Aktuality farského života

 

Modlitba zasvätenia Božskému Srdcu

Sv. Margita Mária Alacoque napísala modlitbu zasvätenia Božskému Srdcu, a tak môžeme denne zasväcovať svoj život Srdcu Krista.

Ja, M. zasväcujem sa Tebe, Božské Srdce Ježišovo. Odovzdávam Ti seba celého(ú) – svoj život, svoje myšlienky, svoje skutky, bolesti, aj trápenia. Zasväcujem sa Ti tak, aby každá čiastka mojej vôle a mojej bytosti oslavovala Teba, môjho Tvorcu a Vykupiteľa a patrila iba Tebe. Chcem z lásky k Tebe rešpektovať Tvoju svätú vôľu, ktorú mi zjavuješ v slovách Evanjelia a chcem sa vyhnúť všetkému, čo Ty odsudzuješ ako hriešne a nehodné Božieho dieťaťa. Ty, Božské Srdce, buď jediným objektom mojej lásky, ochrancom môjho života, zárukou spasenia, lekárom mojej krehkosti a nestálosti v dobrom, buď mojím útočiskom v hodine mojej smrti. Dobrotivé Srdce, buď mojím ospravedlnením u svojho Otca. Odvráť odo mňa trest jeho spravodlivého hnevu. Láskavé Srdce, na Tebe staviame všetku svoju dôveru. Pre svoju hriešnosť sa obávam všetkého, ale pre Tvoju dobrotu nestrácam nádej. Znič vo mne všetko, čo by sa Ti nepáčilo, alebo bolo proti Tebe. Vtlač do môjho srdca svoju lásku tak hlboko, aby som na Teba nikdy nezabudol(a). Amen

 

____________________________________________________________

2020

Veľký miništrantský výlet

Miništranti z myjavského farského kostola súťažili a zbierali body za službu pri oltári od Dušičiek 2019 do Zoslania Ducha Ducha Svätého 2020. Po vyhodnotení 16-tich najlepších čakal popoludní v nedeľu 21. júna 2020 veľký spoločný výlet na Horu Butkov do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva a hneď potom do Laserovej arény v Trenčíne na dve akčné hry. Záverečné posilnenie po celom dni prebehlo v pizzerii na Starej Turej. Vďaka patrí otcom Marekovi Hrinovi a Slavomírovi Ondruškovi, že obetovali čas i svoje autá, aby sa tento pekný výlet mohol uskutočniť.

.

Obnovenie bohoslužieb po koronakríze

Veriaci vo Farnosti Myjava s veľkou radosťou prijali obnovenie slávenia verejných bohoslužieb po osemtýždňovom zákaze, ktorý súvisel s protiepidemiologickými opatreniami počas vážneho nebezpečenstva šírenia nákazy koronavírusom Covid-19. Prvé sväté omše, ktoré sa mohli za účasti veriacich sláviť od 6. mája 2020, vynikali okrem veľkonočnej radosti aj duchovnou úľavou, že kostolné lavice nemusia zostať prázdne a opäť môže vo farnosti prúdiť sviatostný život v spoločenstve. Platným obmedzeniam sa veriaci veľmi dobre prispôsobili. Pri vstupe do kostola sa dezinfikujú ruky, povinnosťou je nosiť rúško a v kostole sú vyznačené miesta na sedenie s rozostupmi. Nedeľné sväté omše o 10.30 hod. bývajú za dobrého počasia vonku v parku pri kostole, aby napriek platnému dišpenzu nikto nemusel zostať bez účasti na nedeľnej svätej omši. 

.

.

Fašiangové akcie

Obdobie od slávnosti Zjavenia Pána do začiatku pôstu sa nazýva fašiangy a hojne sa využíva na usporadúvanie zábav pre všetky vekové kategórie. Vo Farnosti Myjava sme využili tohoročné fašiangy opäť na dve tradičné podujatia: detský karneval a farský ples. Karneval pre deti v maskách sa uskutočnil v nedeľu 9. februára 2020 v Centre voľného času v Myjave. Mladí birmovanci si pripravili šmolkovskú scénku na úvod a potom sa rozprúdila zábava tanca a hier pre deti až do večera. Farský ples sa v sobotu 22. februára 2020 konal už 24.-krát a zúčastnilo sa ho vyše 80 ľudí. Reštaurácia na plavárni v Myjave žila tancom, hudbou, priateľskými rozhovormi a bohatou tombolou do neskorých nočných hodín.

.

Ekumenické modlitby 2020

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov bol veľmi intenzívne prežívaný aj na Myjave. Katolícki a evanjelickí veriaci mali v týždni od 18. do 25. januára 2020 až štyri príležitosti na spoločnú ekumenickú modlitbu, ktorá bola tento rok inšpirovaná udalosťou, keď obyvatelia Malty svätému apoštolovi Pavlovi i mnohých ďalším po stroskotaní lode preukázali neobyčajnú láskavosť (porov. Sk 28,2). Modlitba bola sprevádzaná aj názornou aktivitou. Na model lode bolo pripnutých postupne osem vesiel s dôležitými slovami: zmierenie, osvietenie, nádej, dôvera, sila, pohostinnosť, obrátenie, štedrosť. Ekumenické stretnutia spracovala do video reportáže Myjavská televízia.