorácii sa pred kostolom vytvorila príjemná atmosféra rozhovorov a vzájomného priateľského zdieľania.

 

 

máj 4 2017

Biblia pre všetkých 2017 – farské kolo

V nedeľu 30. apríla 2017 a v pondelok 1. mája 2017 sa štyri družstvá z myjavskej farnosti stretli vo farskom kole súťaže Biblia pre všetkých. Počas predchádzajúceho obdobia podľa študijných listov rástli v poznaní starozákonnej Knihy sudcov a novozákonného Listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Ako to dokumentujú pripojené fotografie, do súťaže sa zapojili všetky generácie. Tímami postupujúcimi do dekanátneho kola sa stali Hrinovci a Magulovci. Všetkým súťažiacim patrí vďaka za ich účasť, ktorá bola predovšetkým odmenená intenzívnejším kontaktom s pokladom Božieho slova.