Erb farnosti

 

Popis erbu

V modrom štíte k stranám prebiehajúci zlatý latinský kríž v priesečníku obopnutý otvorenou striebornou listovou korunou s rubínmi. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej strane s jedným strapcom na čiernej šnúre.

 

Vysvetlenie významu erbu

Farský kostol v Myjave je zasvätený sv. Štefanovi Uhorskému, kráľovi. Modrá tinktúra predstavuje mariánsky rozmer vlády sv. Štefana Uhorského, kráľa, ktorý svoju krajinu zveril pod ochranu Panny Márie. Zároveň modrá farba vytvára prepojenie s erbom Mesta Myjava. Zlatý kríž ako základný symbol kresťanstva odkazuje na sv. Štefana Uhorského, kráľa ako panovníka, ktorý vo svojej krajine horlivo podporoval a šíril kresťanskú vieru, za čo dostal od pápeža apoštolský kríž a uhorskí panovníci titul apoštolský kráľ. Kráľovská koruna symbolizuje svetskú moc sv. Štefana Uhorského, kráľa, ktorý spravoval pozemské veci podľa Božích príkazov.

 

Autor erbu

Autorom erbu je Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD. zo Žiliny.

 

Erb bol zapísaný do Heraldického registra Slovenskej republiky vedenom na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 6. apríla 2018.