Farnosť

Rímskokatolícka Farnosť Myjava, ktorá má za svojho patróna sv. Štefana, uhorského kráľa, patrí do dekanátu Senica v Bratislavskej arcidiecéze. Farský kostol, pôvodne evanjelický, bol požehnaný a daný do užívania Katolíckej cirkvi v roku 1731 na základe rozhodnutia kráľovskej miestodržiteľskej rady a potvrdenia rozsudku kráľom Karolom VI.

V súčasnosti sa podľa sčítania ľudu z celkového počtu 16 368 obyvateľov Myjavy a okolitých obcí a kopaníc, ktoré tvoria súčasť farnosti, hlási k rímskokatolíckemu vierovyznaniu 1 861 osôb, čo predstavuje približne 11%.

Do farnosti územne patria aj obce Stará Myjava, Rudník, Poriadie, Polianka, Jablonka a Brestovec.

Z Myjavy je dlhodobo spravovaná aj samostatná Farnosť Turá Lúka, ktorá má za svojho patróna sv. Jána Nepomuckého podľa miestneho farského kostola z roku 1610.

Do turolúckej farnosti územne patria aj osady Belanskí, Malejov a Vankovia.