Farár

Mgr. Gabriel Koch

narodený v roku 1976 v Malackách

 • 1994 – 2002 rehoľná formácia a teologické štúdiá v Poľsku
 • 6. 4. 2002 kňazská vysviacka vo Veľkých Levároch
 • 7. 4. 2002 primície v Závode
 • 2002 – 2004 kaplán vo farnosti Rohožník
 • 2004 – 2006 administrátor farnosti Rohožník
 • 2006 – 2008 spoluformátor novicov (Bartniki, Poľsko)
 • 2008 – 2010 rektor kostola a študentov v postuláte (Krakov, Poľsko)
 • 2010 – 2017 školský kaplán v Malackách (bytom vo Veľkých Levároch)
 • 2012 administrátor farnosti Sološnica (bytom vo Veľkých Levároch)
 • 2016 – 2019 kaplán vo farnosti Veľké Leváre
 • 1. 9. 2019 prijatie do Bratislavskej arcidiecézy
 • od 1. 9. 2019 farár farnosti Jakubov
 • od 1. 7. 2020 farár farnosti Myjava