feb 26 2017

Farské oznamy na 8. nedeľu v cezročnom období – 26.2.2017

 

nedeľa

26. februára

8. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

za spásu duše + Alexandra Szikhardta

10.30 hod.

za farníkov

15.00 hod.

Zmierna poklona a odprosujúca pobožnosť

pondelok

27. februára

 

18.00 hod.

+ mamička a brat Paľko

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

28. februára

 

18.00 hod.

+ brat Pavol a manželka Ľubica

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

1. marca

POPOLCOVÁ

STREDA

18.00 hod.

za dary Ducha Svätého a Božie požehnanie pre syna s rodinou

štvrtok

2. marca

 

18.00 hod.

na poďakovanie Pánu Bohu za zdravie syna

piatok

3. marca

PRVÝ PIATOK  

V MESIACI

17.30 hod.

Krížová cesta

18.00 hod.

+ rodičia Markoví a Bližnákoví a starí rodičia z oboch strán

sobota

4. marca

PRVÁ SOBOTA

V MESIACI

8.00 hod.

Mariánska ružencová pobožnosť

18.00 hod. TL

na poďakovanie za dožitých 84 rokov života

nedeľa

5. marca

1. pôstna nedeľa

9.00 hod.

za obrátenie a dar viery pre synov a vnukov

10.30 hod.

za farníkov

15.00 hod.

Krížová cesta a eucharistická adorácia

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Tento týždeň Popolcovou stredou vstupujeme do obdobia 40-dňového pôstu.

Na Popolcovú stredu sme viazaní pod ťažkým hriechom zdržiavať sa mäsitého pokrmu a zachovať pôst. Pôst znamená iba raz za deň sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Zdržiavanie sa mäsa zaväzuje od 14. roku života, pôst viaže od 18. do 60. roku života. Je správne, aby aj deti a mladí, ktorí nie sú viazaní pôstom boli primeraným spôsobom vedení k prežívaniu pokánia.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci, zároveň v stredu začína pôstne obdobie, preto budem spovedať mimoriadne: utorok, stredu, štvrtok a v piatok vždy od 17.00 hod. Odporúča sa začať pôstne obdobie dobrou svätou spoveďou.

V pôstnom období sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty vždy v piatok pred svätou omšou o 17.30 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Keďže v tomto týždni sú jarné prázdniny, deti a mladí sú pozvaní spoločne stráviť dopoludnie na fare vo štvrtok od 9.00 hod., kde bude pre nich pripravený program.

Do konca februára treba uzavrieť prihlášky do súťaže Biblia pre všetkých. Kto by sa rozhodol ešte zúčastniť, prihlášku rád poskytnem.

Úvodná prednáška kurzu o prirodzených metódach plánovania rodičovstva bude v sobotu 4. marca o 16.00 hod. v pastoračnej miestnosti na fare. Pozývam manželov, snúbencov aj mladých, ktorí do budúcnosti uvažujú o manželstve.

Budúcu nedeľu sa koná jarná zbierka na charitu.

Milodary v uplynulom týždni činili 15 €. Pán Boh zaplať.

 

feb 19 2017

Farské oznamy na 7. nedeľu v cezročnom období – 19.2.2017

 

nedeľa

19. februára

7. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

omša za život

10.30 hod.

za farníkov

pondelok

20. februára

 

18.00 hod.

za Božie požehnanie pre Martu

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

21. februára

 

18.00 hod.

za pomoc a dary Ducha Svätého pre Petra s rodinou

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

22. februára

Katedra sv. Petra, apoštola,

sviatok

18.00 hod.

za živých a + členov Ružencového bratstva

štvrtok

23. februára

sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka,

spomienka

18.00 hod.

+ matka Alžbeta a starí rodičia Sučanskí

piatok

24. februára

 

18.00 hod.

za Božiu pomoc a trpezlivosť pre chorú mamu

sobota

25. februára

 

18.00 hod. TL

+ otec Ignác

nedeľa

26. februára

8. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

za spásu duše + Alexandra Szikhardta

10.30 hod.

za farníkov

15.00 hod.

Zmierna poklona a odprosujúca pobožnosť

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Do konca februára povzbudzujem k vytvoreniu trojčlenných tímov, ktoré by sa zapojili do súťaže Biblia pre všetkých. Prihlášky sú v sakristii.

Naša farnosť chce aj počas leta 2017 ponúknuť deťom spoločne strávený čas na detskom farskom tábore. Uskutoční sa v katolíckom dome v Zákopčí na Kysuciach od 9. do 15. júla. Cena je 130 € a prihlásenie je možné u manželov Hrinovcov mladších.

Budúcu nedeľu o 15.00 hod. bude vo farskom kostole zmierna poklona pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou pred začiatkom obdobia veľkého pôstu.

Milodary v uplynulom týždni činili 480 €. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

 

feb 12 2017

Farské oznamy na 6. nedeľu v cezročnom období – 12.2.2017

 

nedeľa

12. februára

6. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

+ Ľudmila Dychová

(svätá omša po pohrebe z 20.12.2016)

10.30 hod.

za farníkov

pondelok

13. februára

 

18.00 hod.

celá + rodina Voleková

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

14. februára

 

18.00 hod.

+ manžel Ján, švagor Emil, rodičia a starí rodičia

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

15. februára

 

18.00 hod.

za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre mamičku

štvrtok

16. februára

 

18.00 hod.

za Božie požehnanie pre novomanželov Hudákových

piatok

17. februára

 

18.00 hod.

+ Jozef Závodský, rodičia a súrodenci

sobota

18. februára

 

17.00 hod.

+ Bohuslav a Ján z rodiny

nedeľa

19. februára

7. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

omša za život

10.30 hod.

za farníkov

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Kvôli konaniu farského plesu, ktorý sa v sobotu 18. februára začína o 19.00 hod., bude mimoriadne sobotná večerná svätá omša vo farskom kostole v Myjave s platnosťou na nedeľu o 17.00 hod.

Kto by mohol prispieť vhodným vecným darom do plesovej tomboly, môže kontaktovať p. Moniku Magulovú alebo p. Valériu Molčanovú. Organizátori plesu tiež prosia, kto by mohol pomôcť s výzdobou sály, aby prišiel v piatok 17. februára o 16.30 hod. do jedálne gymnázia v Myjave.

Úmysly svätých omší na mesiac marec budem zapisovať v stredu 15. februára po svätej omši vo farskej kancelárii.

Nácviky farského spevokolu sa po prestávke opäť začnú v stredu 15. februára po svätej omši, o 18.45 hod. v pastoračnej miestnosti na fare.

Kurz o prirodzených metódach plánovania rodičovstva sa začne prvým úvodným stretnutím v sobotu 4. marca o 16.00 hod. v pastoračnej miestnosti na fare.

Milodary v uplynulom týždni činili 170 €. Pán Boh zaplať. Ako sme sa začali od Vianoc zbierať, v súčasnosti už máme dostatočnú sumu na výrobu novej spovedelnice. Ďalšie milodary budeme odkladať na druhý oznámený zámer – výmenu koberca v lodi kostola.

 

feb 6 2017

Pozvánka na detský farský tábor 2017

Hoci sa leto zdá ešte ďaleko, už teraz dávame do pozornosti deťom a ich rodičom jednu z možností ako zaujímavo využiť prázdninový čas. Od 9. do 15. júla 2017 sú deti z našej farnosti pozvané vycestovať do Zákopčia na Kysuciach, aby prežili spoločný čas zábavy, modlitby i posilnenia vzájomných vzťahov v rámci farského spoločenstva. Bližšie informácie o cene a možnosti prihlásenia sa na tábor sú uvedené na pripojenom plagáte.

 

tábor 2017

 

feb 5 2017

Farské oznamy na 5. nedeľu v cezročnom období – 5.2.2017

 

nedeľa

5. februára

5. nedeľa v období cez rok

 

PRVÁ NEDEĽA V MESIACI

9.00 hod.

+ manželia Antonín a Otília Pisarovičoví

10.30 hod.

za farníkov

14.30 hod.

Eucharistická adorácia,

zakončenie pobožnosťou o 15.00 hod.

pondelok

6. februára

sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, japonských mučeníkov,

spomienka

18.00 hod.

+ Emília Bielčíková

(svätá omša po pohrebe z 5.1.2017)

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

7. februára

 

18.00 hod.

za dary Božích milostí a úspešnú operáciu syna Jána

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

8. februára

 

18.00 hod.

za Božiu pomoc pri operácii

štvrtok

9. februára

 

 

18.00 hod.

za Božie požehnanie pre Katku

piatok

10. februára

sv. Školastiky, panny,

spomienka

18.00 hod.

za uzdravenie pani Pavlíkovej

sobota

11. februára

SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH

18.00 hod. TL

+ manžel Jozef Marko st.

nedeľa

12. februára

6. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

+ Ľudmila Dychová

(svätá omša po pohrebe z 20.12.2016)

10.30 hod.

za farníkov

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Povzbudzujem k vytvoreniu trojčlenných tímov, ktoré by sa zapojili do súťaže Biblia pre všetkých. Prihlášky sú v sakristii; treba ich odovzdať do konca februára. Farské kolo bude v posledných aprílových dňoch. Témou tohto ročníka je Kniha Sudcov a List Efezanom.

Do dnešnej nedele sa záujemcovia môžu prihlásiť na farský ples u manželov Sládečkovcov a manželov Magulovcov mladších.

Naša farnosť chce aj počas leta 2017 ponúknuť deťom spoločne strávený čas na detskom farskom tábore. Uskutoční sa v katolíckom dome v Zákopčí na Kysuciach od 9. do 15. júla. Cena je 130 € a prihlásenie je možné u manželov Hrinovcov mladších.

V sobotu 11. februára, na spomienku Panny Márie Lurdskej, si pripomíname 25. Svetový deň chorých. Všetci sme pozvaní pamätať na chorých, ktorí žijú v našej blízkosti a preukazovať im lásku v podobe starostlivosti o ich telesné i duchovné dobro. Nezabúdajme ani na duchovné potreby našich chorých bratov a sestier, aby im nechýbala milosť, ktorú Boh štedro udeľuje vo sviatostiach – vo svätej spovedi, vo sviatosti pomazania chorých a vo svätom prijímaní. Ak máme vo svojom okolí chorých, u ktorých by bola otvorenosť prijať službu kňaza, pokúsme sa ich osloviť.

Sviatosť pomazania chorých vysluhujem priebežne, na požiadanie chorého alebo jeho príbuzných. Spoločné vysluhovanie tejto sviatosti môžeme uskutočniť v teplejšom období. Nevyhnutné je však správne rozlišovanie a zváženie konkrétneho zdravotného stavu človeka.

Dopredu oznamujem, že plánujeme v našej farnosti v nadchádzajúcom období uskutočniť kurz o prirodzených metódach plánovania rodičovstva, ktorý budú viesť manželia zo združenia Liga pár páru. Kurz má byť pomôckou pre plnší a šťastnejší život manželov v súlade s Božími prikázaniami. Dávam ho už teraz do pozornosti manželov, mladomanželov, snúbencov ako aj mladým ľuďom, ktorí do budúcnosti chcú žiť v manželstve, aby o ňom správne uvažovali.

Milodary v uplynulom týždni činili 270 €. Pán Boh zaplať.

 

jan 29 2017

Farské oznamy na 4. nedeľu v cezročnom období – 29.1.2017

 

nedeľa

29. januára

4. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

+ Ján Hradský (1. výročie)

10.30 hod.

za farníkov

pondelok

30. januára

 

18.00 hod.

za zdravie dcéry a vnučky

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

31. januára

sv. Jána Bosca, kňaza

spomienka

18.00 hod.

na poďakovanie za 50 rokov života

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

1. februára

 

18.00 hod.

+ rodičia František a Antónia, bratia a ostatní z rodiny

štvrtok

2. februára

Obetovanie Pána

sviatok

18.00 hod.

+ rodičia Ján a Veronika a starí rodičia

piatok

3. februára

sv. Blažeja, biskupa a mučeníka,

ľubovoľná spomienka

PRVÝ PIATOK

V MESIACI

18.00 hod.

+ Pavol Gála

(svätá omša po pohrebe z 9.1.2017)

sobota

4. februára

PRVÁ SOBOTA

V MESIACI

8.00 hod.

Mariánska ružencová pobožnosť

18.00 hod. TL

na poďakovanie za Božiu milosť a zdravie

nedeľa

5. februára

5. nedeľa v období cez rok

 

PRVÁ NEDEĽA

V MESIACI

9.00 hod.

+ manželia Antonín a Otília Pisarovičoví

10.30 hod.

za farníkov

14.30 hod.

Eucharistická adorácia,

zakončenie pobožnosťou o 15.00 hod.

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Úprimne ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy ekumenických pobožností, i tým, ktorí sa ich zúčastnili. Poďakovanie chcem vyjadriť aj brigádnikom, ktorí vo štvrtok pomohli s odstránením stromčekov a ďalšími prácami v kostole.

Pred prvým piatkom budem spovedať vo štvrtok od 17.00 hod. a v piatok od 16.00 hod. Vo štvrtok a v piatok navštívim chorých v domácnostiach.

Vo štvrtok, na sviatok Obetovania Pána je odporúčané priniesť si na svätú omšu hromničné sviece, ktoré sa budú požehnávať. V piatok, na sv. Blažeja sa bude po svätej omši udeľovať svätoblažejské požehnanie na ochranu pred chorobami hrdla.

V našej diecéze sa organizuje súťaž Biblia pre všetkých. Súťažia ľubovoľne zostavené trojčlenné tímy na farskej, dekanátnej a diecéznej úrovni. Cieľom je hlbšie poznávať Sväté písmo. Veľmi povzbudzujem k účasti. Prihlášky sú v sakristii; treba ich odovzdať do konca februára. Farské kolo bude v posledných aprílových dňoch. Témou tohto ročníka je Kniha Sudcov a List Efezanom.

Prihlásenie na farský ples je možné do budúcej nedele 5. februára, aby organizátori mohli vyhodnotiť, či je počet účastníkov dostatočný na to, aby sa ples konal.

Pripomínam možnosť putovať na rakúske miesta Mariazell, Heiligenkreuz, Kahlenberg spolu s veriacimi z Brezovej pod Bradlom.

Katolícka univerzita v Ružomberku pozýva na deň otvorených dverí. Na nástenke je aj list rektora.

Milodary v uplynulom týždni činili 85 €. Pán Boh zaplať.

 

jan 22 2017

Farské oznamy na 3. nedeľu v cezročnom období – 22.1.2017

 

nedeľa

22. januára

3. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

+ Oľga Melegová (1. výročie)

10.30 hod.

za farníkov

pondelok

23. januára

 

18.00 hod.

za Božiu pomoc pre rodinu

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

24. januára

sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

spomienka

18.00 hod.

za nenarodené deti v rodine

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

25. januára

Obrátenie sv. Pavla, apoštola

sviatok

7.00 hod.

+ strýko Ján a bratranec Ján

17.00 hod. TL

Ekumenická pobožnosť

štvrtok

26. januára

sv. Timoteja a Títa, biskupov

spomienka

18.00 hod.

+ brat Jaroslav

piatok

27. januára

sv. Angely Merici, panny

ľubovoľná spomienka

18.00 hod.

+ manžel Emil a rodičia z oboch strán

sobota

28. januára

sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi,

spomienka

18.00 hod. TL

+ Eva Hajtúnová

(svätá omša po pohrebe z 29.12.2016)

nedeľa

29. januára

4. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

+ Ján Hradský (1. výročie)

10.30 hod.

za farníkov

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Prežívame týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Ekumenické pobožnosti budú:

  • dnes, 22. januára o 17.00 hod. v zborovej sieni na poschodí evanjelickej fary v Myjave,
  • v stredu 25. januára o 17.00 hod. v katolíckom kostole na Turej Lúke.

Pozývam k účasti, najmä na pobožnosť na Turej Lúke. Znamená to obetu, ale úsilie o jednotu nie je možné bez obety. Účasťou na pobožnosti môžeme vyjadriť, že nám záleží na jednote kresťanov.

V stredu bude kvôli večernej ekumenickej pobožnosti na Turej Lúke svätá omša v Myjave mimoriadne ráno o 7.00 hod.

Prosím ochotných farníkov, mužov a ženy, o pomoc pri odstraňovaní stromčekov. Spojíme s tým aj ďalšie upratovacie práce v kostole. Brigáda bude vo štvrtok od 9.00 hod.

V nasledujúcom týždni budú stretnutia modlitieb matiek na fare v pastoračnej miestnosti v piatok po svätej omši, v sobotu o 8.00 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Lístky na farský ples, ktorý bude v sobotu 18. februára v priestoroch myjavského gymnázia, je možné zakúpiť si u manželov Magulovcov mladších a manželov Sládečkovcov.

Farnosť Brezová pod Bradlom pripravuje na sobotu 18. marca jednodňovú pôstnu púť na rakúske miesta Mariazell, Heiligenkreuz, Kahlenberg. Pozývajú nás, aby sme sa k nim pripojili. Cena púte je 35 €. Plagát s bližšími informáciami je na nástenke. Prihlásenie je možné v sakristii.

Milodary v uplynulom týždni činili 80 €. Pán Boh zaplať.

 

jan 21 2017

Ekumenická pobožnosť v katolíckom kostole

Na začiatok týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa v stredu 18. januára 2017 konala v rímskokatolíckom farskom kostole v Myjave ekumenická pobožnosť, ktorej obsah bol venovaný hlavnej tohtoročnej myšlienke modlitieb: Zmierenie – ženie nás Krista láska podľa slov z Druhého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom (2Kor 5,14).

Evanjelickú cirkev augsburského vyznania reprezentoval myjavský pán farár Samuel Mišiak, prítomná bola aj jeho manželka pani farárka Jaroslava Mišiaková a tiež farárka Monika Černeková. 

Súčasťou modlitby bolo odprosenie za postoje, ktoré zraňujú a vyvolávajú rozdelenie, čítanie z Božieho slova, príhovory farárov a prednesenie prosieb. Symbolický múr z kameňov bol počas pobožnosti preformovaný na kríž ako znak vykúpenia, Ježišovej lásky a jeho túžby, aby všetci, ktorí v neho veria, boli jedno a boli vyslancami Kristovho svetla vo svete.

 

 

jan 15 2017

Farské oznamy na 2. nedeľu v cezročnom období – 15.1.2017

 

nedeľa

15. januára

2. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

na poďakovanie za 50 rokov života

10.30 hod.

za farníkov

pondelok

16. januára

 

18.00 hod.

za živých a zomrelých členov

Ružencového bratstva

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

17. januára

sv. Antona, opáta

spomienka

18.00 hod.

za Božiu pomoc a uzdravenie pre vnuka

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

18. januára

Začiatok týždňa modlitieb za jednotu kresťanov

7.00 hod.

+ rodičia

18.00 hod.

Ekumenická pobožnosť

štvrtok

19. januára

 

7.00 hod.

svätá omša za život

piatok

20. januára

 

18.00 hod.

za šťastný pôrod

sobota

21. januára

sv. Agnesy,panny a mučenice,

spomienka

18.00 hod. TL

za zomrelých, ktorí sa stretávali pri prijímaní sviatostí na prvý piatok

nedeľa

22. januára

3. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

+ Oľga Melegová (1. výročie)

10.30 hod.

za farníkov

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Od 18. do 25. januára budeme prežívať týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Ekumenické pobožnosti budú:

  • v stredu 18. januára o 18.00 hod. v katolíckom kostole v Myjave,
  • v nedeľu 22. januára o 17.00 hod. v evanjelickom kostole v Myjave,
  • v stredu 25. januára o 17.00 hod. v katolíckom kostole na Turej Lúke.

Všetkých srdečne pozývam zúčastniť sa, zvlášť vzhľadom na to, že žijeme v kraji, kde vzájomné vzťahy medzi kresťanskými vyznaniami majú osobitý význam.

Dve sväté omše budú v tomto týždni mimoriadne ráno, a to z dôvodu večernej ekumenickej pobožnosti v stredu a vo štvrtok kvôli večernej slávnosti vo Farnosti Brezová pod Bradlom s účasťou bratislavského pomocného biskupa Mons. Jozefa Haľka.

Farnosť Brezová pod Bradlom pripravuje na sobotu 18. marca jednodňovú pôstnu púť na rakúske miesta Mariazell, Heiligenkreuz, Kahlenberg. Pozývajú nás, aby sme sa k nim pripojili. Cena púte je 35 €. Plagát s bližšími informáciami je na nástenke. Prihlásenie je možné v sakristii.

Bohuznáma farníčka venovala na novú spovedelnicu a koberec milodar vo výške 300 €. Ostatné dary v uplynulom týždni činili 245 €. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

 

jan 8 2017

Farské oznamy na nedeľu Krstu Krista Pána – 8.1.2017

 

nedeľa

8. januára

Krst Krista Pána

sviatok

9.00 hod.

za Božiu pomoc a úspešnú operáciu manžela Jozefa

10.30 hod.

za farníkov

pondelok

9. januára

 

18.00 hod.

za syna Juraja s rodinou, za zdravie, Božiu ochranu a dary Ducha Svätého

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

10. januára

 

18.00 hod.

+ Anka Klčová (1. výročie) a rodičia Talčíkoví

18.45 hod.

Modlitby otcov (na fare)

streda

11. januára

 

18.00 hod.

za duše v očistci

štvrtok

12. januára

 

18.00 hod.

za Božie požehnanie pre deti, krstné deti a birmovného syna

piatok

13. januára

 

18.00 hod.

+ rodičia, sesternica a ďalší z rodiny

sobota

14. januára

 

18.00 hod. TL

za Božie milosrdenstvo pre Veroniku, Martinka a Moniku

nedeľa

15. januára

2. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

na poďakovanie za 50 rokov života

10.30 hod.

za farníkov

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Z praktických dôvodov a pre duchovné dobro veriacich budú v zimnom období bývať stredajšie sväté omše vo farskom kostole v Myjave, a nie na Turej Lúke. Týka sa to už tohto týždňa. Sobotná večerná svätá omša bude zachovaná na Turej Lúke.

V tomto období je zvykom požehnávať príbytky. Kto by mal záujem o požehnanie domu alebo bytu, môže sa ešte prihlásiť v sakristii.

Dnešnou nedeľou sa končí vianočné obdobie a začína sa prvá časť liturgického obdobia cez rok.

Úmysly svätých omší na mesiac február budem zapisovať v piatok 13. januára po večernej svätej omši vo farskej kancelárii.

21. ročník farského plesu bude v sobotu 18. februára 2017 v priestoroch myjavského gymnázia. Lístky v cene 17 € je možné zakúpiť si u manželov Magulovcov mladších a manželov Sládečkovcov.

Farnosť Myjava žiadala a riadnym konaním získala povolenie na výrub stromov v okolí kostola a fary. Ak by mal niekto z farníkov záujem o drevo z výrubu, poskytnem mu bližšie informácie.

Bohuznáma rodina venovala na novú spovedelnicu a koberec milodar vo výške 500 €. Ostatné dary na kostol v uplynulom týždni činili 290 €. Pán Boh zaplať všetkým darcom.