nov 27 2016

Farské oznamy na 1. adventnú nedeľu – 27. novembra 2016

 

nedeľa

27. novembra

1. adventná nedeľa

9.00 hod.

za dary Ducha Svätého pre Sáru

10.30 hod.

za farníkov

pondelok

28. novembra

 

18.00 hod.

+ manžel, rodičia a starí rodičia

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

29. novembra

 

18.00 hod.

za Božie požehnanie

pre novomanželov Černákových

streda

30. novembra

sv. Ondreja, apoštola,

sviatok

6.00 hod.

+ starí rodičia z oboch strán

štvrtok

1. decembra

PRVÝ ŠTVRTOK

18.00 hod.

za pevnú vieru a nádej pre tohtoročných birmovancov našej farnosti

piatok

2. decembra

PRVÝ PIATOK

18.00 hod.

+ Irma Šípková (20 rokov od smrti)

sobota

3. decembra

sv. Františka Xaverského, kňaza

spomienka

 

PRVÁ SOBOTA

8.00 hod.

Mariánska ružencová pobožnosť

18.00 hod. TL

+ Jakubko

a za duchovnú silu pre jeho rodičov

nedeľa

4. decembra

 

2. adventná nedeľa

 

PRVÁ NEDEĽA

 

9.00 hod.

za Božiu pomoc pre manželku

pri operácii

10.30 hod.

za farníkov

14.00 hod.

Eucharistická adorácia,

zakončenie o 15.00 hod.

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Dnes sa po svätej omši koná jesenná zbierka na charitu.

K sláveniu vianočných sviatkov v našej farnosti patrí aj jasličková pobožnosť. Mladých a deti, ktoré by v nej chceli účinkovať, prosím, aby dnes zostali chvíľku po svätej omši v kostole.

Modlitby otcov budú bývať každý utorok po svätej omši na fare. Pozývam všetkých otcov z našej farnosti na spoločnú modlitbu.

Počas adventu vždy v stredu budeme mávať rannú rorátnu svätú omšu o 6.00 hod. vo farskom kostole v Myjave (namiesto večernej svätej omše na Turej Lúke). Pozývam Vás na tieto tradičné adventné slávenia s nezameniteľnou atmosférou. Treba si so sebou priniesť svetielko (nekvapkajúcu sviečku alebo kahanček). Zvlášť pozývam deti a mladých. Po svätej omši bude na fare malé pohostenie, po ktorom môžu ísť do školy.

Pred prvým piatkom budem spovedať vo štvrtok od 17.00 hod. a v piatok od 16.00 hod. Vo štvrtok a piatok navštívim chorých po domoch.

Členovia Spolku sv. Vojtecha si kalendár a podielovú knihu môžu prevziať počas nasledujúcich dvoch týždňov v sakristii od p. Štefany Magulovej. Ročné členské činí 5 €.

Kto by mal z mladších žien ochotu zapojiť sa do upratovacej služby, ktorá sa stará o náš farský kostol, môže sa prihlásiť u p. Valérie Molčanovej alebo na fare.

Na nástenke je umiestnený dekrét o vyhlásení Roka sv. Martina v Bratislavskej arcidiecéze. Počas neho v bratislavskej katedrále a v chrámoch zasvätených sv. Martinovi na jej území možno získať úplné odpustky.

Milodary v tomto týždni činili 160 €. Pán Boh zaplať.

 

nov 26 2016

Pletenie adventných vencov

Vo farskej pastoračnej miestnosti sa v sobotu 26. novembra 2016 popoludní uskutočnilo spoločné pletenie adventných vencov ako príprava na obdobie očakávania Pánovho príchodu. Príjemnú atmosféru pri tvorivej práci zachytáva niekoľko fotografií.

 

 

nov 20 2016

Farské oznamy na 34. nedeľu v období cez rok – slávnosť Krista Kráľa – 20. novembra 2016

 

nedeľa

20. novembra

 

34. nedeľa v období cez rok

 

KRISTA KRÁĽA

 

9.00 hod.

+ rodičia Košíkoví a rodiny ich detí

10.30 hod.

+ Pavlína Kýrová

(svätá omša po pohrebe)

pondelok

21. novembra

Obetovanie Panny Márie,

spomienka

18.00 hod.

na poďakovanie za 50 rokov prežitých v manželstve

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

22. novembra

sv. Cecílie, panny a mučenice,

spomienka

18.00 hod.

na poďakovanie za 70 rokov života s prosbou o Božiu pomoc do ďalších rokov

streda

23. novembra

 

18.00 hod. TL

+ rodičia Ján a Alojzia Jurkovičoví

štvrtok

24. novembra

sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, vietnamských mučeníkov,

spomienka

18.00 hod.

+ z rodiny Papulákovej a Belkovej

piatok

25. novembra

sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice,

spomienka

18.00 hod.

+ rodičia z oboch strán

sobota

26. novembra

 

18.00 hod. TL

za živých a + členov ružencového bratstva

nedeľa

27. novembra

 

1. adventná nedeľa liturgického roka „A“

 

9.00 hod.

za dary Ducha Svätého pre Sáru

10.30 hod.

za farníkov

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Svätomartinská dobročinná zbierka v našej farnosti činila 402,10 €. Nech Boh odmení Vaše milodary pre mladých ľudí vychádzajúcich z detských domovov a pre rodiny v krízových situáciách.

Dnes môžeme pri obnove zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu získať za splnenia obvyklých podmienok úplné odpustky. Preto bude po svätej omši eucharistická poklona s požehnaním.

Dnes sa končí mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Ďakujeme Bohu za dobrodenia, ktoré priniesol.

Zapisovanie úmyslov svätých omší na mesiac december bude v pondelok 21. novembra po večernej svätej omši vo farskej kancelárii.

V utorok 22. novembra po večernej svätej omši bude na fare prvé stretnutie modlitieb otcov. Pozývam všetkých mužov a otcov z našej farnosti vytvoriť spoločenstvo modlitby nevyhnutnej pre správny život pred Božou tvárou.

V sobotu 26. novembra sa od 13.00 hod. uskutoční na fare v pastoračnej miestnosti pletenie adventných vencov. Čečina bude zabezpečená. Treba si priniesť základ pre veniec, sviečky a ozdoby. Kto má k dispozícii lepiacu pištoľ, môže ju priniesť a pomôcť tak aj ostatným.

Budúcu nedeľu sa koná jesenná zbierka na charitu.

Ďakujem všetkým, ktorí majú s obetavosťou účasť na upratovaní nášho kostola. Vďaka pravidelnej službe, je náš chrám čistý a udržiavaný, môžeme sa v ňom dobre cítiť a je aj vizitkou nášho spoločenstva pre hostí. Pozývam k zapojeniu sa do tejto služby aj ďalších, najmä mladšie ženy, ktoré by sa vedeli párkrát do roka uvoľniť v sobotu dopoludnia na približne 1,5 hod. upratovanie.

Milodary v tomto týždni činili 250 €. Pán Boh zaplať.

 

nov 13 2016

Farské oznamy na 33. nedeľu v období cez rok – 13. novembra 2016

 

nedeľa

13. novembra

 

33. nedeľa v období cez rok

 

9.00 hod.

za Božie požehnanie pre synov Igora a Stanislava s rodinami

10.30 hod.

za farníkov

pondelok

14. novembra

 

7.30 hod.

+ syn Jozef (1. výročie)

8.15 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

15. novembra

 

15.45 hod.

pohrebná omša: + Ján Blažíček

streda

16. novembra

 

18.00 hod.

+ rodičia Alžbeta a Martin

štvrtok

17. novembra

sv. Alžbety Uhorskej rehoľníčky,

spomienka

 

piatok

18. novembra

 

17.00 hod.

za múdrosť v rozhodovaní pre deti

sobota

19. novembra

 

18.00 hod. TL

na poďakovanie za Božie dobrodenia a prosba o duchovné napredovanie

nedeľa

20. novembra

 

34. nedeľa v období cez rok

 

KRISTA KRÁĽA

 

9.00 hod.

+ rodičia Košíkoví a rodiny ich detí

10.30 hod.

+ Pavlína Kýrová

(svätá omša po pohrebe z 8.11.2016)

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Dnešnú nedeľu sa koná svätomartinská dobročinná zbierka pri príležitosti sviatku nášho patróna – sv. Martina. Výťažok bude použitý na podporu „domovov na pol ceste“ slúžiacim na pomoc mladým ľuďom vychádzajúcim z detských domovov a na podporu rodín v kríze.

Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva sa chýli ku koncu. Dnes sa zatvárajú po celom svete Brány milosrdenstva. O týždeň, v nedeľu Krista Kráľa zatvorí Svätý Otec František Svätú bránu na Chráme sv. Petra v Ríme a zakončí sa Rok milosrdenstva.

V tomto týždni budem odcestovaný na duchovných cvičeniach. Program svätých omší bude upravený. V piatok nebude stretnutie prvoprijímajúcich detí na fare. V prípade pohrebu alebo zaopatrovania zomierajúcich treba kontaktovať vdp. farára Jána Klimenta v Brezovej pod Bradlom (pevná linka: 034/624 24 10, mobil: 0904 738 370).

Zapisovanie úmyslov svätých omší na mesiac december bude až v pondelok 21. novembra po večernej svätej omši vo farskej kancelárii.

Pokladám za dobrú myšlienku, začať v našej farnosti modlitby otcov. Pozývam všetkých mužov, ktorí by sa chceli stretávať každé 2 týždne na spoločnej modlitbe, na prvé modlitbové stretnutie na faru v utorok 22. novembra po večernej svätej omši.

Kto by mal záujem o stolový alebo nástenný ružencový kalendár na rok 2017 z Dominikánskeho mariánskeho centra, nech kontaktuje ružencového horliteľa – p. Jaroslava Hyžu. Cena je 2 €.

Vzadu v kostole je k dispozícii informačný leták venovaný vzťahu katolíkov a evanjelikov vzhľadom na uplynutie 500 rokov od reformácie. Možno si ho bezplatne vziať a zoznámiť sa s jeho obsahom.

Predbežne informujem, že v sobotu 26. novembra by sa podľa záujmu mohla v pastoračnej miestnosti na fare uskutočniť rodinná akcia pletenia adventných vencov, ktoré by boli potom na druhý deň, v nedeľu v kostole požehnané.

Milodary v tomto týždni činili 350 €. Pán Boh zaplať.

 

nov 6 2016

Farské oznamy na 32. nedeľu v období cez rok – 6. novembra 2016

 

nedeľa

6. novembra

 

32. nedeľa v období cez rok

 

9.00 hod.

+ rodina Komínková a Miklasová

10.30 hod.

za farníkov

14.00 hod.

Eucharistická adorácia,

zakončenie pobožnosťou

o 15.00 hod.

pondelok

7. novembra

 

18.00 hod.

+ manžel Ján a rodičia z oboch strán

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

8. novembra

 

18.00 hod.

za obrátenie, dar viery

a zdravie pre syna

streda

9. novembra

Výročie posviacky Lateránskej baziliky,

sviatok

18.00 hod. TL

+ Jozef a Mária a starí rodičia

štvrtok

10. novembra

sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi,

spomienka

18.00 hod.

+ bratia a rodičia z oboch strán

piatok

11. novembra

sv. Martina z Tours, biskupa,

sviatok patróna Bratislavskej arcidiecézy

18.00 hod.

+ manžel Jozef a syn Jozef

sobota

12. novembra

sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

spomienka

18.00 hod. TL

+ Emil

nedeľa

13. novembra

 

33. nedeľa v období cez rok

 

9.00 hod.

za Božie požehnanie pre synov Igora a Stanislava s rodinami

10.30 hod.

za farníkov

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Na budúcu nedeľu sa bude konať svätomartinská dobročinná zbierka, ktorá sa v našej arcidiecéze koná pravidelne pri príležitosti sviatku nášho patróna – sv. Martina. V tomto roku bude výťažok použitý na podporu „domovov na pol ceste“ slúžiacim na pomoc mladým ľuďom vychádzajúcim z detských domovov, ktorí nemajú kam ísť.

Záujemcovia o odoberanie časopisu Ruženec sa môžu prihlásiť u pani Anny Kovaničovej. Ročné predplatné je 6 €.

V piatok 18. novembra večer sa v Bratislave bude konať Godzone – evanjelizačné podujatie pre mladých s titulom Nový level. Kto by mal záujem zúčastniť sa tohto programu, nech sa za mnou osobne zastaví.

Milodary v tomto týždni činili 55 €. Pán Boh zaplať.

 

okt 30 2016

Farské oznamy na 31. nedeľu v období cez rok – 30. októbra 2016

 

nedeľa

30. októbra

 

31. nedeľa v období cez rok

 

9.00 hod.

za obrátenie bratov s rodinami

10.30 hod.

za farníkov

pondelok

31. októbra

 

18.00 hod.

za obrátenie súrodencov

18.45 hod.

Mariánske večeradlo (na fare)

utorok

1. novembra

Všetkých svätých,

slávnosť,

prikázaný sviatok

9.00 hod.

+ matka Františka, sestra Mária a švagriná Jana

10.30 hod.

za farníkov

16.00 hod.

Pobožnosť na cintoríne

streda

2. novembra

Spomienka na všetkých verných zosnulých

18.00 hod.

+ rodičia Ján a Veronika a starí rodičia

štvrtok

3. novembra

PRVÝ ŠTVRTOK

18.00 hod.

+ manžel, súrodenci a rodičia z oboch strán

piatok

4. novembra

 

sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka

 

PRVÝ PIATOK

18.00 hod.

za zdravie bábätka a matky

sobota

5. novembra

PRVÁ SOBOTA

8.00 hod.

Mariánska ružencová pobožnosť

18.00 hod. TL

prosba o dary Ducha Svätého,

o prácu a zdravie

nedeľa

6. novembra

 

32. nedeľa v období cez rok

 

PRVÁ NEDEĽA

9.00 hod.

+ rodina Komínková a Miklasová

10.30 hod.

za farníkov

14.00 hod.

 

Eucharistická adorácia,

zakončenie pobožnosťou o 15.00 hod.

 

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Zbierka na misie činila 558,24 €. Nech Boh odmení Vaše milodary na misijné dielo Cirkvi.

Mariánske večeradlo bude v zimnom období bývať v pondelok po svätej omši na fare v pastoračnej miestnosti. Pred svätou omšou sa v pondelok nebude modlievať ruženec.

V utorok 1. novembra sa budeme spoločne modliť za zosnulých pri kríži na Dolnom cintoríne v Myjave o 16.00 hod.

V stredu 2. novembra nebude svätá omša na Turej Lúke, ale vo farskom kostole v Myjave.

V stredu 2. novembra máme možnosť pripomenúť si aj zomrelé nenarodené deti, stíšiť sa v kruhu rodiny, pomodliť sa za ne a symbolicky zapáliť sviečku. Jej kúpou podporíme aktivity Fóra života. Príspevok je 1 €, prípadne viac. Sviečky, letáčiky a pokladnička sú vzadu v kostole.

Dôležitá informácia o podmienkach získania odpustkov pre duše v očistci: Veriaci človek, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých (2. novembra) nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa – t.j. od 12.00 hod. dňa 1. novembra do 24.00 hod. dňa 2. novembra. Veriaci človek, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Obvyklé podmienky: svätá spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň), modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otčenáš, Zdravas´ a Sláva) a vo všeobecnosti vylúčenie akejkoľvek pripútanosti k hriechu, aj k všednému.

V sobotu o 8.00 hod. bude mariánska ružencová pobožnosť.

Pred dušičkovými sviatkami a pred prvým piatkom budem spovedať v pondelok, v stredu, vo štvrtok a v piatok vždy od 17.00 hod. Vo štvrtok a v piatok navštívim chorých v domácnostiach.

Pred týždňom bola v našej farnosti birmovka. Ešte raz chcem vyjadriť úprimnú vďaku všetkým, ktorí pomohli s prácami v kostole, jeho okolí, na fare; osobitne p. kostolníkovi, organistkám, členom zboru, mládežníckym spevákom a hudobníkom, miništrantom i obetavým pomocníkom, ktorí pripravili birmovkový obed na fare.

Birmovkou sa ukončili prípravné stretnutia mladých. Bude však veľmi užitočné pokračovať v pravidelných stretnutiach mladých v našej farnosti. Vhodný deň by bol vždy v piatok po večernej svätej omši. Pozývam chlapcov a dievčatá na modlitbu, prehĺbenie poznania viery a spoločenstvo do farskej pastoračnej miestnosti.

Milodary v tomto týždni činili 65 €. Pán Boh zaplať.

 

okt 26 2016

Vysluhovanie sviatosti birmovania vo Farnosti Myjava

V nedeľu 23. októbra 2016 pri svätej omši o 10.30 hod. vo Farskom kostole sv. Štefana Uhorského v Myjave vyslúžil bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský sviatosť birmovania 18 kandidátom, ktorí sa na posilnenie Božieho pôsobenia vo svojich životoch cez priajtie darov Ducha Svätého pripravovali vo Farnosti Myjava. Na úvod svätej omše privítali otca arcibiskupa vo Farnosti Myjava ako zástupcovia rodičov birmovancov manželia Hudákoví. Po prečítaní evanjelia otec arcibiskup vo svojom príhovore hovoril o sviatosti birmovania ako o chvíli osobitného Božieho pôsobenia, ktoré sa má prejaviť mnohorakým spôsobom v živote veriaceho človeka. Ako príklad uviedol svedectvo odpustenia dievčaťa svojmu otcovi, ktorý v ťažkej chorobe opustil svoju manželku a jej matku. Pred vyslúžením sviatosti birmovania bol každý birmovanec predstavený svojím krstným menom a priezviskom ako aj menom, ktoré si zvolil za birmovné. Pred záverečným požehnaním vyjadrili birmovanci vďaku otcovi arcibiskupovi, vdp. farárovi Milošovi Kohútkovi, ktorý viedol prvú časť ich prípravy ako aj súčasnému farárovi vdp. Lukášovi Uváčikovi.

 

 

 

Zoznam pobirmovaných:

Michaela Čerešňová – birmovné meno Nina

Simona Čerešňová – birmovné meno Olívia

Diana Dujková – birmovné meno Gianna podľa sv. Gianny Berettovej – Mollovej

Tibor Ďungel – birmovné meno Izidor podľa sv. Izidora Sevillského

Michal Ďurčík – birmovné meno Sebastián

Nikola Ďurčíková – birmovné meno Sofia

Martin Hôždala – birmovné meno Michal

Tobiáš Hôždala – birmovné meno Rafael

Alexandra Hrabošová – birmovné meno Katarína podľa sv. Kataríny Sienskej

Mária Hudáková – birmovné meno Perpetua

Veronika Hudáková – birmovné meno Rita podľa sv. Rity z Cascie

Lucia Kozumplíková – birmovné meno Katarína podľa sv. Kataríny Sienskej

Klára Magulová – birmovné meno Mária podľa sv. Márie Goretti

Kristína Marková – birmovné meno Monika

Martina Mislovičová – birmovné meno Veronika

Juraj Molčan – birmovné meno Pio podľa sv. pátra Pia z Pietrelčiny

Sára Sadloňová – birmovné meno Felicita

Petra Sládečková – birmovné meno Františka

 

okt 23 2016

Farské oznamy na 30. nedeľu v období cez rok – 23. októbra 2016

 

nedeľa

23. októbra

 

30. nedeľa v období cez rok

 

MISIJNÁ NEDEĽA

 

10.30 hod.

za prehĺbenie viery detí

pondelok

24. októbra

 

16.45 hod.

Mariánske večeradlo

18.00 hod.

za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre deti a vnúčatá

utorok

25. októbra

 

18.00 hod.

+ otec Pavol, brat Vladimír, sestra Ľudmila, švagrovia Emil a Ľuboš

streda

26. októbra

 

18.00 hod. TL

za živú vieru pre deti a krstňatá

štvrtok

27. októbra

 

18.00 hod.

za Božiu pomoc pre deti

piatok

28. októbra

sv. Šimona a Júdu, apoštolov,

sviatok

18.00 hod.

+ otec Vladimír a ostatní z rodiny

sobota

29. októbra

 

18.00 hod. TL

za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Klárku

nedeľa

30. októbra

 

31. nedeľa v období cez rok

 

9.00 hod.

za obrátenie bratov s rodinami

10.30 hod.

za farníkov

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

Dnes sa po svätej omši koná zbierka na misie.

V noci z 29. na 30. októbra sa mení čas. O 3.00 hod. letného času sa posúvajú hodiny na 2.00 hod. stredoeurópskeho času.

Ďakujem všetkým, ktorí počas tohto týždňa veľmi obetavo pomáhali pri upratovaní fary po stavebných prácach a pripravovali všetko potrebné na slávnosť vysluhovania sviatosti birmovania.

V Senici sa od 13. novembra bude konať kurz Manželské večery. Pozostáva z 8 stretnutí po 2 hodiny vždy v nedeľu o 17.00 hod. Je určený manželským párom, ktoré chcú posilniť a prehĺbiť svoj partnerský vzťah. Bližšie informácie sú na plagáte na nástenke.

Odoberatelia časopisu Posol môžu predplatné na rok 2017 v nezmenenej výške 7,50 € uhradiť do konca novembra p. Márii Markovej. Zároveň sa môžu prihlásiť aj noví predplatitelia.

Milodary v tomto týždni činili 240 €. Pán Boh zaplať.

 

okt 16 2016

Farské oznamy na 29. nedeľu v období cez rok – 16. októbra 2016

 

nedeľa

16. októbra

29. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

+ rodičia Ondrej a Terézia Červení, brat Paľko, Kamil a ostatní členovia rodiny

10.30 hod.

za ťažko chorého Alfréda

pondelok

17. októbra

sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka,

spomienka

16.45 hod.

Mariánske večeradlo

18.00 hod.

na poďakovanie za 12 rokov manželstva

utorok

18. októbra

sv. Lukáša, evanjelistu,

sviatok

18.00 hod.

+ matka Mária

streda

19. októbra

 

18.00 hod. TL

za správne rozhodnutia pre deti

štvrtok

20. októbra

 

18.00 hod.

+ synovia a sestry a za obrátenie a duchovnú obnovu rodiny Bohovicovej

piatok

21. októbra

 

18.00 hod.

za zdravie a dary Ducha Svätého pre rodinu

sobota

22. októbra

sv. Jána Pavla II., pápeža,

ľubovoľná spomienka

18.00 hod. TL

+ matka Ľudmila (1. výročie) a otec Ján

nedeľa

23. októbra

 

30. nedeľa

v období cez rok

 

MISIJNÁ NEDEĽA

 

10.30 hod.

za prehĺbenie viery detí

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

V pondelok po svätej omši budem vo farskej kancelárii zapisovať úmysly svätých omší na mesiac november.

Svätá spoveď ako príprava na vysluhovanie sviatosti birmovania bude v utorok od 17.00 hod., vo štvrtok od 17.00 hod. a v piatok od 16.00 hod. V prípade potreby budem spovedať aj po večerných svätých omšiach.

Nácvik pre birmovancov bude v piatok po večernej svätej omši.

V sobotu od 8.30 hod. prosím birmovancov, ich rodiny i všetkých ochotných farníkov o brigádnickú pomoc v kostole, jeho okolí a na fare, aby sme poupratovali a pripravili všetko potrebné na nedeľnú slávnosť.

Budúcu nedeľu bude len jedna svätá omša so začiatkom o 10.30 hod. Jej hlavným celebrantom bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý 18 kandidátom z našej farnosti vyslúži sviatosť birmovania. Sú to naši mladí, budúcnosť našej farnosti. Našu farnosť navštívi diecézny biskup ako náš pastier a otec. Preto pokladám za vhodné, aby sa celé naše farské spoločenstvo zúčastnilo tejto slávnosti. Komu by to pre vážne okolnosti nebolo možné, svätá omša s nedeľnou platnosťou bude v sobotu večer na Turej Lúke.

Budúca nedeľa je misijná nedeľa. Koná sa zbierka na misie.

Odoberatelia časopisu Posol môžu predplatné na rok 2017 v nezmenenej výške 7,50 € uhradiť do konca novembra p. Márii Markovej. Zároveň sa môžu prihlásiť aj noví predplatitelia.

U p. Jaroslava Hyžu je možné zakúpiť si nástenný kalendár na rok 2017 s fotografiami od dominikánskeho kňaza za príspevok 3 €.

Milodary v tomto týždni činili 195 €. Pán Boh zaplať.

 

okt 9 2016

Farské oznamy na 28. nedeľu v období cez rok – 9. októbra 2016

 

nedeľa

9. októbra

28. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

za obrátenie vnučky

10.30 hod.

na poďakovanie za 70 rokov života

pondelok

10. októbra

 

16.45 hod.

Mariánske večeradlo

18.00 hod.

+ rodičia a bratia

utorok

11. októbra

 

18.00 hod.

za dary Ducha Svätého

pre syna a jeho rodinu

streda

12. októbra

 

18.00 hod. TL

 

štvrtok

13. októbra

 

Mariánske večeradlo v Rovensku

piatok

14. októbra

 

18.00 hod.

+ Gustáv Slašťan

a rodičia z oboch strán

sobota

15. októbra

sv. Terézie od Ježiša (Avilskej), panny a učiteľky Cirkvi,

spomienka

18.00 hod. TL

+ Zdenka Jaurová

nedeľa

16. októbra

29. nedeľa v období cez rok

9.00 hod.

+ rodičia Ondrej a Terézia Červení, brat Paľko, Kamil a ostatní členovia rodiny

10.30 hod.

za farníkov

TL – svätá omša v kostole na Turej Lúke

V utorok večer sa uskutoční v našej farnosti duchovná obnova pre účastníkov modlitieb za život pred myjavskou nemocnicou. Začne sa posvätným ružencom za život o 17.20 hod., bude pokračovať svätou omšou a stretnutím na fare. Z tohoto dôvodu nebudem môcť v utorok pred svätou omšou spovedať.

Kňazská rekolekcia bude v stredu vo farskom kostole v Senici so začiatkom o 9.30 hod.

Vo štvrtok 13. októbra sa o 17.00 hod. uskutoční v Rovensku mariánske večeradlo. Odchod autobusu z našej farnosti bude o 15.45 hod. z Jablonskej ulice. Odporúča sa vziať si so sebou sviečku. V Myjave tento deň svätá omša nebude. Komu som zapísal úmysel svätej omše na 13. októbra, prosím, nech sa za mnou zastaví.

V piatok počas večernej svätej omše a po nej bude stretnutie birmovancov. V sobotu sa duchovná obnova pre birmovancov začne o 8.30 hod. na fare. Sviatosť birmovania sa v našej farnosti bude vysluhovať v nedeľu 23. októbra, kedy bude len jedna svätá omša so začiatkom o 10.30 hod.

Úmysly svätých omší na mesiac november budem zapisovať až budúci pondelok 17. októbra.

Milodary v tomto týždni činili 75 €. Pán Boh zaplať.