okt 16 2016

Farské oznamy na 29. nedeľu v období cez rok – 16. októbra 2016

 

nedeľa

16. októbra

29. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

+ rodičia Ondrej a Terézia Červení, brat Paľko, Kamil a ostatní členovia rodiny

10.30 hod.

za ťažko chorého Alfréda

pondelok

17. októbra

sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka,

spomienka

16.45 hod.

Mariánske večeradlo

18.00 hod.

na poďakovanie za 12 rokov manželstva

utorok

18. októbra

sv. Lukáša, evanjelistu,

sviatok

18.00 hod.

+ matka Mária

streda

19. októbra

 

18.00 hod. TL

za správne rozhodnutia pre deti

štvrtok

20. októbra

 

18.00 hod.

+ synovia a sestry a za obrátenie a duchovnú obnovu rodiny Bohovicovej

piatok

21. októbra

 

18.00 hod.

za zdravie a dary Ducha Svätého pre rodinu

sobota

22. októbra

sv. Jána Pavla II., pápeža,

ľubovoľná spomienka

18.00 hod. TL

+ matka Ľudmila (1. výročie) a otec Ján

nedeľa

23. októbra

 

30. nedeľa

v období cez rok

 

MISIJNÁ NEDEĽA

 

10.30 hod.

za prehĺbenie viery detí

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

V pondelok po svätej omši budem vo farskej kancelárii zapisovať úmysly svätých omší na mesiac november.

Svätá spoveď ako príprava na vysluhovanie sviatosti birmovania bude v utorok od 17.00 hod., vo štvrtok od 17.00 hod. a v piatok od 16.00 hod. V prípade potreby budem spovedať aj po večerných svätých omšiach.

Nácvik pre birmovancov bude v piatok po večernej svätej omši.

V sobotu od 8.30 hod. prosím birmovancov, ich rodiny i všetkých ochotných farníkov o brigádnickú pomoc v kostole, jeho okolí a na fare, aby sme poupratovali a pripravili všetko potrebné na nedeľnú slávnosť.

Budúcu nedeľu bude len jedna svätá omša so začiatkom o 10.30 hod. Jej hlavným celebrantom bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý 18 kandidátom z našej farnosti vyslúži sviatosť birmovania. Sú to naši mladí, budúcnosť našej farnosti. Našu farnosť navštívi diecézny biskup ako náš pastier a otec. Preto pokladám za vhodné, aby sa celé naše farské spoločenstvo zúčastnilo tejto slávnosti. Komu by to pre vážne okolnosti nebolo možné, svätá omša s nedeľnou platnosťou bude v sobotu večer na Turej Lúke.

Budúca nedeľa je misijná nedeľa. Koná sa zbierka na misie.

Odoberatelia časopisu Posol môžu predplatné na rok 2017 v nezmenenej výške 7,50 € uhradiť do konca novembra p. Márii Markovej. Zároveň sa môžu prihlásiť aj noví predplatitelia.

U p. Jaroslava Hyžu je možné zakúpiť si nástenný kalendár na rok 2017 s fotografiami od dominikánskeho kňaza za príspevok 3 €.

Milodary v tomto týždni činili 195 €. Pán Boh zaplať.

 

okt 9 2016

Farské oznamy na 28. nedeľu v období cez rok – 9. októbra 2016

 

nedeľa

9. októbra

28. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

za obrátenie vnučky

10.30 hod.

na poďakovanie za 70 rokov života

pondelok

10. októbra

 

16.45 hod.

Mariánske večeradlo

18.00 hod.

+ rodičia a bratia

utorok

11. októbra

 

18.00 hod.

za dary Ducha Svätého

pre syna a jeho rodinu

streda

12. októbra

 

18.00 hod. TL

 

štvrtok

13. októbra

 

Mariánske večeradlo v Rovensku

piatok

14. októbra

 

18.00 hod.

+ Gustáv Slašťan

a rodičia z oboch strán

sobota

15. októbra

sv. Terézie od Ježiša (Avilskej), panny a učiteľky Cirkvi,

spomienka

18.00 hod. TL

+ Zdenka Jaurová

nedeľa

16. októbra

29. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

+ rodičia Ondrej a Terézia Červení, brat Paľko, Kamil a ostatní členovia rodiny

10.30 hod.

za farníkov

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

V utorok večer sa uskutoční v našej farnosti duchovná obnova pre účastníkov modlitieb za život pred myjavskou nemocnicou. Začne sa posvätným ružencom za život o 17.20 hod., bude pokračovať svätou omšou a stretnutím na fare. Z tohoto dôvodu nebudem môcť v utorok pred svätou omšou spovedať.

Kňazská rekolekcia bude v stredu vo farskom kostole v Senici so začiatkom o 9.30 hod.

Vo štvrtok 13. októbra sa o 17.00 hod. uskutoční v Rovensku mariánske večeradlo. Odchod autobusu z našej farnosti bude o 15.45 hod. z Jablonskej ulice. Odporúča sa vziať si so sebou sviečku. V Myjave tento deň svätá omša nebude. Komu som zapísal úmysel svätej omše na 13. októbra, prosím, nech sa za mnou zastaví.

V piatok počas večernej svätej omše a po nej bude stretnutie birmovancov. V sobotu sa duchovná obnova pre birmovancov začne o 8.30 hod. na fare. Sviatosť birmovania sa v našej farnosti bude vysluhovať v nedeľu 23. októbra, kedy bude len jedna svätá omša so začiatkom o 10.30 hod.

Úmysly svätých omší na mesiac november budem zapisovať až budúci pondelok 17. októbra.

Milodary v tomto týždni činili 75 €. Pán Boh zaplať.

 

okt 2 2016

Farské oznamy na 27. nedeľu v období cez rok – 2. októbra 2016

 

nedeľa

2. októbra

27. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

+ Ján Vajaš

10.30 hod.

za farníkov

13.30 – 15.00 hod.

Poklona Najsvätejšej oltárnej sviatosti

pondelok

3. októbra

 

16.45 hod.

Mariánske večeradlo

18.00 hod.

za duchovné uzdravenie v rodine

utorok

4. októbra

sv. Františka Assiského,

spomienka

18.00 hod.

+ rodičia a súrodenci

streda

5. októbra

 

18.00 hod. TL

na poďakovanie za 20 rokov manželstva s prosbou o ďalšiu pomoc

štvrtok

6. októbra

PRVÝ ŠTVRTOK

Deň modlitieb za duchovné povolania

18.00 hod.

za prehĺbenie viery a zdravie pre syna

piatok

7. októbra

PRVÝ PIATOK

Ružencovej Panny Márie

18.00 hod.

+ manžel Ján a rodičia z oboch strán

sobota

8. októbra

 

18.00 hod. TL

za živých a zomrelých členov ružencového bratstva

nedeľa

9. októbra

28. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

za obrátenie vnučky

10.30 hod.

na poďakovanie za 70 rokov života

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Dnes, na prvú nedeľu v mesiaci bude poklona Najsvätejšej oltárnej sviatosti s vyložením o 13.30 hod. a ukončením o 15.00 hod. eucharistickou pobožnosťou.

Pred prvým piatkom budem spovedať v utorok a vo štvrtok od 17.00 hod. a v piatok od 16.00 hod. Vo štvrtok a v piatok dopoludnia navštívim chorých po domoch.

V piatok po večernej svätej omši prosím birmovancov a ich rodičov, aby prišli do farského kostola na stretnutie týkajúce sa organizačnej prípravy slávnosti vysluhovania sviatosti birmovania v našej farnosti. Tiež oznamujem, že v sobotu 15. októbra budú mať birmovanci celodennú duchovnú obnovu ako prípravu na prijatie sviatosti birmovania.

Informácie o prácach vo farnosti: Pred dokončením je bývanie kňaza na poschodí vo farskej budove. Chýbajú ešte interiérové dvere, po ich montáži bude možné presťahovanie. Vo farskom kostole sa obnovil oltár, do birmovky by sa mal ešte vymeniť koberec na vyvýšenej ploche okolo oltára, aby priestor, kde slávime Najsvätejšiu obetu, bol dôstojný, upravený a pekný. Ďalšou prioritou je vytvorenie príjemnej pastoračnej miestnosti na prízemí farskej budovy, ktorá by slúžila na stretnutia pre všetky skupiny našich farníkov. Ďakujem za Vaše milodary. S radosťou a veľkou vďačnosťou tiež oznamujem, že na potrebné stavebné práce na našej farskej budove poskytol otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský našej farnosti dar vo výške 25.000 €. V mene svojom i v mene celej farnosti vyjadrím v tomto týždni listom otcovi arcibiskupovi našu úprimnú vďaku.

Vo štvrtok 13. októbra sa uskutoční v Rovensku mariánske večeradlo. Kto by sa ho chcel z našej farnosti zúčastniť, nech sa prihlási u pani Anny Kovaničovej.

Milodary v tomto týždni činili 85 €. Pán Boh zaplať.

 

sep 25 2016

Farské oznamy na 26. nedeľu v období cez rok – 25. septembra 2016

 

nedeľa

25. septembra

26. nedeľa

v období cez rok

9.00 hod.

+ rodičia Florián a Mária

10.30 hod.

za farníkov

pondelok

26. septembra

sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov,

ľubovoľná spomienka

16.45 hod.

Mariánske večeradlo

18.00 hod.

+ Václav a Terezka

utorok

27. septembra

sv. Vincenta de Paul, kňaza,

spomienka

18.00 hod.

za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Danku s rodinou

streda

28. septembra

sv. Václava, mučeníka

ľubovoľná spomienka

18.00 hod. TL

za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre rodinu

štvrtok

29. septembra

sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov,

sviatok

18.00 hod.

+ Anton a Mária

piatok

30. septembra

sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi,

spomienka

18.00 hod.

za živých a zomrelých členov ružencového bratstva

sobota

1. októbra

sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi,

spomienka

8.00 hod.

Mariánska ružencová pobožnosť

18.00 hod. TL

+ manželka Kvetoslava

a starí rodičia z oboch strán

nedeľa

2. októbra

27. nedeľa

v období cez rok

9.00 hod.

+ Ján Vajaš

10.30 hod.

za farníkov

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Ešte dnes je možné podpisom podporiť európsku iniciatívu na ochranu manželstva muža a ženy.

Dnes popoludní o 15.00 hod. budú vo farskom kostole pred vyloženou Oltárnou sviatosťou modlitby matiek. Pozývam všetky mamy a staré mamy chváliť Pána a vzdávať mu vďaky za všetko, čo spravil v ich životoch.

Na štvrtok 29. septembra pripadá na našu farnosť celodenná poklona Oltárnej sviatosti. Veľmi Vás povzbudzujem nájsť si čas a zastaviť sa počas dňa aspoň nachvíľku na adoráciu. Vzadu na stolíku je pripravená tabuľka, do ktorej sa môže zapísať služba na polhodinové intervaly (aj viacero osôb na ten istý čas). Začiatok adorácie bude o 8.00 hod. a zakončíme ju o 17.15 hod. spoločnou modlitbou posvätného ruženca pred Oltárnou sviatosťou. Z tohto dôvodu nebudem môcť vo štvrtok pred svätou omšou spovedať.

V sobotu 1. októbra bude v Šaštíne púť ružencových bratstiev. O 8.00 hod. bude v našom farskom kostole mariánska ružencová pobožnosť. Október je zvlášť venovaný modlitbe posvätného ruženca. Ak sa ho modlíme spoločne v kostole alebo v rodine, môžeme za obvyklých podmienok raz denne získať úplné odpustky. Stačí päť desiatkov, pri každom Zdravase treba vyslovovať názov tajomstva a k modlitbe pripojiť aj nábožné rozjímanie o každom tajomstve.

V nasledujúcom týždni sa ukazuje možnosť v našom farskom kostole uskutočniť skrášlenie podstavy oltára, na ktorom slávime svätú omšu, aby bola jeho biela farba nahradená farebnosťou lepšie prispôsobenou interiéru kostola. Práce spôsobia isté dočasné provizórne podmienky.

V utorok 11. októbra počas večernej svätej omše a po jej skončení sa na fare bude konať duchovná obnova pre tých, ktorí sa zapájajú do modlitieb za život pred myjavskou nemocnicou.

Vo štvrtok 13. októbra sa uskutoční v Rovensku mariánske večeradlo. Kto by sa ho chcel z našej farnosti zúčastniť, nech sa prihlási u pani Anny Kovaničovej.

Milodary v tomto týždni činili 40 €. Pán Boh zaplať.

 

sep 18 2016

Farské oznamy na 25. nedeľu v období cez rok – 18. septembra 2016

 

nedeľa

18. septembra

25. nedeľa

v období cez rok

9.00 hod.

+ rodičia Hlaváčoví a ich synovia

10.30 hod.

za farníkov

pondelok

19. septembra

 

16.45 hod.

Mariánske večeradlo

18.00 hod.

+ manžel Vladimír

utorok

20. septembra

sv. kórejských mučeníkov,

spomienka

18.00 hod.

+Rudolf Brun a + z rodiny

streda

21. septembra

sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

sviatok

18.00 hod. TL

+ rodičia Stanislav a Jana

štvrtok

22. septembra

 

18.00 hod.

+ rodičia Harnošoví a starí rodičia z oboch strán

piatok

23. septembra

sv. Pia z Pietrelciny, kňaza,

spomienka

18.00 hod.

+ bratia Ján, Pavol, Emil a Peter

sobota

24. septembra

 

18.00 hod. TL

+ Milan Sadloň (nedožitých 90 rokov)

nedeľa

25. septembra

26. nedeľa

v období cez rok

9.00 hod.

+ rodičia Florián a Mária

10.30 hod.

za farníkov

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Dnes popoludní o 15.00 hod. sa v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave uskutoční kajúcna bohoslužba za obete holokaustu. Podujatie pripravilo Mesto Myjava spolu s Evanjelickou cirkvou. Účasťou bude zastúpená aj Katolícka cirkev. Pozývam Vás zúčastniť sa tejto pobožnosti. O 16.30 hod. bude odhalený pamätník obetiam holokaustu. Plagát je na nástenke.

Podpisom je možné podporiť európsku iniciatívu na ochranu manželstva muža a ženy. Pre platnosť podpisu sa nesmú používať žiadne skratky, adresa musí byť kompletná a aj muži musia vypísať rodné priezvisko. Štátna príslušnosť sa vypisuje „slovenská“. Organizátori pripravili záložky, ktoré si môžete zobrať domov a obdarovať sa nimi ako manželia alebo ako rodičia a deti.

Dodatočné prihlásenie dieťaťa na prvé sväté prijímanie je možné ešte v tomto týždni v sprievode aspoň jedného z rodičov v dopredu dohodnutom čase.

V utorok 20. septembra uskutoční Svätý Otec František medzináboženské stretnutie v Assisi. Zvlášť v tento deň prosí o modlitbu za pokoj vo svete. Zároveň je v tento deň výročie konania pochodu za život v Bratislave. Môžeme v modlitbách pamätať aj na vec ochrany života.

V tomto týždni v piatok po svätej omši, v sobotu o 8.00 hod. a budúcu nedeľu o 15.00 hod. budú vo farskom kostole modlitby matiek. Pozývam všetky mamičky a babičky z našej farnosti na toto modlitbové trojdnie.

V sobotu 1. októbra, na začiatku mariánskeho ružencového mesiaca, bude v šaštínskej bazilike 10. púť ružencových bratstiev. Pozvaní sú všetci ctitelia Panny Márie a priaznivci modlitby posvätného ruženca. Plagát s programom je na ružencovej nástenke.

Liturgické okienko: Po premenení je správne z pokľaknutia vstávať hneď, spolu s kňazom, ešte pred slovami „Hľa, tajomstvo viery.“ Pri znaku pokoja má najprv zaznieť spoločné zvolanie „Pokoj a bratská láska, nech je medzi nami,“ a až potom sa obrátiť k okolostojacim a uskutočniť gesto podania ruky. Povzbudzujem k aktívnej účasti na svätej omši cez zapojenie sa do spevu a do odpovedí ľudu.

Milodary v tomto týždni činili 210 €. Pán Boh zaplať.

 

sep 11 2016

Farské oznamy na 24. nedeľu v období cez rok – 11. septembra 2016

 

nedeľa

11. septembra

 

24. nedeľa

v období cez rok

 

 

9.00 hod.

za zdravie a dary Ducha Svätého

pre rodinu

10.30 hod.

za farníkov

pondelok

12. septembra

Najsvätejšieho mena Panny Márie,

ľubovoľná spomienka

16.45 hod.

Mariánske večeradlo

18.00 hod.

+ manžel a rodičia z oboch strán

utorok

13. septembra

sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi,

spomienka

18.00 hod.

za duchovné uzdravenie a obrátenie manžela

streda

14. septembra

Povýšenie Svätého kríža,

sviatok

18.00 hod. TL

za obrátenie a živú vieru

pre spolužiakov

štvrtok

15. septembra

Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska,

slávnosť

18.00 hod.

+ manžel Jozef Závodský

(1. výročie)

piatok

16. septembra

sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov,

spomienka

18.00 hod.

+ manžel Jozef a rodičia z oboch strán

sobota

17. septembra

 

18.00 hod. TL

+ starí rodičia z oboch strán

 

nedeľa

18. septembra

 

25. nedeľa

v období cez rok

9.00 hod.

+ rodičia Hlaváčoví a ich synovia

10.30 hod.

za farníkov

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

V dnešnú nedeľu pozývam popoludní o 15.30 hod. všetkých farníkov – mladších, starších a najmä rodiny s deťmi na farskú opekačku, ktorá sa bude konať v oddychovom areáli Padelky v mestskej časti Turá Lúka. Suroviny na opekanie si treba priniesť. Tešíme sa na vzájomné spoločenstvo.

Zapisovanie úmyslov svätých omší na mesiac október bude v utorok 13. septembra po večernej svätej omši vo farskej kancelárii.

V deň Sedembolestnej Panny Márie bude slávnostná svätá omša v našej farnosti večer o 18.00 hod. Dopoludnia sa môžeme podľa možností zúčastniť na púti v Šaštíne. Bolo by ideálne vzájomne si pomôcť s dopravou autami. Vzadu na nástenke v kostole je tabuľka, kde sa môžu zapísať ochotní šoféri a pasažieri do ich áut. Odchod bude od kostola o 8.00 hod.

Miništrantské stretnutia budú bývať pravidelne vždy vo štvrtok počas svätej omše a po nej.

Prihlasovanie detí na prvé sväté prijímanie bude v piatok 16. septembra o 17.00 hod. vo farskej kancelárii. Je potrebné, aby dieťa prišlo v sprievode aspoň jedného z rodičov.

Sväté omše za účasti detí a mládeže budú bývať vždy v piatok o 18.00 hod. Podporí sa tak aj užitočná duchovná prax zúčastniť sa okrem nedele aspoň raz aj počas týždňa na svätej omši.

V našej farnosti nie sú pevne stanovené úradné hodiny. Stretnutie ohľadom krstu, sobáša, rozhovoru či inej záležitosti odporúčam vopred dohodnúť telefonicky, e-mailom alebo osobne po svätej omši, aby sa mohlo uskutočniť pokojne, v termíne vyhovujúcom obidvom stranám.

V uplynulom týždni sa podarilo obnoviť predsieň farského kostola. Ďakujem mužom, ktorí pomohli s prácami – p. kostolníkovi Augustínovi Magulovi, p. Jozefovi Molekovi a p. Milanovi Vachovi, ako aj ženám, ktoré potom starostlivo upratali.

Milodary v tomto týždni činili 106 €. Pán Boh zaplať.

 

sep 5 2016

Svedectvo a modlitba po Svetových dňoch mládeže

Z Farnosti Myjava sa na Svetových dňoch mládeže v poľskom Krakove zúčastnili Martin Vanek, Klára Magulová a Veronika Hudáková. V nedeľu 4. septembra 2016 vo Farskom kostole sv. Štefana Uhorského v Myjave pripravili títo traja mladí pre farníkov zaujímavé podujatie, pri ktorom porozprávali o histórii Svetových dní mládeže a podelili sa s osobnými svedectvami a zážitkami z tohto jedinečného svetového stretnutia mladých ľudí veriacich v Krista. Prežitú atmosféru približili prostredníctvom fotografií a klipov. Pri svojom rozprávaní nevynechali ani ťažkosti, s ktorými sa v Krakove stretli a napriek ktorým pokladajú účasť na Svetových dňoch mládeže za fascinujúci zážitok, ktorý ich posilnil vovnútri i navonok v odvážnom prežívaní viery, ktorú majú spoločnú s miliónmi mladých ľudí po celom svete. Prezentačnú časť potom vystriedalo stíšenie pri eucharistickej adorácii. Mladí z myjavskej farnosti si pripravili zamyslenia na tri významné témy kresťanského života: láska, odpustenie a svätosť. Krásnym spevom a hudbou pomohli aj ostatným farníkom pozdvihnúť srdcia k Bohu a ďakovať za Cirkev, ktorá je stále mladá a plná života milosti.

 

 

sep 4 2016

Farské oznamy na 23. nedeľu v období cez rok – 4. septembra 2016

 

nedeľa

4. septembra

 

23. nedeľa

v období cez rok

 

9.00 hod.

celá + rodina Vojvodová

10.30 hod.

za manželov Tomáša a Marcelku

17.00 hod.

Svedectvo zo SDM

a eucharistická adorácia

pondelok

5. septembra

 

16.45 hod.

Mariánske večeradlo

18.00 hod.

+ otec, krstní rodičia Prední,

starí rodičia a ostatní príbuzní

utorok

6. septembra

 

18.00 hod.

+ rodičia Mydlíkoví a starí rodičia Gojdičoví

streda

7. septembra

Svätých košických mučeníkov,

spomienka

18.00 hod. TL

+ matka Mária a brat Ignác

štvrtok

8. septembra

Narodenie Panny Márie,

sviatok

18.00 hod.

na poďakovanie za 82 rokov života

a prosba za obrátenie v rodine

piatok

9. septembra

 

18.00 hod.

+ rodičia, súrodenci, manžel, vnučka

a za chorého syna

sobota

10. septembra

 

18.00 hod. TL

za obrátenie priateľa

 

nedeľa

11. septembra

 

24. nedeľa

v období cez rok

9.00 hod.

za zdravie a dary Ducha Svätého

pre rodinu

10.30 hod.

za farníkov

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Srdečne všetkých pozývam na dnešný duchovný program o 17.00 hod. Účastníci Svetových dní mládeže z našej farnosti nám sprostredkujú svedectvo o tejto akcii a potom bude eucharistická adorácia, ktorú pripravili naši mladí.

V rámci prípravy birmovancov prídu v piatok do našej farnosti hostia – členovia skupiny Lámačské chvály. Začiatok bude o 18.00 hod. svätou omšou, po nej budú v ich  programe chválové piesne a svedectvá. Pozývam všetkých, nielen birmovancov, povzbudiť sa ich vierou a piesňami.

Budúcu nedeľu 11. septembra pozývam všetkých farníkov – mladších, starších a najmä rodiny na farskú opekačku, ktorá sa bude konať od 15.30 hod. v oddychovom areáli Padelky v mestskej časti Turá Lúka. Ak nám bude priať počasie, bude to príležitosť na príjemné neformálne stretnutie a posilnenie vzájomných vzťahov. Suroviny na opekanie si treba priniesť.

Okrem Katolíckych novín je vzadu v kostole k dispozícii nový časopis – dvojmesačník Milujte sa! Odporúčaná cena je 1,35 €.

Miništrantské stretnutie bude vo štvrtok počas svätej omše a po nej.

Informácia o aktuálnych udalostiach v Cirkvi: 1. septembra bol vysvätený nový košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. Dnes 4. septembra je v Ríme svätorečená Matka Tereza z Kalkaty.

Pozvanie pre mladých: diecézne stretnutie mládeže Cliptime v Šaštíne (17. – 18. septembra), predtým pešia púť z Marianky do Šaštína.

Možnosť objednať pre deti katolícky časopis Rebrík pre rozvoj ich tvorivosti a rast vo viere.

Milodary v tomto týždni činili 285 €. Pán Boh zaplať za každý dar.

 

sep 3 2016

Farská púť do Svätyne Božieho milosrdenstva v Łagiewnikoch

V prvý septembrový deň sa takmer 50 pútnikov z Farnosti Myjava vydalo na jednodňovú púť, ktorej cieľom bolo prejsť Bránou milosrdenstva na Svätyni Božieho milosrdenstva v Łagiewnikoch v Krakove. Pútnici po krátkej modlitbe a prijatí požehnania v myjavskom farskom kostole o 5.30 hod. vycestovali autobusom do Poľska. O 11.00 hod. sa v slovenskej kaplnke Sedembolestnej Panny Márie nachádzajúcej sa na dolnom podlaží Svätyne v Łagiewnikoch zúčastnili svätej omše, pri ktorej sa povzbudili slovami z evanjelia o apoštolovi Petrovi, ktorý napriek hrôze zo svojej hriešnosti neváhal nasledovať Ježiša Krista. Po obede z vlastných zásob si pútnici uctili dvoch svätcov, veľkých apoštolov Božieho milosrdenstva: sv. sestru Faustínu Kowalskú a sv. Jána Pavla II. Navštívili kostol v kláštore, kde sestra Faustína zložila prvé aj večné sľuby a kde aj zomrela. Po krátkej pešej prechádzke sa dostali do novovybudovaného Centra sv. Jána Pavla II. na protiľahlom svahu, kde sa v nádhernej svätyni mohli nadchnúť jedinečnou mozaikovou výzdobou pátra Marka Ivana Rupnika SJ a prezrieť si vzácne pamätné predmety súvisiace so životom pápeža Jána Pavla II. Čas cestovania v autobuse využili pútnici na zamyslenie nad časťami pápežskej buly Misericordiae vultus, ktorou Svätý Otec František vyhlásil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Šťastný návrat do Myjavy nastal pred 22.00 hod. Prinášame výber fotografií z púte.

 

 

 

aug 28 2016

Farské oznamy na 22. nedeľu v období cez rok – 28. augusta 2016

 

nedeľa

28. augusta

 

22. nedeľa

v období cez rok

 

 

9.00 hod.

+ mamička a brat Paľko

10.30 hod.

za farníkov

pondelok

29. augusta

Mučenícka smrť

sv. Jána Krstiteľa,

spomienka

16.45 hod.

Mariánske večeradlo

18.00 hod.

za vedenie Ducha Svätého pri výchove detí

utorok

30. augusta

 

18.00 hod.

za duše v očistci

streda

31. augusta

 

18.00 hod. TL

 

štvrtok

1. septembra

Prvý štvrtok

–  –  –

Farská púť k Božiemu milosrdenstvu

piatok

2. septembra

Prvý piatok

18.00 hod.

+ dcéra Alena

sobota

3. septembra

Prvá sobota

8.00 hod.

Mariánska ružencová pobožnosť

18.00 hod. TL

za šťastný pôrod dcéry

 

nedeľa

4. septembra

 

23. nedeľa

v období cez rok

9.00 hod.

celá + rodina Vojvodová

10.30 hod.

za manželov Tomáša a Marcelku

17.00 hod.

Svedectvo zo SDM a eucharistická adorácia

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Pútnici k Božiemu milosrdenstvu do Łagiewnikov sa stretneme vo štvrtok 1. septembra o 5.15 hod. vo farskom kostole. O 5.20 hod. sa zveríme pod Božiu ochranu a nastúpime do autobusu, ktorý odštartuje presne o 5.30 hod.

Svätá spoveď pred prvým piatkom bude v utorok od 17.00 hod. a v piatok od 16.00 hod.

Začiatok bezprostrednej prípravy kandidátov na prijatie sviatosti birmovania bude v piatok pri svätej omši o 18.00 hod. Pre birmovancov je účasť povinná.

V sobotu bude o 8.00 hod. mariánska ružencová pobožnosť. Hneď po jej skončení sa bude konať stretnutie všetkých lektorov našej farnosti, na ktorom budeme hovoriť o vykonávaní tejto služby. Zároveň na toto stretnutie pozývam nových záujemcov, ktorí by boli ochotní zapojiť sa do služby čítania Božieho slova pri svätých omšiach. Podmienkou je pravidelný sviatostný život.

Budúcu nedeľu budeme pri obidvoch svätých omšiach prosiť o dary Ducha Svätého na začiatku nového školského roka.

O týždeň, na prvú nedeľu v mesiaci budeme mať mimoriadny duchovný program. Nebude zvyčajná poludňajšia adorácia, ale stretneme sa vo farskom kostole navečer o 17.00 hod. Účastníci Svetových dní mládeže z našej farnosti nám sprostredkujú svedectvo o tejto akcii a zakončíme adoráciou, ktorú pripravia naši mladí.

Pozývam dospelých, ktorí neprijali krst, prvé sväté prijímanie alebo birmovku a túžia po týchto sviatostiach, aby sa prihlásili na fare.

Milodary v tomto týždni: 55 €. Pán Boh zaplať.