júl 26 2016

Detský farský tábor v Zuberci

Od nedele 17. júla do soboty 23. júla 2016 sa v turistickej ubytovni v Zuberci na Orave uskutočnil tábor detí myjavskej farnosti. Zúčastnilo sa ho vyše 20 detí, o ktoré sa starali manželia Marek a Eva Hrinoví spolu s animátormi Monikou a Veronikou Molčanovými, Veronikou Dugovou a Tadeášom Magulom. Program tábora bol veľmi pestrý a vystavaný na príbehu stredovekého mestečka s rytiermi a princeznami. Počas pobytu deti rozdelené do troch skupiniek zbierali dukáty, budovali mestečko a osídľovali ho obyvateľmi rozličných profesií. Medzitým deti videli múzeum oravskej dediny, ako turisti navštívili Roháčske plesá a plavili sa loďou po Oravskej priehrade. Prinášame niekoľko fotografií zachytávajúcich príjemnú a radostnú atmosféru detského tábora.

 

 

júl 23 2016

Farské oznamy na 17. nedeľu v období cez rok – 24. júla 2016

 

 

nedeľa

24. júla

 

17. nedeľa

v období cez rok

9.00 hod.

+ manžel Samuel, rodičia z oboch strán, súrodenci a ostatní z rodiny

10.30 hod.

za farníkov

pondelok

25. júla

sv. Jakuba, apoštola, sviatok

16.45 hod.

Mariánske večeradlo

18.00 hod.

za zdravie pre Annu, Vladimíra,

brata Róberta a priateľa Vladimíra

utorok

26. júla

sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka

18.00 hod.

za Božie požehnanie pre babičku

streda

27. júla

sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

18.00 hod. TL

za duše v očistci

štvrtok

28. júla

 

18.00 hod.

+ Anna, Vasiľ, Anna, Gizela,

Vasiľ a Stanislav

piatok

29. júla

sv. Marty,

spomienka

18.00 hod.

na poďakovanie

za dožitých 75 rokov života

sobota

30. júla

bl. Zdenky,

panny a mučenice,

ľubovoľná spomienka

18.00 hod. TL

na poďakovanie

za dožitých 70 rokov života

 

nedeľa

31. júla

 

18. nedeľa

v období cez rok

9.00 hod.

+ brat a otec Ignác

10.30 hod.

za farníkov

Značka TL: svätá omša v kostole na Turej Lúke

 

Včera (23. júla 2016) sa deti vrátili z letného farského tábora v Zuberci. Prežili požehnaný čas zábavy, priateľstva a duchovného povzbudenia. Úprimná vďaka patrí manželom Markovi a Eve Hrinovým, ktorí sa postarali o celú organizáciu tábora a tiež animátorom – Monike a Veronike Molčanovým, Veronike Dugovej a Tadeášovi Magulovi, ktorí obetavo pomáhali pri starostlivosti o deti a pri príprave hier.

Ďakujem za všetky vyjadrenia k návrhom nového erbu našej farnosti, ktoré ste poskytli osobne, cez e-mail alebo na Facebooku. Každý z pripravených návrhov si našiel skupinku podporovateľov. Erb však môže byť len jeden. Predstavenie a požehnanie nového farského erbu by sa mohlo uskutočniť pri príležitosti blížiacej sa hodovej slávnosti nášho patróna – sv. Štefana Uhorského, kráľa.

Prosím a povzbudzujem chlapcov a mladých mužov, ktorí by boli ochotní zapojiť sa do miništrantskej služby v našej farnosti, aby sa kedykoľvek prihlásili. So súčasnými i s novými miništrantami budeme mať spoločný nácvik miništrovania, kde sa všetko naučia.

V nastávajúcom týždni sa konajú Svetové dni mládeže v Krakove s prítomnosťou Svätého Otca Františka. Udalosti môžeme sledovať cez katolícke médiá a prostredníctvom internetových správ.

Milodary v tomto týždni na rekonštrukciu farskej budovy činili spolu 95 €. Pán Boh zaplať.

 

júl 19 2016

Modlitby za život s návštevou pútnikov “Na bicykli za život”

Pred myjavskou nemocnicou sa pravidelne každý piatok o 8.00 hod. konajú modlitby za život v rámci celoslovenskej akcie 9 mesiacov za život prebiehajúcej od 25. marca do 25. decembra 2016. Skupina farníkov sa na priestranstve pred nemocnicou vždy pomodlí bolestný ruženec s úmyslom prebudiť srdcia matiek, otcov, lekárov a zdravotníckych pracovníkov pre hlas nevinného nenarodeného života ohrozeného násilným umelým ukončením tehotenstva.

V utorok 12. júla 2016 sa o 14.00 hod. pred nemocnicou v Myjave uskutočnilo mimoriadne modlitbové stretnutie posilnené účasťou pútnikov za život na bicykloch. Skupina cyklistov prechádzajúca Slovenskom a smerujúca na Svetové dni mládeže do poľského Krakova sa zastavila aj v Myjave. Spolu s domácimi obhajcami posvätnosti ľudského života sa pomodlili ruženec a krížovú cestu, po ktorej zotrvali v priateľských rozhovoroch a zdieľaní vzájomných skúseností v aktivitách za život.

 

 

júl 16 2016

Farské oznamy na 16. nedeľu v období cez rok – 17. júla 2016

 

 

nedeľa

17. júla

 

16. nedeľa

v období cez rok

9.00 hod.

+ Ján Karika (svätá omša po pohrebe)

10.30 hod.

za farníkov

pondelok

18. júla

 

 

utorok

19. júla

 

16.45 hod.

Mariánske večeradlo

 

18.00 hod.

 

za milosť obrátenia pre svokru

streda

20. júla

 

18.00 hod.

za pútničky na Svetové dni mládeže

štvrtok

21. júla

 

18.00 hod.

za uzdravenie rodových koreňov

piatok

22. júla

sv. Márie Magdalény, sviatok

 

sobota

23. júla

sv. Brigity, rehoľníčky, patróny Európy, sviatok

18.00 hod. TL

za duše v očistci

 

nedeľa

24. júla

 

17. nedeľa

v období cez rok

9.00 hod.

+ manžel Samuel, rodičia z oboch strán, súrodenci a ostatní z rodiny

10.30 hod.

za farníkov

 

V tomto týždni sa koná letný tábor detí našej farnosti v Zuberci. Keďže je potrebná aspoň na určitý čas prítomnosť kňaza na tomto výlete, v pondelok a v piatok svätá omša v Myjave nebude. Mariánske večeradlo sa presunie na utorok o 16.45 hod. a svätá omša v stredu nebude na Turej Lúke, ale v Myjave.

Prosím chorých, ktorých navštevoval predchádzajúci vdp. farár vždy pred prvým piatkom, aby sa telefonicky alebo cez svojich príbuzných ohlásili na fare, aby som si mohol zapísať ich kontakty a tak pokračoval v duchovnej službe pre nich.

Je rozbehnutá príprava nového erbu našej farnosti. Farnosť Myjava mala erb, ale bol pripravený skôr po domácky, bez konzultácií s odborníkom z oblasti heraldiky. Pripravených sedem návrhov je daných k dispozícii na nástenke vo farskom kostole. Po svätej omši, pri osobných stretnutiach počas tohto týždňa, prípadne SMS-kou alebo e-mailom sa môžete vyjadriť, ktorý návrh sa Vám zdá najvhodnejší. Do budúcej nedele uzavrieme výber jedného erbu, ktorý sa potom bude natrvalo používať ako erb Farnosti Myjava.

Počas týždňa sa začali stavebné úpravy na fare, aby bývanie kňaza mohlo byť na 1. poschodí. Zámer bol konzultovaný so zástupcami farského spoločenstva a pán arcibiskup dal súhlas na túto investíciu. Veľká vďaka patrí mužom, ktorí počas uplynulého týždňa prišli obetavo pomôcť, či už partia starších chlapov alebo mladší, ktorí po pracovnom čase ešte prišli brigádovať na faru. Kto by chcel venovať milodar na tento účel, môže sa zastaviť na fare.

 

júl 9 2016

Farské oznamy na 15. nedeľu v období cez rok – 10. júla 2016

 

 

nedeľa

10. júla

 

15. nedeľa

v období cez rok

9.00 hod.

+ manžel Ján a rodičia z oboch strán

10.15 hod.

za farníkov

pondelok

11. júla

sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sv.

16.45 hod.

Mariánske večeradlo

 

18.00 hod.

 

+ manžel Emil a rodičia z oboch strán

utorok

12. júla

 

18.00 hod.

+ rodičia Červení, manžel Milan, Samuel, bratia Kamil a Paľko a ostatní členovia rodiny

streda

13. júla

 

18.00 hod. TL

za zdravie a požehnanie pre mamu

štvrtok

14. júla

 

18.00 hod.

+ Jozef a Anna a ostatní z rodiny Mikulovej

piatok

15. júla

sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, sp.

18.00 hod.

+ manžel Stanislav Trčka

sobota

16. júla

 

18.00 hod. TL

 

 

nedeľa

17. júla

 

16. nedeľa

v období cez rok

9.00 hod.

za Božie požehnanie

a dary Ducha Svätého pre rodinu

10.30 hod.

za farníkov

 

Prosím chorých, ktorých navštevoval predchádzajúci vdp. farár vždy pred prvým piatkom, aby sa telefonicky alebo cez svojich príbuzných ohlásili na fare, aby som si mohol zapísať ich kontakty a tak pokračoval v duchovnej službe pre nich.

Každý piatok o 8.00 hod. sa konajú modlitby v rámci iniciatívy 9 mesiacov za život pred myjavskou nemocnicou, v ktorej tiež násilne zomierajú nevinné nenarodené ľudské bytosti. Tento týždeň sa v Myjave zastaví aj cyklopúť Na bicykli za život. Modlitba v takomto posilnenom spoločenstve sa uskutoční pred nemocnicou v utorok 12. júla 2016 o 14.00 hod. Je možnosť pridať sa aj na bicykli na kúsok cesty smerom do Piešťan.

Od budúcej nedele sa bude druhá nedeľná svätá omša začínať o 10.30 hod. V zastupovaných Vrbovciach sa čas nedeľnej svätej omše zmenil na 7.45 hod. Preto pred nedeľnou svätou omšou o 9.00 hod. nebude možnosť spovedania. Sobotná večerná svätá omša na Turej Lúke bude bývať o 18.00 hod.

Úmysly svätých omší na mesiac august 2016 sa budú zapisovať od piatka 15. júla 2016 po večernej svätej omši.

Kto má zapísaný úmysel svätej omše na pondelok 18. júla 2016 a na piatok 22. júla 2016, prosím, aby sa zastavil v sakristii alebo na fare.

Zraz detí, ktoré sa zúčastnia farského táborového výletu v Zuberci, bude budúcu nedeľu 17. júla 2016 o 7.30 hod. na železničnej stanici v Myjave. Je potrebné, aby dieťa malo so sebou originál kartičky poistenca.

 

júl 6 2016

Kánonické uvedenie nového vdp. farára

Podľa predpisov kánonického práva sa vyžaduje, aby kňaz, ustanovený do úradu farára, bol biskupom alebo ním povereným zástupcom uvedený do tohto úradu a kánonicky prevzal farnosť. Na slávnosť slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda, v utorok dňa 5. júla 2016 preto prišiel do Farnosti Myjava vdp. dekan zo Senice Mons. Karol Martinec. Predsedal sláveniu Najsvätejšej Eucharistie vo Farskom kostole sv. Štefana Uhorského o 9.30 hod.

V úvode svätej omše vdp. dekan prečítal časť menovacieho dekrétu vdp. Lukáša Uváčika za farára Farnosti Myjava a nový vdp. farár následne zložil prísahu, že pri vykonávaní povinností farára bude všetko konať s vernosťou a v jednote s Katolíckou cirkvou. Po homílii, v ktorej vdp. dekan rozvíjal a aktualizoval cyrilometodskú myšlienku, nový farár vyznal vieru Cirkvi ako základ a východisko jeho služby vo farnosti. Prinášame fotografie z tejto slávnosti.

 

 

júl 6 2016

Privítanie nového vdp. farára

V piatok 1. júla 2016 prišiel do Farnosti Myjava nový vdp. farár, ktorým sa z rozhodnutia bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského stal vdp. Lukáš Uváčik. Veriaci ho milými slovami a kvetmi privítali na nedeľnej svätej omši o 9.00 hod. dňa 3. júla 2016. Prinášame fotografie z tejto udalosti.

 

 

júl 6 2016

Rozlúčka s vdp. farárom Milošom Kohútekom

Na slávnosť svätých Petra a Pavla, v stredu 29. júna 2016 sa vo Farskom kostole sv. Štefana Uhorského v Myjave konala rozlúčka s vdp. farárom Milošom Kohútekom, ktorý pôsobil ako farár Farnosti Myjava od roku 2009, čiže sedem rokov. Prinášame fotogragie z tejto slávnosti. 

 

 

júl 4 2016

Farské oznamy na 14. nedeľu v období cez rok – 3. júla 2016

 

  nedeľa

  3. júla

14. nedeľa 

v období cez rok

9.00 hod.

za duchovné uzdravenie dcéry

10.15 hod.

za farníkov

  pondelok

  4. júla

 

18.00 hod.

+ rodičia z oboch strán

  utorok

  5. júla

sv. Cyrila a Metoda,

slovanských 

vierozvestov

9.30 hod.

na poďakovanie za 70 rokov života s prosbou o pomoc a ochranu Panny Márie

  streda

  6. júla

sv. Márie Goretti,

panny a mučenice

18.00 hod. TL

 

  štvrtok

  7. júla

prvý štvrtok

v mesiaci

18.00 hod.

+ Anna Sučanská

  piatok

  8. júla

 

18.00 hod.

+ rodičia, starí rodičia a súrodenci

  sobota

  9. júla

 

17.00 hod. TL

na poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea

 

  nedeľa

  10. júla

 

15. nedeľa

v období cez rok

9.00 hod.

+ manžel Ján a rodičia z oboch strán

10.15 hod.

za farníkov

 

„Zo srdca Európy“ je iniciatíva modliť sa za jednotlivé krajiny Európskej únie počas slovenského predsedníctva; plagát na výveske a úmysly v nedeľných prosbách.

Po svätej omši o 10.15 hod. bude tichá poklona Najsvätejšej oltárnej sviatosti na prvú nedeľu v mesiaci. Zakončí sa o 15.00 hod. eucharistickou pobožnosťou.

V pondelok pred svätou omšou sa bude modliť mariánske večeradlo. Začne sa o 16.45 hod., aby sa mohlo pokojne skončiť do začiatku večernej svätej omše.

V utorok bude slávnostnú svätú omšu slúžiť vdp. dekan Mons. Karol Martinec, ktorej súčasťou bude aj zloženie prísahy a vyznanie viery požadované pri prevzatí úradu farára.

Prvý štvrtok v mesiaci pri liturgii i osobných modlitbách zvlášť prosíme za nové kňazské povolania a povolania k zasvätenému životu.

Členovia farskej rady, ktorí pomáhali dobrou radou predchádzajúcemu vdp. farárovi sú pozvaní na krátke stretnutie. Vhodný termín dohodneme pri osobných rozhovoroch.

Stručné predstavenie sa nového vdp. farára: Lukáš Uváčik, narodený v roku 1986 v Piešťanoch. Štúdium na gymnáziu v Piešťanoch a v rokoch 2005-2011 na bohosloveckej fakulte v Bratislave. Po vysviacke jeden rok kaplánom v Skalici a štyri roky sekretárom arcibiskupa v Bratislave. Od 1. júla 2016 ustanovený za farára Farnosti Myjava.

 

jún 26 2016

Farské oznamy 26/2016

FARSKÉ OZNAMY
26.06.2016 – 03.07.2016 | 26. týždeň

DEŇ LITURGICKÁ SLÁVNOSŤ ČAS Úmysel
NEDEĽA
26.06.2016
TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 9:00 Poďakovanie Pánu Bohu za milosti za 50 rokov od promócii
10:15 Za farníkov
11:30V Na úmysel
PONDELOK
27.06.2016
Pondelok 13. týždňa v Cezročnom období
féria
18:00 Poďakovanie za 65 rokov s prosbou o Božiu ochranu
UTOROK
28.06.2016
Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka
spomienka
7:00 Poďakovanie za dar života pre Jakuba
STREDA
29.06.2016
SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV
slávnosť | PRIKÁZANÝ SVIATOK

16:45V

Na úmysel
18:00 Za farníkov
ŠTVRTOK
30.06.2016
Štvrtok 13. týždňa v Cezročnom období
féria
PIATOK
01.07.2016
Piatok 13. týždňa v Cezročnom období
féria | prvý piatok
18:00 + Kornélia Navrátilová a rodina
SOBOTA
02.07.2016
NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE
sviatok | prvá sobota
8:00 + Anna Zárecká
NEDEĽA
03.07.2016
ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

9:00

Za duchovné uzdravenie dcéry
10:15 za farníkov
15:00 Eucharistické požehnanie

 TL – Turá Lúka, V – Vrbovce

  • Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
  • Sv. spoveď: v piatok od 16.00 hod.
  • Posledným júnovým dňom končí možnosť prihlásiť sa na Svetové dni mládeže v Krakove aj pre tých, ktorí sa nezúčastnia slovenského programu a pôjdu len na záverečné dni. Kto by potreboval pomoc, môže kontaktovať Komisiu pre mládež cez stránku mladezba.sk.
  • V septembri sa v Šaštíne bude konať diecézne stretnutie mládeže Cliptime s hlavnou myšlienkou "Otvorené srdce". Začne sa pešou púťou z Marianky do Šaštína a jeho program bude nadviazaním na Svetové dni mládeže (či už sa ich mladí zúčastnili alebo nie). Všetkých, najmä však starších bratov a sestry prosíme o modlitbovú podporu, aby tieto stretnutia priniesli ovocie viery v živote mladých ľudí.
  • Pre mladých, ktorí chcú pomáhať službou animátora vo farnosti alebo cítia potrebu hlbšej osobnej formácie je určený nový ročník Bratislavskej animátorskej školy. Na jeseň sa otvára tzv. učenícky rok (alebo iBAŠ) zameraný na osobnú formáciu a prehĺbenie kresťanskej identity. Prihlásenie je možné do 10. júla 2016. Bližšie informácie o mladežníckych podujatiach nájdete na plagátoch na výveske.
  • V nedeľu 3. júla 2016 o 15.00 hod. sa pri historickom Kostolíku sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch uskutoční slávnosť s názvom Cyrilometodská ratolesť. Hlavným celebrantom svätej omše bude bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.