Kňazi – rodáci z Myjavy

 

Z Farnosti Myjava pochádzajú dvaja žijúci kňazi.

 

ThLic. Roman Stachovič

kňaz Bratislavskej arcidiecézy

 

– 3. júla 1999                kňazská vysviacka

– 5. júla 1999                primície v Myjave

– 1999                           štúdiá v Ríme

– od 1. augusta 2000    Bratislava – sv. Martina, kaplán

– od 1. júla 2001           Bratislava – Dúbravka, kaplán

– od 15. júla 2003         Rohov, administrátor

– od 15. júla 2004         Blatné, administrátor

– od 1. júla 2009           Skalica, farár a dekan

– od 1. júla 2019           Jablonica, farár

 

Mgr. Dušan Molek

kňaz Nitrianskej diecézy

 

– 15. júna 2002            kňazská vysviacka

– 23. júna 2002            primície v Myjave

– od 15. júna 2002       Trnava – mesto, kaplán

– od 1. júla 2003          Nenince, kaplán

– od 1. júla 2005          Jelenec, administrátor

– od 15. marca 2010    Nitra – Klokočina, výpomocný duchovný pre Čermáň

– od 1. júla 2019           Nitra – Janíkovce, farár