Aktuality farského života

Zatváranie kostolov

Bratislava 29. septembra (TK KBS) Vzhľadom na množstvo otázok, ktoré prichádzajú v súvislosti s avizovaným rušením verejného slávenia bohoslužieb, poskytol Tlačovej kancelárii Konferencii biskupov Slovenska hovorca Martin Kramara stanovisko, ktoré prinášame v plnom znení:

„Z ohláseného opatrenia, ktorého súčasťou by malo byť plošné rušenie bohoslužieb sme prekvapení, nakoľko cirkvám bolo prisľúbené, že ak dodržia sprísnené opatrenia, bude pre ne platiť tzv. semafor, navrhnutý odborníkmi. O rušení bohoslužieb s cirkvami nik nehovoril, a vzhľadom na ostatné opatrenia sa nejaví ako primerané. Snažíme sa komunikovať s predstaviteľmi štátu, aby sa daná vec objasnila. Nariadiť kňazom, aby sa prestalo verejne sláviť, samozrejme, môžu len biskupi. Takú vec štát nemôže urobiť bez ich súhlasu.“

Martin Kramara, hovorca KBS

 

Veľký miništrantský výlet

Miništranti z myjavského farského kostola súťažili a zbierali body za službu pri oltári od Dušičiek 2019 do Zoslania Ducha Ducha Svätého 2020. Po vyhodnotení 16-tich najlepších čakal popoludní v nedeľu 21. júna 2020 veľký spoločný výlet na Horu Butkov do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva a hneď potom do Laserovej arény v Trenčíne na dve akčné hry. Záverečné posilnenie po celom dni prebehlo v pizzerii na Starej Turej. Vďaka patrí otcom Marekovi Hrinovi a Slavomírovi Ondruškovi, že obetovali čas i svoje autá, aby sa tento pekný výlet mohol uskutočniť.

.

Obnovenie bohoslužieb po koronakríze

Veriaci vo Farnosti Myjava s veľkou radosťou prijali obnovenie slávenia verejných bohoslužieb po osemtýždňovom zákaze, ktorý súvisel s protiepidemiologickými opatreniami počas vážneho nebezpečenstva šírenia nákazy koronavírusom Covid-19. Prvé sväté omše, ktoré sa mohli za účasti veriacich sláviť od 6. mája 2020, vynikali okrem veľkonočnej radosti aj duchovnou úľavou, že kostolné lavice nemusia zostať prázdne a opäť môže vo farnosti prúdiť sviatostný život v spoločenstve. Platným obmedzeniam sa veriaci veľmi dobre prispôsobili. Pri vstupe do kostola sa dezinfikujú ruky, povinnosťou je nosiť rúško a v kostole sú vyznačené miesta na sedenie s rozostupmi. Nedeľné sväté omše o 10.30 hod. bývajú za dobrého počasia vonku v parku pri kostole, aby napriek platnému dišpenzu nikto nemusel zostať bez účasti na nedeľnej svätej omši. 

.

Príhovor na 4. veľkonočnú nedeľu 

Do prežívania dní veľkonočného obdobia každoročne zapadá aj nedeľa Dobrého pastiera, kedy veriaci rozmýšľajú nad Ježišom Kristom, ktorý sa v evanjeliu predstavil ako starostlivý pastier, ktorý dá život za svoje ovce a tiež ako brána, cez ktorú sa vchádza k ovciam i k spáse. Máme nádej, že táto nedeľa bude zároveň posledná v súčasnej dobe, kedy sa veriaci nemôžu osobne zúčastniť na slávení svätej omše.

.

Príhovor na 3. veľkonočnú nedeľu 

Veľkonočné obdobie je pre kresťanov časom, kedy sa túžia stretnúť s Ježišom – živým a zmŕtvychvstalým. Keď sa túto nedeľu číta z evanjelia príbeh o emauzských učeníkoch, tento text ožíva, napĺňa srdce a človeku dneška sa otvárajú oči, aby spoznal Ježišovu blízkosť v slove a pri lámaní chleba. 

.

Príhovor na 2. veľkonočnú nedeľu 

Veľkonočná oktáva – teda jeden veľký osemdňový sviatok Ježišovho zmŕtvychvstania sa završuje druhou veľkonočnou nedeľou, ktorá má v nových dejinách Cirkvi aj veľmi silný duchovný rozmer ako nedeľa Božieho milosrdenstva. Myjavská televízia aj túto nedeľu prináša príhovor rímskokatolíckeho farára v Myjave.

.

Veľkonočný príhovor 

Nedeľa zmŕtvychvstania Ježiša Krista, ktorá tento rok pripadla na 12. apríla 2020, je najväčším sviatkom kresťanov. Kvôli koronakríze sa veriaci nemôžu spoločne stretnúť a osláviť tento deň. Myjavská televízia prináša krátky veľkonočný pozdrav z katolíckeho kostola.

.

Zamyslenie na Veľký piatok 

Tento rok prebieha slávenie Veľkonočného trojdnia a všetkých obradov za zatvorenými dverami kostolov, len s prítomnosťou minimálneho počtu nevyhnutných pomocníkov. V tejto núdzovej situácii myjavská televízia prináša príhovor na deň utrpenia a smrti Pána Ježiša.

.

Príhovor farára na Kvetnú nedeľu 

Nedeľou utrpenia Pána alebo inak nazývanou Kvetnou nedeľou vstupujeme do prežívania Veľkého týždňa Pánovho umučenia, smrti a zmŕtvychvstania. Keďže stále trvá zákaz zhromažďovania sa, myjavská televízia prináša príhovor o slávnostnom vstupuje Ježiša do mesta Jeruzalema pred Veľkou nocou – židovskou Paschou, ktorý si pripomíname na Kvetnú nedeľu.

.

Príhovor farára na 5. pôstnu nedeľu

V mimoriadnej situácii, kedy naďalej trvá až do odvolania zákaz verejných bohoslužieb, regionálna Televízia Myjava nahrala nedeľný príhovor katolíckeho farára v Myjave aj na 5. pôstnu nedeľu – označovanú ako Smrtnú nedeľu.

.

Príhovor farára na 4. pôstnu nedeľu 

V mimoriadnej situácii zákazu verejných bohoslužieb Televízia Myjava prináša príhovor katolíckeho farára v Myjave na 4. pôstnu nedeľu – nedeľu radosti, ktorá sa môže sláviť v ružovej liturgickej farbe.

.

Príhovor farára na 3. pôstnu nedeľu 

V mimoriadnej situácii zákazu verejných bohoslužieb myjavská regionálna televízia prináša nedeľný príhovor katolíckeho farára v Myjave.

.

Fašiangové akcie

Obdobie od slávnosti Zjavenia Pána do začiatku pôstu sa nazýva fašiangy a hojne sa využíva na usporadúvanie zábav pre všetky vekové kategórie. Vo Farnosti Myjava sme využili tohoročné fašiangy opäť na dve tradičné podujatia: detský karneval a farský ples. Karneval pre deti v maskách sa uskutočnil v nedeľu 9. februára 2020 v Centre voľného času v Myjave. Mladí birmovanci si pripravili šmolkovskú scénku na úvod a potom sa rozprúdila zábava tanca a hier pre deti až do večera. Farský ples sa v sobotu 22. februára 2020 konal už 24.-krát a zúčastnilo sa ho vyše 80 ľudí. Reštaurácia na plavárni v Myjave žila tancom, hudbou, priateľskými rozhovormi a bohatou tombolou do neskorých nočných hodín.

.

Ekumenické modlitby 2020

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov bol veľmi intenzívne prežívaný aj na Myjave. Katolícki a evanjelickí veriaci mali v týždni od 18. do 25. januára 2020 až štyri príležitosti na spoločnú ekumenickú modlitbu, ktorá bola tento rok inšpirovaná udalosťou, keď obyvatelia Malty svätému apoštolovi Pavlovi i mnohých ďalším po stroskotaní lode preukázali neobyčajnú láskavosť (porov. Sk 28,2). Modlitba bola sprevádzaná aj názornou aktivitou. Na model lode bolo pripnutých postupne osem vesiel s dôležitými slovami: zmierenie, osvietenie, nádej, dôvera, sila, pohostinnosť, obrátenie, štedrosť. Ekumenické stretnutia spracovala do video reportáže Myjavská televízia.