Aktuálne farské oznamy

20. – 27. septembra 2020

 

Farnosť Myjava je v ZELENEJ ZÓNE

 

PRIPOMÍNAM

platné opatrenia proti COVID-19
ZÁVÄZNÉ PRI ÚČASTI NA BOHOSLUŽBÁCH

 

  • vstup s rúškomprekryté ústa a nos
  • dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola
  • odporúča sa sväté prijímanie na dlane

 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A POBOŽNOSTÍ

 

NEDEĽA – 25. nedeľa v Cezročnom období

08.00 – Svätá omša – O Božiu pomoc v liečení a dar zdravia

10.30 – Svätá omša – Za spoločenstvo našej farnosti 


PONDELOK – Sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

18.00 – Svätá omša – O dar telesného a duševného zdravia

18.45 – Mariánske večeradlo – v kostole


UTOROK

18.00 – Svätá omša – Za + matku Máriu a brata Ignáca

18.45 – Modlitby otcov – na fare


STREDA – Spomienka sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza

08.00 – Svätá omša – Za + manžela Miroslava a brata Pavla


ŠTVRTOK

18.00 – Svätá omša – O Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre deti

zakončená pobožnosťou


PIATOK

18.00 – Svätá omša – Za + rodičov Jozefa a Evu


SOBOTA

Turá Lúka

Omša s nedeľnou platnosťou

18.00 – Svätá omša – Za duše v očistci


NEDEĽA – 25. nedeľa v Cezročnom období

08.00 – Svätá omša – O Božiu pomoc pre deti a ich rodiny

10.30 – Svätá omša – Za spoločenstvo našej farnosti


 

INÉ OZNAMY

 

1. Na budúcu nedeľu počas svätej omše o 10.30 h bude slávnosť Prvého svätého prijímania.

 

2. Vo štvrtok po svätej omši budem zapisovať úmysly svätých omší na mesiac október.

 

3. Spoločenstvo Modlitby matiek budú mať v tomto týždni modlitbové trojdnie nasledovne:

– piatok 25. 9. večer po svätej omši
– sobota 26.9. ráno o 8.00 h
– nedeľa 27.9. popoludní o 14.00 h

 

4. V minulom týždni sa v zbierke Pre Svätú zem vyzbieralo 535 €, za čo vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať!

 

PROGRAM BIRMOVANCOV

 

Piatok 25. 9. o 19.00 – katechéza na fareúloha: naštudovať si z YouCat body 194 – 202

Piatok 2. 10. o 18.00účasť na svätej omšipo omši pozývam na neformálne stretnutie na fare