Aktuality farského života

 

Veľký miništrantský výlet

Miništranti z myjavského farského kostola súťažili a zbierali body za službu pri oltári od Dušičiek 2019 do Zoslania Ducha Ducha Svätého 2020. Po vyhodnotení 16-tich najlepších čakal popoludní v nedeľu 21. júna 2020 veľký spoločný výlet na Horu Butkov do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva a hneď potom do Laserovej arény v Trenčíne na dve akčné hry. Záverečné posilnenie po celom dni prebehlo v pizzerii na Starej Turej. Vďaka patrí otcom Marekovi Hrinovi a Slavomírovi Ondruškovi, že obetovali čas i svoje autá, aby sa tento pekný výlet mohol uskutočniť.

.

Obnovenie bohoslužieb po koronakríze

Veriaci vo Farnosti Myjava s veľkou radosťou prijali obnovenie slávenia verejných bohoslužieb po osemtýždňovom zákaze, ktorý súvisel s protiepidemiologickými opatreniami počas vážneho nebezpečenstva šírenia nákazy koronavírusom Covid-19. Prvé sväté omše, ktoré sa mohli za účasti veriacich sláviť od 6. mája 2020, vynikali okrem veľkonočnej radosti aj duchovnou úľavou, že kostolné lavice nemusia zostať prázdne a opäť môže vo farnosti prúdiť sviatostný život v spoločenstve. Platným obmedzeniam sa veriaci veľmi dobre prispôsobili. Pri vstupe do kostola sa dezinfikujú ruky, povinnosťou je nosiť rúško a v kostole sú vyznačené miesta na sedenie s rozostupmi. Nedeľné sväté omše o 10.30 hod. bývajú za dobrého počasia vonku v parku pri kostole, aby napriek platnému dišpenzu nikto nemusel zostať bez účasti na nedeľnej svätej omši. 

.

Príhovor na 4. veľkonočnú nedeľu 

Do prežívania dní veľkonočného obdobia každoročne zapadá aj nedeľa Dobrého pastiera, kedy veriaci rozmýšľajú nad Ježišom Kristom, ktorý sa v evanjeliu predstavil ako starostlivý pastier, ktorý dá život za svoje ovce a tiež ako brána, cez ktorú sa vchádza k ovciam i k spáse. Máme nádej, že táto nedeľa bude zároveň posledná v súčasnej dobe, kedy sa veriaci nemôžu osobne zúčastniť na slávení svätej omše.

.

Príhovor na 3. veľkonočnú nedeľu 

Veľkonočné obdobie je pre kresťanov časom, kedy sa túžia stretnúť s Ježišom – živým a zmŕtvychvstalým. Keď sa túto nedeľu číta z evanjelia príbeh o emauzských učeníkoch, tento text ožíva, napĺňa srdce a človeku dneška sa otvárajú oči, aby spoznal Ježišovu blízkosť v slove a pri lámaní chleba. 

.

Príhovor na 2. veľkonočnú nedeľu 

Veľkonočná oktáva – teda jeden veľký osemdňový sviatok Ježišovho zmŕtvychvstania sa završuje druhou veľkonočnou nedeľou, ktorá má v nových dejinách Cirkvi aj veľmi silný duchovný rozmer ako nedeľa Božieho milosrdenstva. Myjavská televízia aj túto nedeľu prináša príhovor rímskokatolíckeho farára v Myjave.

.

Veľkonočný príhovor 

Nedeľa zmŕtvychvstania Ježiša Krista, ktorá tento rok pripadla na 12. apríla 2020, je najväčším sviatkom kresťanov. Kvôli koronakríze sa veriaci nemôžu spoločne stretnúť a osláviť tento deň. Myjavská televízia prináša krátky veľkonočný pozdrav z katolíckeho kostola.

.

Zamyslenie na Veľký piatok 

Tento rok prebieha slávenie Veľkonočného trojdnia a všetkých obradov za zatvorenými dverami kostolov, len s prítomnosťou minimálneho počtu nevyhnutných pomocníkov. V tejto núdzovej situácii myjavská televízia prináša príhovor na deň utrpenia a smrti Pána Ježiša.

.

Príhovor farára na Kvetnú nedeľu 

Nedeľou utrpenia Pána alebo inak nazývanou Kvetnou nedeľou vstupujeme do prežívania Veľkého týždňa Pánovho umučenia, smrti a zmŕtvychvstania. Keďže stále trvá zákaz zhromažďovania sa, myjavská televízia prináša príhovor o slávnostnom vstupuje Ježiša do mesta Jeruzalema pred Veľkou nocou – židovskou Paschou, ktorý si pripomíname na Kvetnú nedeľu.

.

Príhovor farára na 5. pôstnu nedeľu

V mimoriadnej situácii, kedy naďalej trvá až do odvolania zákaz verejných bohoslužieb, regionálna Televízia Myjava nahrala nedeľný príhovor katolíckeho farára v Myjave aj na 5. pôstnu nedeľu – označovanú ako Smrtnú nedeľu.

.

Príhovor farára na 4. pôstnu nedeľu 

V mimoriadnej situácii zákazu verejných bohoslužieb Televízia Myjava prináša príhovor katolíckeho farára v Myjave na 4. pôstnu nedeľu – nedeľu radosti, ktorá sa môže sláviť v ružovej liturgickej farbe.

.

Príhovor farára na 3. pôstnu nedeľu 

V mimoriadnej situácii zákazu verejných bohoslužieb myjavská regionálna televízia prináša nedeľný príhovor katolíckeho farára v Myjave.

.

Fašiangové akcie

Obdobie od slávnosti Zjavenia Pána do začiatku pôstu sa nazýva fašiangy a hojne sa využíva na usporadúvanie zábav pre všetky vekové kategórie. Vo Farnosti Myjava sme využili tohoročné fašiangy opäť na dve tradičné podujatia: detský karneval a farský ples. Karneval pre deti v maskách sa uskutočnil v nedeľu 9. februára 2020 v Centre voľného času v Myjave. Mladí birmovanci si pripravili šmolkovskú scénku na úvod a potom sa rozprúdila zábava tanca a hier pre deti až do večera. Farský ples sa v sobotu 22. februára 2020 konal už 24.-krát a zúčastnilo sa ho vyše 80 ľudí. Reštaurácia na plavárni v Myjave žila tancom, hudbou, priateľskými rozhovormi a bohatou tombolou do neskorých nočných hodín.

.

Ekumenické modlitby 2020

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov bol veľmi intenzívne prežívaný aj na Myjave. Katolícki a evanjelickí veriaci mali v týždni od 18. do 25. januára 2020 až štyri príležitosti na spoločnú ekumenickú modlitbu, ktorá bola tento rok inšpirovaná udalosťou, keď obyvatelia Malty svätému apoštolovi Pavlovi i mnohých ďalším po stroskotaní lode preukázali neobyčajnú láskavosť (porov. Sk 28,2). Modlitba bola sprevádzaná aj názornou aktivitou. Na model lode bolo pripnutých postupne osem vesiel s dôležitými slovami: zmierenie, osvietenie, nádej, dôvera, sila, pohostinnosť, obrátenie, štedrosť. Ekumenické stretnutia spracovala do video reportáže Myjavská televízia.